studijní program

Chemie a technologie potravin

Fakulta: FCHZkratka: BKCP_CHTPOAk. rok: 2019/2020

Typ studijního programu: bakalářský

Kód studijního programu: B0721A210001

Udělovaný akademický titul: Bc.

Akreditace: 6.6.2018 - 6.6.2028

Profil programu

Akademicky zaměřený

Forma studia

Kombinované studium

Garant programu

Rada studijního programu

Oblasti vzdělávání

Oblast Téma Podíl [%]
Chemie Bez tematického okruhu 50
Potravinářství Bez tematického okruhu 50

Návaznost na další typy studijních programů

Všeobecný rozsah studijního programu je natolik bohatý, že umožňuje absolventovi pokračovat v širokém spektru chemicky zaměřených navazujících magisterských studijních programů.

Specializace