studijní program

Informační bezpečnost

Fakulta: FEKTZkratka: IBEP-VAk. rok: 2019/2020

Typ studijního programu: magisterský navazující

Kód studijního programu: N3966

Udělovaný akademický titul: Ing.

Specifické požadavky na přijetí

Podmínkou přijetí je ukončené vysokoškolské vzdělání s diplomem „bakalář“ a úspěšné složení přijímací zkoušky z oblasti základů informatiky a práva.

Klíčové výsledky učení

Studenti získají znalosti vyšší matematiky, informatiky, kryptografie a teorie komunikačních systémů. Díky interdisciplinárnímu pojetí navazujícího magisterského programu dále získají znalosti z oblastí práva, ekonomie a managementu. V rámci studijního programu je kladen silný důraz na profesní angličtinu. Primárním cílem programu je připravit absolventy schopné pracovat na pozicích bezpečnostních expertů v privátní i veřejné sféře, včetně bezpečnostních složek státu. Díky dostatečně širokému základu je přitom zajištěna vysoká adaptabilita absolventů magisterského studia na konkrétní požadavky jejich budoucí praxe nejen v oblasti informační bezpečnosti, ale také obecněji v oblastech vývoje a implementace elektronických zařízení, včetně souvisejících právních a ekonomických aspektů. Vysokoškolské vzdělání dále poskytuje dobrý základ pro zahájení vědecké kariéry v možném doktorském studiu.

Profesní profil absolventů s příklady

Absolventi získají kvalifikaci pro vykonávání praxe v oblastech, které vyžadují znalosti jak z technických, tak společenských a právních oborů pro zajištění informační bezpečnosti. Absolventi získají znalosti pokročilé matematiky, moderní kryptografie a teorie informační a komunikační techniky. Tyto znalosti jsou doplněny o znalosti relevantních oblastí práva. V návaznosti na teoretické znalosti získají studenti praktické schopnosti práce se zařízeními užívanými v oblasti zpracování a přenosu informací. Po dokončení studijního programu tak budou absolventi připraveni na práci na pozicích bezpečnostních administrátorů, analytiků, vývojářů v oblasti ICT, auditorů, výzkumných pracovníků či bezpečnostních expertů na ICT. Absolventi budou schopni navrhnout a implementovat bezpečnostní architekturu ICT systémů a zhodnotit souvisejících právní a ekonomické dopady. Budou schopni podrobně analyzovat nejen funkci stávajících bezpečnostních systémů, ale také principy, algoritmy a implementační aspekty, na nichž jsou existující bezpečnostní systémy založeny. Absolventi budou schopni zajistit procesní, personální a administrativní požadavky stanovené legislativou informační (kybernetické) bezpečnosti.

Přístup k dalšímu vzdělávání

Absolventi mohou pokračovat studiem doktorského studijního programu.

Organizace a pravidla zkoušek, hodnocení a známkování

Požadavky pro úspěšné absolvování

Diplomová práce, státní závěrečná zkouška

Forma studia

prezenční studium

Garant programu

Obor

Roč. Obor Struktura předmětů
č. Zkr. Název (zaměření) Pov. Vol. Cel.
 
 Pov.  
 
 Vol.
1V-IBPInformační bezpečnost471360
2V-IBPInformační bezpečnost51960