studijní program

Electrical Engineering and Communication

Fakulta: FEKTZkratka: EKT-PPAAk. rok: 2019/2020

Typ studijního programu: doktorský

Kód studijního programu: P2613

Udělovaný akademický titul: Ph.D.

Specifické požadavky na přijetí

Podmínkou přijetí je dosažení VŠ titulu inženýr.

Klíčové výsledky učení

Studenti získají znalosti v různých oborech teoretické i aplikované elektroniky, komunikační techniky,teleinformatiky, výkonové elektrotechniky a elektroniky, mikroelektroniky a technologie, automatizační a měřicí techniky a také biomedicínské elektroniky a biokybernetiky.

Organizace a pravidla zkoušek, hodnocení a známkování

Požadavky pro úspěšné absolvování

Státní doktorská zkouška, obhajoba dizertační práce

Forma studia

prezenční studium

Garant programu

Koordinátor ECTS

Obor

Roč. Obor Struktura předmětů
č. Zkr. Název (zaměření) Pov. Vol. Cel.
 
 Pov.  
 
 Vol.
1PPA-BEBBiomedical Electronics and Biocybernetics42630?
1PPA-KAMCybernetics, Control and Measurements42630?
1PPA-ESTElectronics and Communications42630?
1PPA-MVEMathematics in Electrical Engineering42630?
1PPA-METMicroelectronics and Technology42630?
1PPA-FENPhysical Electronics and Nanotechnology42630?
1PPA-SEEPower Electrical and Electronic Engineering42630?
1PPA-TLITeleinformatics42630?
1PPA-TEETheoretical Electrical Engineering42630?