studijní program

Elektrotechnika a komunikační technologie

Fakulta: FEKTZkratka: EKT-PKAk. rok: 2019/2020Typ studia: doktorský

Získaný titul: Ph.D.

Úroveň kvalifikace: doktorský (třetí cyklus)

Udělovaná kvalifikace: Ph.D. v oblasti "Elektrotechnika a komunikační technologie"

Specifické požadavky na přijetí

Podmínkou přijetí je dosažení VŠ titulu inženýr.

Klíčové výsledky učení

Studenti získají znalosti v různých oborech teoretické i aplikované elektroniky, komunikační techniky,teleinformatiky, výkonové elektrotechniky a elektroniky, mikroelektroniky a technologie, automatizační a měřicí techniky a také biomedicínské elektroniky a biokybernetiky.

Organizace a pravidla zkoušek, hodnocení a známkování

Požadavky pro úspěšné absolvování

Státní doktorská zkouška, obhajoba dizertační práce

Forma studia

kombinované studium

Garant programu

Koordinátor ECTS

Obor (struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů)

Roč. Obor Struktura kurzů
č. Zkr. Název (zaměření) Pov. Vol. Cel.
 
 Pov.  
 
 Vol.
1PK-BEBBiomedicínská elektronika a biokybernetika42630?
1PK-ESTElektronika a sdělovací technika42630?
1PK-FENFyzikální elektronika a nanotechnologie42630?
1PK-KAMKybernetika, automatizace a měření42630?
1PK-MVEMatematika v elektroinženýrství42630?
1PK-METMikroelektronika a technologie42630?
1PK-SEESilnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika42630?
1PK-TLITeleinformatika42630?
1PK-TEETeoretická elektrotechnika42630?