Parametry k programu nebyly nalezeny
Parametry k programu nebyly nalezeny

studijní program

Architektura a urbanismus

Fakulta: FAZkratka: ARCHURBAk. rok: 2018/2019Typ studia: doktorský

Získaný titul: Ph.D.

Úroveň kvalifikace: doktorský (třetí cyklus)

Udělovaná kvalifikace: Ph.D. v oblasti "Architektura a urbanismus "

Jazyk výuky: čeština

Akreditace: -

Forma studia

Kombinované studium

Standardní doba studia

4. roky

Garant programu

Specializace (struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů)

Roč. Specializace Struktura kurzů
č. Zkr. Název (zaměření) Pov. Vol. Cel.
 
 Pov.  
 
 Vol.
1ARCHArchitektura06060
1URBANUrbanismus06060
2ARCHArchitektura03030?
2URBANUrbanismus03030?
3ARCHArchitektura03030?
3URBANUrbanismus03030?