studijní program

Informační technologie

Fakulta: FITZkratka: IT-MGR-2Ak. rok: 2018/2019

Typ studijního programu: magisterský navazující

Kód studijního programu: N2646

Udělovaný akademický titul: Ing.

Specifické požadavky na přijetí

Podmínkou přijetí ke studiu do magisterského studijního programu je absolvování bakalářského studijního programu na některé vysoké škole a úspěšné absolvování přijímací zkoušky z předepsaných tématických okruhů s předepsanou minimální bodovou strukturou.

Klíčové výsledky učení

Student magisterského studijního programu získá hlubší teoretické znalosti a dovednosti ve zvoleném oboru, a získá tak potřebný znalostní a dovednostní základ pro analýzu, návrh a ověřování řešených problémů jak v badatelské a vědecké, tak i v inženýrské praxi.

Přístup k dalšímu vzdělávání

Absolventi mohou pokračovat v doktorském studijním programu Výpočetní technika a informatika na FIT VUT v Brně nebo v příbuzných studijních programech na jiných vysokých školách.

Organizace a pravidla zkoušek, hodnocení a známkování

Požadavky pro úspěšné absolvování

Diplomová práce, státní závěrečná zkouška

Forma studia

prezenční studium

Garant programu

Koordinátor ECTS

Obor

Roč. Obor Struktura kurzů
č. Zkr. Název (zaměření) Pov. Vol. Cel.
 
 Pov.  
 
 Vol.
1MGMePočítačová grafika a multimédia v angličtině501060
2MGMePočítačová grafika a multimédia v angličtině382260