studijní program

Výtvarná umění

Fakulta: FaVUZkratka: Ak. rok: 2018/2019

Typ studijního programu: magisterský navazující

Kód studijního programu: N8206

Udělovaný akademický titul: MgA.

Specifické požadavky na přijetí

Podmínkou přijetí je dosažení VŠ titulu bakalář a prokázání dostatečného talentu a vědomostí při přijímacích zkouškách.

Klíčové výsledky učení

Magistr prohlubuje své znalosti historie a teorie umění a dalších oborů podle potřeb své samostatné ateliérové práce a studia.

Profesní profil absolventů s příklady

Absolvent magisterského stupně FAVU se orientuje v minulosti i současnosti svého oboru, nachází a realizuje vlastní témata a dokáže je prezentovat samostatně na výctavách a dalších příležitostech, i v rámci nabídky k nejrůznějším formám realizace. Magistr FaVU předstupuje před společnost s vlastními myšlenkovými a formálními koncepty. Absolvent magisterského stupně je individuálně profilován v rámci oborů podle ateliérových specializací.

Přístup k dalšímu vzdělávání

Absolventi mohou pokračovat studiem doktorského studijního programu.

Organizace a pravidla zkoušek, hodnocení a známkování

Požadavky pro úspěšné absolvování

Diplomová práce, státní závěrečná zkouška

Forma studia

prezenční studium

Garant programu

Koordinátor ECTS

Obor

Roč. Obor Struktura předmětů
č. Zkr. Název (zaměření) Pov. Vol. Cel.
 
 Pov.  
 
 Vol.
1AGD1 (AGD1)Design (Ateliér grafického designu 1 FAVU VUT)471360
1AGD2 (AGD2)Design (Ateliér grafického designu 2 FAVU VUT)471360
1APD (APD)Design (Ateliér produktového designu FAVU VUT)471360
1AEN (AEN)Intermediální a digitální tvorba (Ateliér environmentu FAVU VUT)471360
1AFO (AFO)Intermediální a digitální tvorba (Ateliér fotografie FAVU VUT)471360
1AIN (AIN)Intermediální a digitální tvorba (Ateliér intermédií FAVU VUT)471360
1AMU (AMU)Intermediální a digitální tvorba (Ateliér multimédií FAVU VUT)471360
1APE (APE)Intermediální a digitální tvorba (Ateliér performance FAVU VUT)471360
1ATD (ATD)Intermediální a digitální tvorba (Ateliér tělového designu FAVU VUT)471360
1AVI (AVI)Intermediální a digitální tvorba (Ateliér video FAVU VUT)471360
1AKG (AKG)Výtvarná tvorba (Ateliér kresby a grafiky FAVU VUT)471360
1AM1 (AM1)Výtvarná tvorba (Ateliér malířství 1 FAVU VUT)471360
1AM2 (AM2)Výtvarná tvorba (Ateliér malířství 2 FAVU VUT)471360
1AM3 (AM3)Výtvarná tvorba (Ateliér malířství 3 FAVU VUT)471360
1AS1 (AS1)Výtvarná tvorba (Ateliér sochařství 1 FAVU VUT)471360
1AS2 (AS2)Výtvarná tvorba (Ateliér sochařství 2 FAVU VUT)471360
2AGD1 (AGD1)Design (Ateliér grafického designu 1 FAVU VUT)53760
2AGD2 (AGD2)Design (Ateliér grafického designu 2 FAVU VUT)53760
2APD (APD)Design (Ateliér produktového designu FAVU VUT)53760
2AEN (AEN)Intermediální a digitální tvorba (Ateliér environmentu FAVU VUT)53760
2AFO (AFO)Intermediální a digitální tvorba (Ateliér fotografie FAVU VUT)53760
2AIN (AIN)Intermediální a digitální tvorba (Ateliér intermédií FAVU VUT)53760
2AMU (AMU)Intermediální a digitální tvorba (Ateliér multimédií FAVU VUT)53760
2APE (APE)Intermediální a digitální tvorba (Ateliér performance FAVU VUT)53760
2ATD (ATD)Intermediální a digitální tvorba (Ateliér tělového designu FAVU VUT)53760
2AVI (AVI)Intermediální a digitální tvorba (Ateliér video FAVU VUT)53760
2AKG (AKG)Výtvarná tvorba (Ateliér kresby a grafiky FAVU VUT)53760
2AM1 (AM1)Výtvarná tvorba (Ateliér malířství 1 FAVU VUT)53760
2AM2 (AM2)Výtvarná tvorba (Ateliér malířství 2 FAVU VUT)53760
2AM3 (AM3)Výtvarná tvorba (Ateliér malířství 3 FAVU VUT)53760
2AS1 (AS1)Výtvarná tvorba (Ateliér sochařství 1 FAVU VUT)53760
2AS2 (AS2)Výtvarná tvorba (Ateliér sochařství 2 FAVU VUT)53760