studijní program

Soudní inženýrství

Fakulta: ÚSIZkratka: MSoIAk. rok: 2018/2019Typ studia: magisterský navazující

Získaný titul: Ing.

Úroveň kvalifikace: magisterský navazující (druhý cyklus)

Udělovaná kvalifikace: Ing. v oblasti "Soudní inženýrství"

Specifické požadavky na přijetí

Podmínkou přijetí je dosažení VŠ titulu bakalář.

Klíčové výsledky učení

Absolventi studijního programu soudní inženýrství budou mít interdisciplinární znalosti z oblasti práva, ekonomiky a techniky v zaměřerní podle konkrétního studovaného oboru.

Přístup k dalšímu vzdělávání

Absolventi mohou pokračovat studiem doktorského studijního programu.

Organizace a pravidla zkoušek, hodnocení a známkování

Požadavky pro úspěšné absolvování

Diplomová práce, státní závěrečná zkouška

Forma studia

prezenční studium

Garant programu

Koordinátor ECTS

Obor (struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů)

Roč. Obor Struktura kurzů
č. Zkr. Název (zaměření) Pov. Vol. Cel.
 
 Pov.  
 
 Vol.
1EID (---)Expertní inženýrství v dopravě60060
1REI (---)Realitní inženýrství60060
2EID (---)Expertní inženýrství v dopravě58260
2REI (---)Realitní inženýrství58260