studijní program

Soudní inženýrství (prezenční forma)

Fakulta: ÚSIZkratka: DSoIPAk. rok: 2018/2019Typ studia: doktorský

Získaný titul: Ph.D.

Úroveň kvalifikace: doktorský (třetí cyklus)

Udělovaná kvalifikace: Ph.D. v oblasti "Soudní inženýrství (prezenční forma)"

Specifické požadavky na přijetí

Úspěšně ukončené vysokoškolské studium v magisterském, případně navazujícícm magisterském studijním programu. Úspěšné absolvování přijímacích zkoušek.

Klíčové výsledky učení

Organizace a pravidla zkoušek, hodnocení a známkování

Požadavky pro úspěšné absolvování

Státní doktorská zkouška, obhajoba dizertační práce

Forma studia

prezenční studium

Garant programu

Obor (struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů)

Roč. Obor Struktura kurzů
č. Zkr. Název (zaměření) Pov. Vol. Cel.
 
 Pov.  
 
 Vol.
1SOI (OcM)Soudní inženýrství06060
1SOI (ASN)Soudní inženýrství06060
1SOI (FoE)Soudní inženýrství06060
1SOI (VaP)Soudní inženýrství06060
2SOI (OcM)Soudní inženýrství06060
2SOI (ASN)Soudní inženýrství06060
2SOI (FoE)Soudní inženýrství06060
2SOI (VaP)Soudní inženýrství06060
3SOI (OcM)Soudní inženýrství06060
3SOI (ASN)Soudní inženýrství06060
3SOI (FoE)Soudní inženýrství06060
3SOI (VaP)Soudní inženýrství06060
4SOI (OcM)Soudní inženýrství03030?
4SOI (ASN)Soudní inženýrství03030?
4SOI (FoE)Soudní inženýrství03030?
4SOI (VaP)Soudní inženýrství03030?