studijní program

Informační bezpečnost

Fakulta: FEKTZkratka: IBEP-VAk. rok: 2018/2019Typ studia: magisterský navazující

Získaný titul: Ing.

Úroveň kvalifikace: magisterský navazující (druhý cyklus)

Udělovaná kvalifikace: Ing. v oblasti "Informační bezpečnost"

Specifické požadavky na přijetí

Podmínkou přijetí je ukončené vysokoškolské vzdělání s diplomem „bakalář“ a úspěšné složení přijímací zkoušky z oblasti základů informatiky a práva.

Klíčové výsledky učení

Studenti získají znalosti vyšší matematiky, informatiky, kryptografie a teorie komunikačních systémů. Díky interdisciplinárnímu pojetí navazujícího magisterského programu dále získají znalosti z oblastí práva, ekonomie a managementu. V rámci studijního programu je kladen silný důraz na profesní angličtinu. Primárním cílem programu je připravit absolventy schopné pracovat na pozicích bezpečnostních expertů v privátní i veřejné sféře, včetně bezpečnostních složek státu. Díky dostatečně širokému základu je přitom zajištěna vysoká adaptabilita absolventů magisterského studia na konkrétní požadavky jejich budoucí praxe nejen v oblasti informační bezpečnosti, ale také obecněji v oblastech vývoje a implementace elektronických zařízení, včetně souvisejících právních a ekonomických aspektů. Vysokoškolské vzdělání dále poskytuje dobrý základ pro zahájení vědecké kariéry v možném doktorském studiu.

Profesní profil absolventů s příklady

Absolventi získají kvalifikaci pro vykonávání praxe v oblastech, které vyžadují znalosti jak z technických, tak společenských a právních oborů pro zajištění informační bezpečnosti. Absolventi získají znalosti pokročilé matematiky, moderní kryptografie a teorie informační a komunikační techniky. Tyto znalosti jsou doplněny o znalosti relevantních oblastí práva. V návaznosti na teoretické znalosti získají studenti praktické schopnosti práce se zařízeními užívanými v oblasti zpracování a přenosu informací. Po dokončení studijního programu tak budou absolventi připraveni na práci na pozicích bezpečnostních administrátorů, analytiků, vývojářů v oblasti ICT, auditorů, výzkumných pracovníků či bezpečnostních expertů na ICT. Absolventi budou schopni navrhnout a implementovat bezpečnostní architekturu ICT systémů a zhodnotit souvisejících právní a ekonomické dopady. Budou schopni podrobně analyzovat nejen funkci stávajících bezpečnostních systémů, ale také principy, algoritmy a implementační aspekty, na nichž jsou existující bezpečnostní systémy založeny. Absolventi budou schopni zajistit procesní, personální a administrativní požadavky stanovené legislativou informační (kybernetické) bezpečnosti.

Přístup k dalšímu vzdělávání

Absolventi mohou pokračovat studiem doktorského studijního programu.

Organizace a pravidla zkoušek, hodnocení a známkování

Požadavky pro úspěšné absolvování

Diplomová práce, státní závěrečná zkouška

Forma studia

prezenční studium

Garant programu

Obor (struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů)

Roč. Obor Struktura kurzů
č. Zkr. Název (zaměření) Pov. Vol. Cel.
 
 Pov.  
 
 Vol.
1V-IBPInformační bezpečnost471360
2V-IBPInformační bezpečnost51960