studijní program

Biomedicínské technologie a bioinformatika

Fakulta: FEKTZkratka: BTB-PPAk. rok: 2018/2019Typ studia: doktorský

Získaný titul: Ph.D.

Úroveň kvalifikace: doktorský (třetí cyklus)

Udělovaná kvalifikace: Ph.D. v oblasti "Biomedicínské technologie a bioinformatika"

Specifické požadavky na přijetí

Podmínkou přijetí je dosažení VŠ titulu na magisterské úrovni.

Klíčové výsledky učení

Studenti získají znalosti v oborech zaměřených na bioinformatiku, biomedicínské technologie, experimentální fyziologii, genomiku a proteomiku a genetické inženýrství.

Organizace a pravidla zkoušek, hodnocení a známkování

Požadavky pro úspěšné absolvování

Státní doktorská zkouška, obhajoba dizertační práce

Forma studia

prezenční studium

Garant programu

Koordinátor ECTS

Obor (struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů)

Roč. Obor Struktura kurzů
č. Zkr. Název (zaměření) Pov. Vol. Cel.
 
 Pov.  
 
 Vol.