studijní program

Biomedicínské technologie a bioinformatika

Fakulta: FEKTZkratka: BTB-PKAk. rok: 2018/2019

Typ studijního programu: doktorský

Kód studijního programu: P3962

Udělovaný akademický titul: Ph.D.

Klíčové výsledky učení

Organizace a pravidla zkoušek, hodnocení a známkování

Požadavky pro úspěšné absolvování

Státní doktorská zkouška, obhajoba dizertační práce

Forma studia

kombinované studium

Garant programu

Koordinátor ECTS

Obor

Zkratka Název (zaměření) Povinných kreditů
PK-BTBBiomedicínské technologie a bioinformatika