studijní program

Strojírenství

Fakulta: FSIZkratka: B3S-KAk. rok: 2018/2019

Typ studijního programu: bakalářský

Kód studijního programu: B2341

Udělovaný akademický titul: Bc.

Specifické požadavky na přijetí

Podmínkou přijetí je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou (dokládá se maturitním vysvědčením nebo ekvivalentním dokumentem).

Klíčové výsledky učení

Viz detaily oborů.

Přístup k dalšímu vzdělávání

Absolventi mohou pokračovat studiem navazujícího magisterského studijního programu.

Organizace a pravidla zkoušek, hodnocení a známkování

Požadavky pro úspěšné absolvování

Bakalářská práce, státní závěrečná zkouška

Forma studia

kombinované studium

Garant programu

Koordinátor ECTS

Obor

Roč. Obor Struktura předmětů
č. Zkr. Název (zaměření) Pov. Vol. Cel.
 
 Pov.  
 
 Vol.
1B-KSBKvalita, spolehlivost a bezpečnost60060
2B-AIŘAplikovaná informatika a řízení60060
2B-KSBKvalita, spolehlivost a bezpečnost60060
2B-SSZStavba strojů a zařízení60060
2B-STGStrojírenská technologie55560
3B-AIŘAplikovaná informatika a řízení54660
3B-KSBKvalita, spolehlivost a bezpečnost461460
3B-SSZStavba strojů a zařízení392160
3B-STGStrojírenská technologie471360