studijní program

Advanced Materials and Nanosciences

Fakulta: CEITEC VUTZkratka: STIAMNAk. rok: 2018/2019Typ studia: doktorský

Získaný titul: Ph.D.

Úroveň kvalifikace: doktorský (třetí cyklus)

Udělovaná kvalifikace: Ph.D. v oblasti "Advanced Materials and Nanosciences"

Specifické požadavky na přijetí

http://www.ceitec.eu/admission-step-by-step/t1748

Klíčové výsledky učení

Organizace a pravidla zkoušek, hodnocení a známkování

Požadavky pro úspěšné absolvování

Státní doktorská zkouška, obhajoba dizertační práce

Forma studia

prezenční studium

Garant programu

Obor (struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů)

Roč. Obor Struktura kurzů
č. Zkr. Název (zaměření) Pov. Vol. Cel.
 
 Pov.  
 
 Vol.
1AM (-)Advanced Materials 45660
1ANTMT (-)Advanced Nanotechnologies and Microtechnologies 45660