studijní program

Audio inženýrství

Fakulta: FEKTZkratka: MPC-AUDAk. rok: 2019/2020

Typ studijního programu: magisterský navazující

Kód studijního programu: N0714A060001

Udělovaný akademický titul: Ing.

Akreditace: 1.5.2018 - 30.4.2028

Profil programu

Akademicky zaměřený

Forma studia

Prezenční studium

Garant programu

Rada studijního programu

Oblasti vzdělávání

Oblast Téma Podíl [%]
Umění Bez tematického okruhu 31
Elektrotechnika Bez tematického okruhu 69

Délka praxe

V navazujícím magisterském studijním programu je zahrnuta odborná praxe studenta v rozsahu 2 týdnů. Praxe může být absolvována v rozhlasových, televizních, filmových, post-produkčních a nahrávacích studiích, v divadlech, ve firmách zabývajících se realizaci živých hudebních vystoupení a multimediálních produkcí, ve firmách zabývajících se výrobou, prodejem nebo servisem zvukové a hudební elektroniky, ve firmách zabývajících se návrhem studií a prostor pro zvukovou produkci, instalacemi AV techniky, a to v tuzemsku i v zahraničí. Praxi si zařizuje student sám a je třeba ji konat mimo dobu pravidelné výuky (zejména v letním prázdninovém období) od začátku do konce navazujícího magisterského studia.

Návaznost na další typy studijních programů

Absolventi mohou pokračovat studiem doktorského studijního programu.

Specializace

Roč. Specializace Struktura předmětů
č. Zkr. Název (zaměření) Pov. Vol. Cel.
 
 Pov.  
 
 Vol.
1AUDM-ZVUKZvuková produkce a nahrávání352560
2AUDM-ZVUKZvuková produkce a nahrávání411960