studijní program

Soudní inženýrství

Fakulta: ÚSIZkratka: MSoIAk. rok: 2017/2018

Typ studijního programu: magisterský navazující

Kód studijního programu: N3917

Udělovaný akademický titul: Ing.

Specifické požadavky na přijetí

Podmínkou přijetí je dosažení VŠ titulu bakalář.

Klíčové výsledky učení

Absolventi studijního programu soudní inženýrství budou mít interdisciplinární znalosti z oblasti práva, ekonomiky a techniky v zaměřerní podle konkrétního studovaného oboru.

Přístup k dalšímu vzdělávání

Absolventi mohou pokračovat studiem doktorského studijního programu.

Organizace a pravidla zkoušek, hodnocení a známkování

Požadavky pro úspěšné absolvování

Diplomová práce, státní závěrečná zkouška

Forma studia

prezenční studium

Garant programu

Koordinátor ECTS

Obor

Roč. Obor Struktura kurzů
č. Zkr. Název (zaměření) Pov. Vol. Cel.
 
 Pov.  
 
 Vol.
1EID (---)Expertní inženýrství v dopravě (bez zaměření)60060
1REI (---)Realitní inženýrství (bez zaměření)60060
2EID (---)Expertní inženýrství v dopravě (bez zaměření)58260
2REI (---)Realitní inženýrství (bez zaměření)58260