studijní program

Ekonomika a management

Fakulta: FPZkratka: BAK-KSAk. rok: 2017/2018Typ studia: bakalářský

Získaný titul: Bc.

Úroveň kvalifikace: bakalářský (první cyklus)

Udělovaná kvalifikace: Bc. v oblasti "Ekonomika a management"

Specifické požadavky na přijetí

Podmínkou pro přijetí ke studiu je úplné středoškolské vzdělání ukončené maturitou a úspěšné absolvování přijímací zkoušky.

Klíčové výsledky učení

Znalosti a dovednosti absolventa jsou dány odborným zaměřením bakalářského studijního programu, zejména pak jeho profilovými předměty. Jsou to předměty z oblasti ekonomie, účetnictví, daní, práva, ekonomiky a finančního řízení podniku, finančního trhu jakož i managementu a matematiky. Studium vychází z požadavků praxe, reflektuje současnou úroveň poznání v oblasti účetnictví, daní a práva a současně je koncipováno tak, aby umožňovalo doplňovat vzdělání v dalších souvisejících oblastech.

Přístup k dalšímu vzdělávání

Absolventi mohou pokračovat studiem navazujícího magisterského studijního programu.

Organizace a pravidla zkoušek, hodnocení a známkování

Požadavky pro úspěšné absolvování

Bakalářská práce, státní závěrečná zkouška

Forma studia

kombinované studium

Garant programu

Obor (struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů)

Roč. Obor Struktura kurzů
č. Zkr. Název (zaměření) Pov. Vol. Cel.
 
 Pov.  
 
 Vol.
1BAK-EPM-KSEkonomika a procesní management52860
1BAK-EP-KSEkonomika podniku51960
1BAK-UAD-KSÚčetnictví a daně54660
2BAK-EPM-KSEkonomika a procesní management59160
2BAK-EP-KSEkonomika podniku56460
2BAK-UAD-KSÚčetnictví a daně56460
3BAK-EPM-KSEkonomika a procesní management60060
3BAK-EP-KSEkonomika podniku55560
3BAK-UAD-KSÚčetnictví a daně58260