studijní program

Aplikované vědy v inženýrství

Fakulta: FSIZkratka: M2A-KAk. rok: 2011/2012

Typ studijního programu: magisterský navazující

Kód studijního programu: N3901

Udělovaný akademický titul: Ing.

Specifické požadavky na přijetí

Podmínkou přijetí je dosažení VŠ titulu bakalář.

Klíčové výsledky učení

Přístup k dalšímu vzdělávání

Absolventi mohou pokračovat studiem doktorského studijního programu.

Organizace a pravidla zkoušek, hodnocení a známkování

Požadavky pro úspěšné absolvování

Diplomová práce, státní závěrečná zkouška

Forma studia

kombinované studium

Garant programu

Koordinátor ECTS

Obor

Roč. Obor Struktura předmětů
č. Zkr. Název (zaměření) Pov. Vol. Cel.
 
 Pov.  
 
 Vol.
1M-MŘJMetrologie a řízení jakosti53760
2M-MŘJMetrologie a řízení jakosti501060