studijní program

Aplikované vědy v inženýrství

Fakulta: FSIZkratka: B3A-PAk. rok: 2011/2012

Typ studijního programu: bakalářský

Kód studijního programu: B3901

Udělovaný akademický titul: Bc.

Specifické požadavky na přijetí

Podmínkou přijetí je dosažení úplného středního nebo středního odborného vzdělání.

Klíčové výsledky učení

Obory, zařazené do tohoto programu, odpovídají aplikacím nových vědních oborů v inženýrských specializacích. Student při vstupu na fakultu volí jeden z těchto oborů a přitom navíc má naprostou svobodu v rozhodnutí, zda svoje vzdělávání ukončí dosažením bakalářského stupně, či zda bude pokračovat v odpovídající odbornosti a dosáhne magisterského stupně vzdělávání s titulem inženýr.

Přístup k dalšímu vzdělávání

Absolventi mohou pokračovat studiem navazujícího magisterského studijního programu.

Organizace a pravidla zkoušek, hodnocení a známkování

Požadavky pro úspěšné absolvování

Bakalářská práce, státní závěrečná zkouška

Forma studia

prezenční studium

Garant programu

Koordinátor ECTS

Obor