detail oboru

Konstrukce a dopravní stavby

FASTZkratka: KAk. rok: 2017/2018Zaměření: -

Program: Stavební inženýrství

Délka studia: 1.5 roků

Akreditace od: 25.7.2007Akreditace do: 31.8.2023

Profil oboru

Třísemestrální navazující magisterský studijní program Stavební inženýrství v oboru Konstrukce a dopravní stavby navazuje na čtyřleté bakalářské studium technického zaměření. Studium je nejprve oborové, během prvního ročníku se studium dělí na dvě zaměření, Konstrukce a Dopravní stavby.
V průběhu oborového bloku studia si student osvojuje nejnovější vědecké i technické poznatky v komplexu jejich vzájemných oborových souvislostí a je veden k samostatné tvůrčí inženýrské práci. Získané znalosti v jednotlivých předmětech aplikuje na individuálně zadaných stavebně – technických úlohách v problematice daného oboru studia. Důraz je kladen na samostatnou tvůrčí inženýrskou práci. Po absolvování oborového bloku je schopen samostatně řešit i náročné odborné problémy a je tak připraven na svoje užší zaměření studované v následném bloku navazujícího magisterského studia.

Klíčové výsledky učení

Absolvent studijního oboru Konstrukce a dopravní stavby, oborového bloku bez zaměření, získá vysoce specializované (teoretické I odborné) znalosti ve studovaném oboru. Získané znalosti je schopen aplikovat při řešení problematiky daného studijního oboru.
Je schopen v rámci získaných dovedností samostatně řešit i náročné odborné problémy (samostatné řešení složitých stavebně-technických a manažerských problémů ve stavebnictví) a je tedy připraven na následný blok studia ve zvoleném zaměření.
Do dalšího bloku studia (zaměření) je vybaven předpoklady k řešení i složitých technických problémů, a to nejen při komplexním návrhu nosných konstrukcí (mostů či inženýrských staveb), ale i při jejich přípravě a realizaci.
V rámci kompetencí (po splnění oborového bloku) může studovat v rámci studijního oboru Konstrukce a dopravní stavby jedno ze dvou zaměření, Konstrukce nebo Dopravní stavby.

Garant programu


Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, zimní semestr
KódNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
CD005Dynamika cs5zimníPovinnýzá,zkano
CV003Ekonomika ve stavebnictvi cs3zimníPovinnýano
CN002Geografické informační systémycs2zimníPovinnýano
CA002Matematika 5 (K)cs4zimníPovinnýzá,zkano
CD002Nelineární mechanika cs4zimníPovinnýklano
CM001Projektování pozemních komunikacícs4zimníPovinnýzá,zkano
CF001Zemní konstrukce cs4zimníPovinnýzá,zkano
CN001Železniční konstrukce 1cs4zimníPovinnýzá,zkano
1. ročník, letní semestr
KódNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
BY002Angličtina pro středně pokročilé (zkouška)cs2letníPovinnýzkano
CD004Spolehlivost konstrukcí cs5letníPovinnýzá,zkano
CL063Betonové mosty 2 (KON)cs5letníVolitelnýzá,zk5470ano
CM057Dopravní inženýrství (DST)cs5letníVolitelnýzá,zk5470ano
CM051Diagnostika a management vozovek (DST)cs5letníVolitelnýzá,zk5471ano
CM055Moderní trendy v dopravním inženýrství (DST)cs5letníVolitelnýzá,zk5471ano
CF051Speciální metody zakládání (KON)cs5letníVolitelnýzá,zk5471ano
CD052Statická a dynamická analýza stavebních konstrukcí (KON)cs5letníVolitelnýzá,zk5471ano
CI053Stavební průzkumy pro rekonstrukce staveb (KON)cs5letníVolitelnýzá,zk5471ano
CO052Vybrané problémy navrhování a realizace kovových a dřevěných konstrukcí a mostů (KON)cs5letníVolitelnýzá,zk5471ano
CL053Vybrané statě z betonových konstrukcí 1 (KON)cs5letníVolitelnýzá,zk5471ano
CN051Vybrané statě ze železničních staveb 1 (DST)cs5letníVolitelnýzá,zk5471ano
CP051Inženýrské sítěcs2letníVolitelný5472ano
CL062Navrhování betonových a zděných konstrukcí na účinky požárucs2letníVolitelný5472ano
CO058Navrhování kovových a dřevěných konstrukcí na účinky požárucs2letníVolitelný5472ano
CE052Stavební a průmyslová geodeziecs2letníVolitelný5472ano
CU051Algoritmizace a programovánícs4letníVolitelnýzá,zk5473ano
CA057Aplikovaná matematikacs4letníVolitelnýzá,zk5473ano
CU052Databázové systémycs4letníVolitelnýzá,zk5473ano
CC051Chemie stavebních materiálůcs4letníVolitelnýzá,zk5473ano
CB052Speciální fyzikacs4letníVolitelnýzá,zk5473ano
CZ052Etika v podnikání cs2letníVolitelný5474ano
CZ057Prezentační dovednostics2letníVolitelný5474ano
CZ056Psychologie ve firemní praxics2letníVolitelný5474ano
CO059Kovové mosty 2 (KON)cs5letníVolitelnýzá,zk5572ano
CN054Železniční stanice a uzly1 (DST)cs5letníVolitelnýzá,zk5572ano