Detail oboru

Audio inženýrství

FEKTZkratka: J-AUDAk. rok: 2017/2018

Program: Audio inženýrství

Délka studia: 3 roky

Akreditace od: 20.12.2012Akreditace do: 31.8.2019

Profil

Studijní program poskytuje vysokoškolské mezioborové bakalářské vzdělání v oblasti zvukového inženýrství. Program je zaměřen na výchovu odborníků – zvukařů a techniků zvukových zařízení s technickým a uměleckým přehledem v oblasti zvukové techniky, zpracování zvukových signálů, hudební režie a studiové praxe. Studenti se vzdělávají v oblasti zvukové elektroniky, studiové techniky a hudební teorie a získávají praktické zkušenosti ze studiové praxe.
Výuku oboru zajišťují především Ústav telekomunikací FEKT a Hudební fakulta JAMU v Brně. Nabídka volitelných předmětů spolu se samostatnými technickými a uměleckými projekty a bakalářskou prací umožňuje studentům úžeji se zaměřit na studiovou praxi, audio techniku, problematiku analogového a číslicového zpracování zvukových signálů či budoucí studium umělecky zaměřených oborů.
Studium oboru je nominálně rozděleno do tří roků. V prvním roce studenti získávají základní znalosti z matematiky, fyziky, elektrotechniky a hudební teorie. Ve druhém roce tyto znalosti rozšiřují ve specializovaných předmětech a výuka ve třetím roce studia je zaměřena na praktické a aplikační využití těchto znalostí a na studiovou praxi.

Klíčové výsledky učení

Absolvent má kvalitní znalosti v oblasti zvukových zařízení a jejich využití ve studiové praxi. Spektrum jeho znalostí sahá od poznatků o zvukových vlněních a zvukových signálech přes jejich analogové a digitální zpracování až po technickou realizaci audio zařízení a systémů, od hudební teorie přes instrumentaci po studiovou praxi. Je obeznámen s principy, strukturou a obsluhou různých analogových a digitálních zvukových zařízení a systémů.
Absolventi jsou kvalifikováni v oblasti audio elektroniky, akustiky, elektroakustiky, hudební teorie a instrumentace. Absolventi mají také znalosti v oblasti studiové techniky, studiové praxe a technické realizace zvukových zařízení a systémů.
Absolventi oboru naleznou své uplatnění jako specialisté v rozhlasových, post-produkčních a nahrávacích studiích, v divadlech, při realizaci hudebních vystoupení, představení a multimediálních produkcích, ve firmách zabývajících se výrobou, prodejem nebo servisem zvukové a hudební elektroniky, ve firmách zabývajících se návrhem studií a prostor pro zvukovou produkci, komplexními instalacemi AV techniky apod. Ve všech těchto oblastech jsou rovněž schopni vykonávat nižší technicko-řídicí a manažerské funkce. Výrazně prakticky zaměřené vysokoškolské vzdělání umožňuje přímé nasazení absolventů v praxi technika zvukových zařízení nebo ve studiové praxi a je dobrým základem pro rozšíření teoretických znalostí v navazujícím magisterském studiu.

Profesní profil absolventů s příklady

Absolvent bakalářského oboru AUDIO INŽENÝRSTVÍ má kvalitní znalosti v oblasti zvukových zařízení a jejich využití ve studiové praxi. Spektrum jeho znalostí sahá od poznatků o zvukových vlněních a zvukových signálech přes jejich analogové a digitální zpracování až po technickou realizaci audio zařízení a systémů, od hudební teorie přes instrumentaci po studiovou praxi. Je obeznámen s principy, strukturou a obsluhou různých analogových a digitálních zvukových zařízení a systémů.
Absolventi oboru naleznou své uplatnění jako specialisté v rozhlasových, post-produkčních a nahrávacích studiích, v divadlech, při realizaci hudebních vystoupení, představení a multimediálních produkcích, ve firmách zabývajících se výrobou, prodejem nebo servisem zvukové a hudební elektroniky, ve firmách zabývajících se návrhem studií a prostor pro zvukovou produkci, komplexními instalacemi AV techniky apod. Ve všech těchto oblastech jsou rovněž schopni vykonávat nižší technicko-řídicí a manažerské funkce. Výrazně prakticky zaměřené vysokoškolské vzdělání umožňuje přímé nasazení absolventů v praxi technika zvukových zařízení nebo ve studiové praxi a je dobrým základem pro rozšíření teoretických znalostí v navazujícím magisterském studiu.

Vstupní požadavky

Podmínkou přijetí je dosažení úplného středního nebo středního odborného vzdělání.

Garant


Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
JFYZFyzika pro audio inženýrstvícs6zimníPovinnýzá,zkano
JHT1Hudební teorie 1cs6zimníPovinnýano
BMA1Matematika 1cs7zimníPovinnýzá,zkano
BMTDMateriály a technická dokumentacecs6zimníPovinnýzá,zkano
BPC1TPočítače a programování 1cs5zimníPovinnýklano
JUHBÚvod do hry na bicí nástrojecs4zimníVolitelný oborovýano
JDH1Dějiny hudby 20. st. 1cs4zimníVolitelný všeobecnýano
JDJ1Dějiny jazzu 1cs4zimníVolitelný všeobecnýano
JDP1Dějiny populární hudby 1cs4zimníVolitelný všeobecnýano
XLS2Odborná aktivitacs, en2zimníVolitelný všeobecnýne
JAH1Hudební teorie v angličtiněcs2zimníVolitelný všeobecnýzkJ-AUDano
1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
JELEElektrotechnika pro audio inženýrstvícs7letníPovinnýzá,zkano
JHT2Hudební teorie 2cs7letníPovinnýzkano
JKPNKurz klasické a počítačové notografiecs2letníPovinnýano
JMA2Matematika 2 pro audio inženýrstvícs7letníPovinnýzá,zkano
BPC2TPočítače a programování 2cs5letníVolitelný mimooborovýklano
BPISPraktikum z informačních sítícs2letníVolitelný mimooborovýano
BSCPSeminář C++cs4letníVolitelný mimooborovýklano
XAN3Angličtina pro bakaláře - středně pokročilí 1cs3letníVolitelný všeobecnýzkne
XAN4Angličtina pro bakaláře - středně pokročilí 2cs2letníVolitelný všeobecnýzkano
XAEIAngličtina pro elektrotechnické inženýrstvícs, en2letníVolitelný všeobecnýzkano
JDH2Dějiny hudby 20. st. 2cs5letníVolitelný všeobecnýzkano
JDJ2Dějiny jazzu 2cs5letníVolitelný všeobecnýzkano
JDP2Dějiny populární hudby 2cs5letníVolitelný všeobecnýzkano
XLS2Odborná aktivitacs, en2letníVolitelný všeobecnýne
JAH2Audiotechnika v angličtiněcs2letníVolitelný všeobecnýzkJ-AUDano
2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
BANAAnalogová technikacs7zimníPovinnýzá,zkano
BASSAnalýza signálů a soustavcs6zimníPovinnýzá,zkano
JMVAMěření v elektrotechnice pro audio inženýrstvícs6zimníPovinnýzá,zkano
JZHAZáklady hudební akustikycs4zimníPovinnýano
JZI1Základy instrumentace 1cs4zimníPovinnýano
JHNMHudba v nových médiíchcs5zimníVolitelný oborovýzkne
JRS1Rozbor skladeb 1cs2zimníVolitelný oborovýano
JUHBÚvod do hry na bicí nástrojecs4zimníVolitelný oborovýano
XAN3Angličtina pro bakaláře - středně pokročilí 1cs3zimníVolitelný všeobecnýzkne
XAN4Angličtina pro bakaláře - středně pokročilí 2cs2zimníVolitelný všeobecnýzkano
XAEIAngličtina pro elektrotechnické inženýrstvícs, en2zimníVolitelný všeobecnýzkano
JDH1Dějiny hudby 20. st. 1cs4zimníVolitelný všeobecnýano
JDJ1Dějiny jazzu 1cs4zimníVolitelný všeobecnýano
JDP1Dějiny populární hudby 1cs4zimníVolitelný všeobecnýano
XEPOEtika podnikánícs2zimníVolitelný všeobecnýano
BFSLFinanční službycs2zimníVolitelný všeobecnýano
JAH1Hudební teorie v angličtiněcs2zimníVolitelný všeobecnýzkano
XKPTKultura projevu a tvorba textůcs5zimníVolitelný všeobecnýano
XPOMPodnikatelské minimumcs4zimníVolitelný všeobecnýano
XPOUPodvojné účetnictvícs4zimníVolitelný všeobecnýzkano
BPRSPsychologické praktikum osobnostního rozvoje a sebepoznánícs3zimníVolitelný všeobecnýne
2. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
BCZSČíslicové zpracování signálůcs5letníPovinnýzá,zkano
BELAElektroakustikacs5letníPovinnýzá,zkano
JZI2Základy instrumentace 2cs5letníPovinnýzkano
JZAIZvukové aspekty interpretacecs4letníPovinnýano
BNFENízkofrekvenční a audio elektronikacs6letníVolitelný oborovýzá,zkano
JRS2Rozbor skladeb 2cs2letníVolitelný oborovýano
BOOPObjektově orientované programovánícs6letníVolitelný mimooborovýzá,zkano
BSCPSeminář C++cs4letníVolitelný mimooborovýklano
XAN3Angličtina pro bakaláře - středně pokročilí 1cs3letníVolitelný všeobecnýzkne
XAN4Angličtina pro bakaláře - středně pokročilí 2cs2letníVolitelný všeobecnýzkano
XAEIAngličtina pro elektrotechnické inženýrstvícs, en2letníVolitelný všeobecnýzkano
JAH2Audiotechnika v angličtiněcs2letníVolitelný všeobecnýzkano
JDH2Dějiny hudby 20. st. 2cs5letníVolitelný všeobecnýzkano
JDJ2Dějiny jazzu 2cs5letníVolitelný všeobecnýzkano
JDP2Dějiny populární hudby 2cs5letníVolitelný všeobecnýzkano
XEPOEtika podnikánícs2letníVolitelný všeobecnýano
XKPTKultura projevu a tvorba textůcs5letníVolitelný všeobecnýano
XPOUPodvojné účetnictvícs4letníVolitelný všeobecnýzkano
BRKJŘízení a kontrola jakostics3letníVolitelný všeobecnýano
2. ročník, celoroční semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
XJN2Němčina pro mírně pokročilé grundkurs IIcs6celoročníVolitelný všeobecnýzá,zkne
XJN1Němčina pro začátečníky grundkurs ics6celoročníVolitelný všeobecnýzá,zkne
XJR2Ruština pro mírně pokročilécs6celoročníVolitelný všeobecnýzá,zkne
XJR1Ruština pro začátečníkycs6celoročníVolitelný všeobecnýzá,zkne
XJS2Španělština pro mírně pokročilécs6celoročníVolitelný všeobecnýzá,zkne
XJS1Španělština pro začátečníkycs6celoročníVolitelný všeobecnýzá,zkne
3. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
JHR1Hudební režie 1cs4zimníPovinnýano
JB2TSemestrální prácecs3zimníPovinnýklano
JSP1Studiová praxe 1cs4zimníPovinnýano
BSHEStudiová technikacs6zimníPovinnýzá,zkano
JEA1Vybavení studia 1cs6zimníPovinnýano
JHNMHudba v nových médiíchcs5zimníVolitelný oborovýzkne
JNKZNávrh a konstrukce zvukové technikycs5zimníVolitelný oborovýzá,zkano
JRS1Rozbor skladeb 1cs2zimníVolitelný oborovýano
JTZ1Tvorba umělého zvuku, jeho zpracování a řízení 1cs4zimníVolitelný oborovýano
JUHBÚvod do hry na bicí nástrojecs4zimníVolitelný oborovýano
BZSGZáklady počítačové sazby a grafikycs6zimníVolitelný mimooborovýzá,zkano
XAJDAkademické jazykové dovednosti se zaměřením na elektroinženýrství a informatikucs3zimníVolitelný všeobecnýzá,zkne
XAN3Angličtina pro bakaláře - středně pokročilí 1cs3zimníVolitelný všeobecnýzkne
XAN4Angličtina pro bakaláře - středně pokročilí 2cs2zimníVolitelný všeobecnýzkano
XAEIAngličtina pro elektrotechnické inženýrstvícs, en2zimníVolitelný všeobecnýzkano
XAEUAngličtina pro Evropucs3zimníVolitelný všeobecnýzkne
XASAAngličtina pro severní Amerikucs3zimníVolitelný všeobecnýzá,zkne
JDH1Dějiny hudby 20. st. 1cs4zimníVolitelný všeobecnýano
JDJ1Dějiny jazzu 1cs4zimníVolitelný všeobecnýano
JDP1Dějiny populární hudby 1cs4zimníVolitelný všeobecnýano
XEPOEtika podnikánícs2zimníVolitelný všeobecnýano
JAH1Hudební teorie v angličtiněcs2zimníVolitelný všeobecnýzkano
XKPTKultura projevu a tvorba textůcs5zimníVolitelný všeobecnýano
XPOMPodnikatelské minimumcs4zimníVolitelný všeobecnýano
XPOUPodvojné účetnictvícs4zimníVolitelný všeobecnýzkano
3. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
JBCTBakalářská práce cs5letníPovinnýano
JHR2Hudební režie 2cs4letníPovinnýano
JXBTOdborná praxecs0letníPovinnýano
JSP2Studiová praxe 2cs4letníPovinnýano
JEA2Vybavení studia 2cs7letníPovinnýzá,zkano
JINTInteraktivní technologiecs4letníVolitelný oborovýano
JRS2Rozbor skladeb 2cs2letníVolitelný oborovýano
JTZ2Tvorba umělého zvuku, jeho zpracování a řízení 2cs5letníVolitelný oborovýzá,zkano
BKEZKonstrukce elektronických zařízenícs6letníVolitelný mimooborovýzá,zkano
BSCPSeminář C++cs4letníVolitelný mimooborovýklano
XAJDAkademické jazykové dovednosti se zaměřením na elektroinženýrství a informatikucs3letníVolitelný všeobecnýzá,zkne
XAN3Angličtina pro bakaláře - středně pokročilí 1cs3letníVolitelný všeobecnýzkne
XAEUAngličtina pro Evropucs3letníVolitelný všeobecnýzkne
XASAAngličtina pro severní Amerikucs3letníVolitelný všeobecnýzá,zkne
JAH2Audiotechnika v angličtiněcs2letníVolitelný všeobecnýzkano
XELEBezpečná elektrotechnikacs2letníVolitelný všeobecnýzkano
JDH2Dějiny hudby 20. st. 2cs5letníVolitelný všeobecnýzkano
JDJ2Dějiny jazzu 2cs5letníVolitelný všeobecnýzkano
JDP2Dějiny populární hudby 2cs5letníVolitelný všeobecnýzkano
XEPOEtika podnikánícs2letníVolitelný všeobecnýano
BFSLFinanční službycs2letníVolitelný všeobecnýne
XKPTKultura projevu a tvorba textůcs5letníVolitelný všeobecnýano
XPOUPodvojné účetnictvícs4letníVolitelný všeobecnýzkano
BRKJŘízení a kontrola jakostics3letníVolitelný všeobecnýano
XAN4Angličtina pro bakaláře - středně pokročilí 2cs2letníVolitelný všeobecnýzkJ-ZRTano
XAEIAngličtina pro elektrotechnické inženýrstvícs, en2letníVolitelný všeobecnýzkJ-ZRTano
3. ročník, celoroční semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
JXUPUmělecký projektcs2celoročníPovinnýklano
XJN2Němčina pro mírně pokročilé grundkurs IIcs6celoročníVolitelný všeobecnýzá,zkne
XJN1Němčina pro začátečníky grundkurs ics6celoročníVolitelný všeobecnýzá,zkne
XJR2Ruština pro mírně pokročilécs6celoročníVolitelný všeobecnýzá,zkne
XJR1Ruština pro začátečníkycs6celoročníVolitelný všeobecnýzá,zkne
XJS2Španělština pro mírně pokročilécs6celoročníVolitelný všeobecnýzá,zkne
XJS1Španělština pro začátečníkycs6celoročníVolitelný všeobecnýzá,zkne
Všechny skupiny volitelných předmětů
Sk. Min. předmětů Předměty
J-ZRT 2 XAN4, XAEI
J-AUD 2 JAH1, JAH2