Detail oboru

Účetnictví a daně

FPZkratka: BAK-UADAk. rok: 2016/2017

Program: Ekonomika a management

Délka studia:

Akreditace od: 22.12.2010Akreditace do: 31.7.2020

Profil

Cílem bakalářského studijního oboru Účetnictví a daně je poskytnout uchazečům s ukončeným středoškolským vzděláním vysokoškolské studium, v jehož průběhu student získá praktické a vzájemně provázané odborné znalosti zejména v oblasti účetnictví podnikatelských subjektů, nevýdělečných organizací, přímých a nepřímých daní, podnikového práva jako i všech oblastí, které jsou standardem pro ekonomické obory. Výuka je zaměřena především na získávání odborných znalostí a rozvíjení schopností jejich aplikace v praxi.

Klíčové výsledky učení

Znalosti a dovednosti absolventa jsou dány odborným zaměřením bakalářského studijního oboru, zejména pak jeho profilovými předměty. Jsou to předměty z oblasti ekonomie, účetnictví, daní, práva, ekonomiky a finančního řízení podniku, finančního trhu jakož i managementu a matematiky. Studium vychází z požadavků praxe, reflektuje současnou úroveň poznání v oblasti účetnictví, daní a práva a současně je koncipováno tak, aby umožňovalo doplňovat vzdělání v dalších souvisejících oblastech.

Profesní profil absolventů s příklady

Absolvent najde uplatnění ve funkcích účetních, podnikových ekonomů, či asistentů vrcholového managementu nebo obecně v oblasti poradenství. Rovněž se může ucházet o odbornou práci na finančních úřadech a dalších institucích soustavy státní správy. Absolvent získal dostatečný teoretický základ pro další studium navazujících magisterských oborů.

Garant


Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
UepPEkonomika podnikucs6Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 13ano
HA1PHospodářská angličtina 1en3Povinnýzá,zkCj - 26ano
UiePInformatika pro ekonomycs5Povinnýzá,zkP - 13 / C1 - 26ano
Umak1PMakroekonomie 1cs6Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
Uma1PMatematika 1cs6Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
UpfpoPPodnikání fyzických a právnických osobcs3PovinnýzkP - 26 / C1 - 13ano
UusPÚvod do studiacs2PovinnýP - 13ano
PAISZPraktické aplikace investičních strategií na finančních trzíchcs0VolitelnýklC1 - 26 / C1 - 26 / C1 - 26ano
1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
HA2PHospodářská angličtina 2en3Povinnýzá,zkCj - 26ano
Uma2PMatematika 2cs6Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
Umik1PMikroekonomie 1cs6Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
UucePÚčetnictvícs6Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
UvfPVeřejné financecs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 13ano
UzpPZáklady právacs4PovinnýzkP - 26ano
PAISLPraktické aplikace investičních strategií na finančních trzíchcs0VolitelnýklC1 - 26 / C1 - 26 / C1 - 26ano
2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
fpPDFinance podnikucs6Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 13ano
UftPFinanční trhycs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 13ano
UfuPFinanční účetnictvícs6Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
UopPPrávo obchodních korporacícs4PovinnýzkP - 26ano
UsmkPSociálně-psychologické manažerské kompetence manažeracs3Povinnýzá,zkP - 13 / C1 - 13ano
UzfoPZdanění fyzických osobcs6Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
AOP1Angličtina pro obchodní praxi 1en3Volitelnýzá,zkCj - 26ano
FJ1AFrancouzský jazyk A2 - 1fr2VolitelnýCj - 26ano
IJ1AItalský jazyk A2 - 1it2VolitelnýCj - 26ano
NOP1Němčina pro obchodní praxi 1de3VolitelnýklCj - 26ano
NJ1A1Německý jazyk A1 - 1de3VolitelnýklCj - 26ano
NJ1ANěmecký jazyk A2 - 1de3VolitelnýklCj - 26ano
NJ1BNěmecký jazyk B1 - 1de3VolitelnýklCj - 26ano
PAISZPraktické aplikace investičních strategií na finančních trzíchcs0VolitelnýklC1 - 26 / C1 - 26 / C1 - 26ano
RJ1ARuský jazyk A2 - 1ru2VolitelnýCj - 26ano
SJ1AŠpanělský jazyk A2 - 1es2VolitelnýCj - 26ano
2. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
UcppPCivilní procesní právocs4PovinnýzkP - 26ano
UfapPFinanční analýza a plánovánícs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 13ano
UmanPManagementcs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 13ano
UusvsPÚčetnictví subjektů veřejného sektorucs6Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
UzpoPZdanění právnických osobcs6Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
UdbsPDatabázové systémycs4Povinně volitelnýzá,zkP - 13 / CPP - 26PV2ano
UlogPLogistikacs4Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 13PV2ano
UmarPMarketingcs4Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 13PV2ano
UpisPPodnikové IScs4Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 13PV2ano
AOP2Angličtina pro obchodní praxi 2en3Volitelnýzá,zkCj - 26ano
enoPEkonomika neziskových organizacícs4VolitelnýzkP - 26ano
FJ2AFrancouzský jazyk A2 - 2fr4Volitelnýzá,zkCj - 26ano
IJ2AItalský jazyk A2 - 2it4Volitelnýzá,zkCj - 26ano
NOP2Němčina pro obchodní praxi 2de3VolitelnýklCj - 26ano
NJ2A1Německý jazyk A1 - 2de3VolitelnýklCj - 26ano
NJ2ANěmecký jazyk A2 - 2de3VolitelnýklCj - 26ano
NJ2BNěmecký jazyk B1 - 2de3VolitelnýklCj - 26ano
PAISLPraktické aplikace investičních strategií na finančních trzíchcs0VolitelnýklC1 - 26 / C1 - 26 / C1 - 26ano
RJ2ARuský jazyk A2 - 2ru4Volitelnýzá,zkCj - 26ano
TpazPSpecializace: Pohybové aktivity při zdravotních omezeníchcs0Volitelnýzá,zkP - 20 / C1 - 10ano
TpasPSpecializace: Pohybové aktivity seniorůcs0Volitelnýzá,zkP - 20 / C1 - 10ano
TpavPSpecializace: Pohybové aktivity ve volném časecs0Volitelnýzá,zkP - 20 / C1 - 10ano
SJ2AŠpanělský jazyk A2 - 2es4Volitelnýzá,zkCj - 26ano
ISSSInformační systémy ve státní správěcs0Volitelný (nepovinný)P - 13 / P - 13 / C1 - 13 / C1 - 13ano
3. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
UdrsoPDaňové řízení a soudní ochranacs4PovinnýzkP - 26ano
UdphPDaň z přidané hodnotycs6Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
MTZPDMetodika tvorby závěrečných pracícs1PovinnýP - 13 / C1 - 13ano
UopxPOdborná praxecs5PovinnýP - 80ano
UpdsPPředdiplomní seminářcs3PovinnýC1 - 26ano
UrkPRozpočetnictví a kalkulacecs6Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 13ano
UeupPEvropská unie a podnikánícs4Povinně volitelnýklP - 13 / C1 - 13PV3ano
UpmPProcesní managementcs5Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / C2b - 13PV3ano
UsopPSpolečenský styk a rétorikacs3Povinně volitelnýP - 13 / C1 - 13PV3ano
UstatlPStatistikacs5Povinně volitelnýzá,zkP - 13 / C1 - 26PV3ano
PAISZPraktické aplikace investičních strategií na finančních trzíchcs0VolitelnýklC1 - 26 / C1 - 26 / C1 - 26ano
TsaPPraxe: Sportovní akcecs0Volitelnýkl - 120ano
TvrszPPraxe: Vedení a řízení sportovního zařízenícs0Volitelnýkl - 120ano
3. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
UadsPAplikace daňové soustavycs6PovinnýklP - 10 / C1 - 20ano
UbpsPBankovní produkty a službycs6Povinnýzá,zkP - 20 / C1 - 10ano
UdsPDiplomní seminářcs6PovinnýklSD - 40ano
UmzpPMezinárodní zdanění příjmůcs6PovinnýzkP - 20ano
UorPOptimalizace a rozhodovánícs6Povinnýzá,zkP - 20 / C1 - 10ano
PAISLPraktické aplikace investičních strategií na finančních trzíchcs0VolitelnýklC1 - 26 / C1 - 26 / C1 - 26ano
ISSSInformační systémy ve státní správěcs0Volitelný (nepovinný)P - 13 / P - 13 / C1 - 13 / C1 - 13ano
Všechny skupiny volitelných předmětů
Sk. Min. předmětů Předměty
PV3 1 UeupP, UpmP, UsopP, UstatlP
PV1 1
PV2 1 UdbsP, UlogP, UmarP, UpisP