detail oboru

Účetnictví a daně

FPZkratka: BAK-UADAk. rok: 2016/2017Zaměření: -

Program: Ekonomika a management

Délka studia:

Akreditace od: 22.12.2010Akreditace do: 31.7.2020

Profil oboru

Cílem bakalářského studijního oboru Účetnictví a daně je poskytnout uchazečům s ukončeným středoškolským vzděláním vysokoškolské studium, v jehož průběhu student získá praktické a vzájemně provázané odborné znalosti zejména v oblasti účetnictví podnikatelských subjektů, nevýdělečných organizací, přímých a nepřímých daní, podnikového práva jako i všech oblastí, které jsou standardem pro ekonomické obory. Výuka je zaměřena především na získávání odborných znalostí a rozvíjení schopností jejich aplikace v praxi.

Klíčové výsledky učení

Znalosti a dovednosti absolventa jsou dány odborným zaměřením bakalářského studijního oboru, zejména pak jeho profilovými předměty. Jsou to předměty z oblasti ekonomie, účetnictví, daní, práva, ekonomiky a finančního řízení podniku, finančního trhu jakož i managementu a matematiky. Studium vychází z požadavků praxe, reflektuje současnou úroveň poznání v oblasti účetnictví, daní a práva a současně je koncipováno tak, aby umožňovalo doplňovat vzdělání v dalších souvisejících oblastech.

Profesní profil absolventů s příklady

Absolvent najde uplatnění ve funkcích účetních, podnikových ekonomů, či asistentů vrcholového managementu nebo obecně v oblasti poradenství. Rovněž se může ucházet o odbornou práci na finančních úřadech a dalších institucích soustavy státní správy. Absolvent získal dostatečný teoretický základ pro další studium navazujících magisterských oborů.

Garant programu


Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, zimní semestr
KódNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
UepPEkonomika podnikucs6zimníPovinnýzá,zkano
HA1PHospodářská angličtina 1en3zimníPovinnýzá,zkano
UiePInformatika pro ekonomycs5zimníPovinnýzá,zkano
Umak1PMakroekonomie 1cs6zimníPovinnýzá,zkano
Uma1PMatematika 1cs6zimníPovinnýzá,zkano
UpfpoPPodnikání fyzických a právnických osobcs3zimníPovinnýzkano
UusPÚvod do studiacs2zimníPovinnýano
PAISZPraktické aplikace investičních strategií na finančních trzíchcs0zimníVolitelnýklano
1. ročník, letní semestr
KódNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
HA2PHospodářská angličtina 2en3letníPovinnýzá,zkano
Uma2PMatematika 2cs6letníPovinnýzá,zkano
Umik1PMikroekonomie 1cs6letníPovinnýzá,zkano
UucePÚčetnictvícs6letníPovinnýzá,zkano
UvfPVeřejné financecs5letníPovinnýzá,zkano
UzpPZáklady právacs4letníPovinnýzkano
PAISLPraktické aplikace investičních strategií na finančních trzíchcs0letníVolitelnýklano
2. ročník, zimní semestr
KódNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
fpPFinance podnikucs6zimníPovinnýzá,zkano
UftPFinanční trhycs5zimníPovinnýzá,zkano
fuPFinanční účetnictvícs6zimníPovinnýzá,zkano
UopPPrávo obchodních korporacícs4zimníPovinnýzkano
UsmkPSociálně-psychologické manažerské kompetence manažeracs3zimníPovinnýzá,zkano
UzfoPZdanění fyzických osobcs6zimníPovinnýzá,zkano
AOP1Angličtina pro obchodní praxi 1en3zimníVolitelnýzá,zkano
FJ1AFrancouzský jazyk A2 - 1fr2zimníVolitelnýano
IJ1AItalský jazyk A2 - 1it2zimníVolitelnýano
NOP1Němčina pro obchodní praxi 1de3zimníVolitelnýklano
NJ1A1Německý jazyk A1 - 1de3zimníVolitelnýklano
NJ1ANěmecký jazyk A2 - 1de3zimníVolitelnýklano
NJ1BNěmecký jazyk B1 - 1de3zimníVolitelnýklano
PAISZPraktické aplikace investičních strategií na finančních trzíchcs0zimníVolitelnýklano
RJ1ARuský jazyk A2 - 1ru2zimníVolitelnýano
SJ1AŠpanělský jazyk A2 - 1es2zimníVolitelnýano
2. ročník, letní semestr
KódNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
UcppPCivilní procesní právocs4letníPovinnýzkano
UfapPFinanční analýza a plánovánícs5letníPovinnýzá,zkano
UmanPManagementcs5letníPovinnýzá,zkano
UusvsPÚčetnictví subjektů veřejného sektorucs6letníPovinnýzá,zkano
UzpoPZdanění právnických osobcs6letníPovinnýzá,zkano
UdbsPDatabázové systémycs4letníPovinně volitelnýzá,zk1ano
UlogPLogistikacs4letníPovinně volitelnýzá,zk1ano
UmarPMarketingcs4letníPovinně volitelnýzá,zk1ano
UpisPPodnikové IScs4letníPovinně volitelnýzá,zk1ano
AOP2Angličtina pro obchodní praxi 2en3letníVolitelnýzá,zkano
enoPEkonomika neziskových organizacícs4letníVolitelnýzkano
FJ2AFrancouzský jazyk A2 - 2fr4letníVolitelnýzá,zkano
IJ2AItalský jazyk A2 - 2it4letníVolitelnýzá,zkano
NOP2Němčina pro obchodní praxi 2de3letníVolitelnýklano
NJ2A1Německý jazyk A1 - 2de3letníVolitelnýklano
NJ2ANěmecký jazyk A2 - 2de3letníVolitelnýklano
NJ2BNěmecký jazyk B1 - 2de3letníVolitelnýklano
PAISLPraktické aplikace investičních strategií na finančních trzíchcs0letníVolitelnýklano
RJ2ARuský jazyk A2 - 2ru4letníVolitelnýzá,zkano
TpazPSpecializace: Pohybové aktivity při zdravotních omezeníchcs0letníVolitelnýzá,zkano
TpasPSpecializace: Pohybové aktivity seniorůcs0letníVolitelnýzá,zkano
TpavPSpecializace: Pohybové aktivity ve volném časecs0letníVolitelnýzá,zkano
SJ2AŠpanělský jazyk A2 - 2es4letníVolitelnýzá,zkano
ISSSInformační systémy ve státní správěcs0letníVolitelný (nepovinný)ano
3. ročník, zimní semestr
KódNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
UdrsoPDaňové řízení a soudní ochranacs4zimníPovinnýzkano
UdphPDaň z přidané hodnotycs6zimníPovinnýzá,zkano
MTZPMetodika tvorby závěrečných pracícs1zimníPovinnýano
UopxPOdborná praxecs5zimníPovinnýano
UpdsPPředdiplomní seminářcs3zimníPovinnýano
UrkPRozpočetnictví a kalkulacecs6zimníPovinnýzá,zkano
UeupPEvropská unie a podnikánícs4zimníPovinně volitelnýkl1ano
UpmPProcesní managementcs5zimníPovinně volitelnýzá,zk1ano
UsopPSpolečenský styk a rétorikacs3zimníPovinně volitelný1ano
UstatPStatistikacs5zimníPovinně volitelnýzá,zk1ano
PAISZPraktické aplikace investičních strategií na finančních trzíchcs0zimníVolitelnýklano
TsaPPraxe: Sportovní akcecs0zimníVolitelnýklano
TvrszPPraxe: Vedení a řízení sportovního zařízenícs0zimníVolitelnýklano
3. ročník, letní semestr
KódNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
UadsPAplikace daňové soustavycs6letníPovinnýklano
UbpsPBankovní produkty a službycs6letníPovinnýzá,zkano
UdsPDiplomní seminářcs6letníPovinnýklano
UmzpPMezinárodní zdanění příjmůcs6letníPovinnýzkano
UorPOptimalizace a rozhodovánícs6letníPovinnýzá,zkano
PAISLPraktické aplikace investičních strategií na finančních trzíchcs0letníVolitelnýklano
ISSSInformační systémy ve státní správěcs0letníVolitelný (nepovinný)ano