detail oboru

Ekonomika podniku

FPZkratka: BAK-EPAk. rok: 2016/2017Zaměření: -

Program: Ekonomika a management

Délka studia:

Akreditace od: 22.12.2010Akreditace do: 31.7.2020

Profil oboru

Cílem bakalářského studijního oboru Ekonomika podniku je poskytnout uchazečům s ukončeným středoškolským vzděláním možnost bakalářského studia, v jehož průběhu student získá teoretické i praktické znalosti z oblasti ekonomiky podniku. Konkrétně se jedná o základní teoretické poznatky z oblasti ekonomie a ekonomiky podniku, dále zejména praktické znalosti z účetnictví, daní, podnikových financí, managementu, marketingu a bezprostředně navazujících disciplín, jakož i znalost a schopnost aplikace právních předpisů nezbytných pro výkon podnikatelské činnosti.

Klíčové výsledky učení

Odborné znalosti absolventa jsou orientovány především na ekonomii a ekonomiku podniku, současně však disponuje i potřebnými znalostmi pro práci s výpočetní technikou a je schopen komunikovat v mezinárodním prostředí. Absolvent tohoto studia disponuje i znalostmi v oblasti obchodu, marketingu, řízení procesů, řízení jakosti, statistiky a dalších matematických metod.

Profesní profil absolventů s příklady

Absolvent studijního oboru Ekonomika podniku je schopen zastávat nižší vedoucí funkce jak v podnikové sféře, tak ve veřejné správě. Absolvent disponuje odbornými ekonomickými znalostmi a dovedností potřebných k vlastnímu podnikání.
Absolvent získal dostatečný teoretický základ pro další studium navazujících magisterských oborů.

Garant programu


Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, zimní semestr
KódNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
epPEkonomika podnikucs6zimníPovinnýzá,zkano
HA1PHospodářská angličtina 1en3zimníPovinnýzá,zkano
ipePInformatika pro ekonomycs5zimníPovinnýzá,zkano
mak1PMakroekonomie 1cs6zimníPovinnýzá,zkano
ma1PMatematika 1cs6zimníPovinnýzá,zkano
KspkmPSociálně-psychologické kompetence manažeracs3zimníPovinnýzá,zkano
KusPÚvod do studiacs2zimníPovinnýano
PAISZPraktické aplikace investičních strategií na finančních trzíchcs0zimníVolitelnýklano
1. ročník, letní semestr
KódNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
HA2PHospodářská angličtina 2en3letníPovinnýzá,zkano
ma2PMatematika 2cs6letníPovinnýzá,zkano
mik1PMikroekonomie 1cs6letníPovinnýzá,zkano
ucePÚčetnictvícs6letníPovinnýzá,zkano
KvfPVeřejné financecs5letníPovinnýzá,zkano
KzpPZáklady právacs4letníPovinnýzkano
PAISLPraktické aplikace investičních strategií na finančních trzíchcs0letníVolitelnýklano
2. ročník, zimní semestr
KódNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
KfpPFinance podnikucs6zimníPovinnýzá,zkano
KftPFinanční trhycs6zimníPovinnýzá,zkano
KopPPrávo obchodních korporacícs4zimníPovinnýzkano
KstatPStatistikacs6zimníPovinnýzá,zkano
KepPEkonomické praktikum na PCcs4zimníPovinně volitelnýkl1ano
KprpPProcesy rodinných podnikůcs4zimníPovinně volitelnýzá,zk1ano
KsopPSpolečenský styk a rétorikacs3zimníPovinně volitelný1ano
AOP1Angličtina pro obchodní praxi 1en3zimníVolitelnýzá,zkano
FJ1AFrancouzský jazyk A2 - 1fr2zimníVolitelnýano
IJ1AItalský jazyk A2 - 1it2zimníVolitelnýano
NOP1Němčina pro obchodní praxi 1de3zimníVolitelnýklano
NJ1A1Německý jazyk A1 - 1de3zimníVolitelnýklano
NJ1ANěmecký jazyk A2 - 1de3zimníVolitelnýklano
NJ1BNěmecký jazyk B1 - 1de3zimníVolitelnýklano
PAISZPraktické aplikace investičních strategií na finančních trzíchcs0zimníVolitelnýklano
RJ1ARuský jazyk A2 - 1ru2zimníVolitelnýano
SJ1AŠpanělský jazyk A2 - 1es2zimníVolitelnýano
2. ročník, letní semestr
KódNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
KdasPDaňová soustavacs6letníPovinnýzá,zkano
KfapPFinanční analýza a plánovánícs5letníPovinnýzá,zkano
KikPInformace o konkurencics4letníPovinnýklano
KmanPManagementcs5letníPovinnýzá,zkano
KsmarPStatistické metody a analýza rizikacs6letníPovinnýzá,zkano
KdbsPDatabázové systémycs4letníPovinně volitelnýzá,zk1ano
KsprPSystémy na podporu rozhodovánícs4letníPovinně volitelnýzk1ano
AOP2Angličtina pro obchodní praxi 2en3letníVolitelnýzá,zkano
FJ2AFrancouzský jazyk A2 - 2fr4letníVolitelnýzá,zkano
IJ2AItalský jazyk A2 - 2it4letníVolitelnýzá,zkano
NOP2Němčina pro obchodní praxi 2de3letníVolitelnýklano
NJ2A1Německý jazyk A1 - 2de3letníVolitelnýklano
NJ2ANěmecký jazyk A2 - 2de3letníVolitelnýklano
NJ2BNěmecký jazyk B1 - 2de3letníVolitelnýklano
PAISLPraktické aplikace investičních strategií na finančních trzíchcs0letníVolitelnýklano
RJ2ARuský jazyk A2 - 2ru4letníVolitelnýzá,zkano
TpazPSpecializace: Pohybové aktivity při zdravotních omezeníchcs0letníVolitelnýzá,zkano
TpasPSpecializace: Pohybové aktivity seniorůcs0letníVolitelnýzá,zkano
TpavPSpecializace: Pohybové aktivity ve volném časecs0letníVolitelnýzá,zkano
SJ2AŠpanělský jazyk A2 - 2es4letníVolitelnýzá,zkano
ISSSInformační systémy ve státní správěcs0letníVolitelný (nepovinný)ano
3. ročník, zimní semestr
KódNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
KjpPJakost v podnikucs5zimníPovinnýzá,zkano
KmarPMarketingcs5zimníPovinnýzá,zkano
MTZPMetodika tvorby závěrečných pracícs1zimníPovinnýano
KopxPOdborná praxecs5zimníPovinnýano
KpojPPojišťovnictvícs5zimníPovinnýzá,zkano
KpdsPPředdiplomní seminářcs4zimníPovinnýano
KeupPEvropská unie a podnikánícs4zimníPovinně volitelnýkl1ano
KfuPFinanční účetnictvícs4zimníPovinně volitelnýzá,zk1ano
KmspPMzdový systém podnikucs4zimníPovinně volitelnýkl1ano
PAISZPraktické aplikace investičních strategií na finančních trzíchcs0zimníVolitelnýklano
TsaPPraxe: Sportovní akcecs0zimníVolitelnýklano
TvrszPPraxe: Vedení a řízení sportovního zařízenícs0zimníVolitelnýklano
3. ročník, letní semestr
KódNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
KbpsPBankovní produkty a službycs5letníPovinnýzá,zkano
KdsPDiplomní seminářcs8letníPovinnýklano
KoppPObchod a podpora prodejecs5letníPovinnýzá,zkano
KorPOptimalizace a rozhodovánícs6letníPovinnýzá,zkano
KrnPŘízení nákladůcs6letníPovinnýzá,zkano
PAISLPraktické aplikace investičních strategií na finančních trzíchcs0letníVolitelnýklano
ISSSInformační systémy ve státní správěcs0letníVolitelný (nepovinný)ano