Detail oboru

Ekonomika podniku

FPZkratka: BAK-EPAk. rok: 2016/2017

Program: Ekonomika a management

Délka studia:

Akreditace od: 22.12.2010Akreditace do: 31.7.2020

Profil

Cílem bakalářského studijního oboru Ekonomika podniku je poskytnout uchazečům s ukončeným středoškolským vzděláním možnost bakalářského studia, v jehož průběhu student získá teoretické i praktické znalosti z oblasti ekonomiky podniku. Konkrétně se jedná o základní teoretické poznatky z oblasti ekonomie a ekonomiky podniku, dále zejména praktické znalosti z účetnictví, daní, podnikových financí, managementu, marketingu a bezprostředně navazujících disciplín, jakož i znalost a schopnost aplikace právních předpisů nezbytných pro výkon podnikatelské činnosti.

Klíčové výsledky učení

Odborné znalosti absolventa jsou orientovány především na ekonomii a ekonomiku podniku, současně však disponuje i potřebnými znalostmi pro práci s výpočetní technikou a je schopen komunikovat v mezinárodním prostředí. Absolvent tohoto studia disponuje i znalostmi v oblasti obchodu, marketingu, řízení procesů, řízení jakosti, statistiky a dalších matematických metod.

Profesní profil absolventů s příklady

Absolvent studijního oboru Ekonomika podniku je schopen zastávat nižší vedoucí funkce jak v podnikové sféře, tak ve veřejné správě. Absolvent disponuje odbornými ekonomickými znalostmi a dovedností potřebných k vlastnímu podnikání.
Absolvent získal dostatečný teoretický základ pro další studium navazujících magisterských oborů.

Garant


Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
epPDEkonomika podnikucs6Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 13ano
HA1PHospodářská angličtina 1en3Povinnýzá,zkCj - 26ano
ipePInformatika pro ekonomycs5Povinnýzá,zkP - 13 / C1 - 26ano
mak1PMakroekonomie 1cs6Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
ma1PMatematika 1cs6Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
KspkmPSociálně-psychologické kompetence manažeracs3Povinnýzá,zkP - 13 / C1 - 13ano
KusPÚvod do studiacs2PovinnýP - 13ano
PAISZPraktické aplikace investičních strategií na finančních trzíchcs0VolitelnýklC1 - 26 / C1 - 26 / C1 - 26ano
1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
HA2PHospodářská angličtina 2en3Povinnýzá,zkCj - 26ano
ma2PMatematika 2cs6Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
mik1PMikroekonomie 1cs6Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
ucePÚčetnictvícs6Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
KvfPVeřejné financecs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 13ano
KzpPZáklady právacs4PovinnýzkP - 26ano
PAISLPraktické aplikace investičních strategií na finančních trzíchcs0VolitelnýklC1 - 26 / C1 - 26 / C1 - 26ano
2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
KfpPFinance podnikucs6Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 13ano
KftPFinanční trhycs6Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 13ano
KopPPrávo obchodních korporacícs4PovinnýzkP - 26ano
KstatPStatistikacs6Povinnýzá,zkP - 13 / C1 - 26ano
KepPDEkonomické praktikum na PCcs4Povinně volitelnýklCPP - 26PV1ano
KprpPProcesy rodinných podnikůcs4Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 13PV1ano
KsopPSpolečenský styk a rétorikacs3Povinně volitelnýP - 13 / C1 - 13PV1ano
AOP1Angličtina pro obchodní praxi 1en3Volitelnýzá,zkCj - 26ano
FJ1AFrancouzský jazyk A2 - 1fr2VolitelnýCj - 26ano
IJ1AItalský jazyk A2 - 1it2VolitelnýCj - 26ano
NOP1Němčina pro obchodní praxi 1de3VolitelnýklCj - 26ano
NJ1A1Německý jazyk A1 - 1de3VolitelnýklCj - 26ano
NJ1ANěmecký jazyk A2 - 1de3VolitelnýklCj - 26ano
NJ1BNěmecký jazyk B1 - 1de3VolitelnýklCj - 26ano
PAISZPraktické aplikace investičních strategií na finančních trzíchcs0VolitelnýklC1 - 26 / C1 - 26 / C1 - 26ano
RJ1ARuský jazyk A2 - 1ru2VolitelnýCj - 26ano
SJ1AŠpanělský jazyk A2 - 1es2VolitelnýCj - 26ano
2. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
KdasPDaňová soustavacs6Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
fapPFinanční analýza a plánovánícs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 13ano
KikPInformace o konkurencics4PovinnýklP - 26ano
KmanPManagementcs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 13ano
smarPStatistické metody a analýza rizikacs6Povinnýzá,zkP - 13 / C1 - 26ano
KdbsPDatabázové systémycs4Povinně volitelnýzá,zkP - 13 / CPP - 26PV2ano
KsprPSystémy na podporu rozhodovánícs4Povinně volitelnýzkP - 13 / C1 - 26PV2ano
AOP2Angličtina pro obchodní praxi 2en3Volitelnýzá,zkCj - 26ano
FJ2AFrancouzský jazyk A2 - 2fr4Volitelnýzá,zkCj - 26ano
IJ2AItalský jazyk A2 - 2it4Volitelnýzá,zkCj - 26ano
NOP2Němčina pro obchodní praxi 2de3VolitelnýklCj - 26ano
NJ2A1Německý jazyk A1 - 2de3VolitelnýklCj - 26ano
NJ2ANěmecký jazyk A2 - 2de3VolitelnýklCj - 26ano
NJ2BNěmecký jazyk B1 - 2de3VolitelnýklCj - 26ano
PAISLPraktické aplikace investičních strategií na finančních trzíchcs0VolitelnýklC1 - 26 / C1 - 26 / C1 - 26ano
RJ2ARuský jazyk A2 - 2ru4Volitelnýzá,zkCj - 26ano
TpazPSpecializace: Pohybové aktivity při zdravotních omezeníchcs0Volitelnýzá,zkP - 20 / C1 - 10ano
TpasPSpecializace: Pohybové aktivity seniorůcs0Volitelnýzá,zkP - 20 / C1 - 10ano
TpavPSpecializace: Pohybové aktivity ve volném časecs0Volitelnýzá,zkP - 20 / C1 - 10ano
SJ2AŠpanělský jazyk A2 - 2es4Volitelnýzá,zkCj - 26ano
ISSSInformační systémy ve státní správěcs0Volitelný (nepovinný)P - 13 / P - 13 / C1 - 13 / C1 - 13ano
3. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
KjpPJakost v podnikucs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 13ano
marPDMarketingcs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 13ano
MTZPDMetodika tvorby závěrečných pracícs1PovinnýP - 13 / C1 - 13ano
KopxPOdborná praxecs5PovinnýC1 - 80ano
KpojPDPojišťovnictvícs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 13ano
KpdsPDPředdiplomní seminářcs4PovinnýC1 - 26ano
KeupPEvropská unie a podnikánícs4Povinně volitelnýklP - 13 / C1 - 13PV3ano
KfuPFinanční účetnictvícs4Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 26PV3ano
mspPMzdový systém podnikucs4Povinně volitelnýklP - 26 / C1 - 13PV3ano
PAISZPraktické aplikace investičních strategií na finančních trzíchcs0VolitelnýklC1 - 26 / C1 - 26 / C1 - 26ano
TsaPPraxe: Sportovní akcecs0Volitelnýkl - 120ano
TvrszPPraxe: Vedení a řízení sportovního zařízenícs0Volitelnýkl - 120ano
3. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
KbpsPBankovní produkty a službycs5Povinnýzá,zkP - 20 / C1 - 10ano
KdsPDiplomní seminářcs8PovinnýklSD - 40ano
Kopp3PObchod a podpora prodejecs5Povinnýzá,zkP - 20 / C1 - 10ano
KorPOptimalizace a rozhodovánícs6Povinnýzá,zkP - 20 / C1 - 10ano
KrnlPŘízení nákladůcs6Povinnýzá,zkP - 20 / C1 - 10ano
PAISLPraktické aplikace investičních strategií na finančních trzíchcs0VolitelnýklC1 - 26 / C1 - 26 / C1 - 26ano
ISSSInformační systémy ve státní správěcs0Volitelný (nepovinný)P - 13 / P - 13 / C1 - 13 / C1 - 13ano
Všechny skupiny volitelných předmětů
Sk. Min. předmětů Předměty
PV3 1 KeupP, KfuP, mspP
PV4 1
PV1 1 KepPD, KprpP, KsopP
PV2 1 KdbsP, KsprP