Detail oboru

European Business and Finance

FPZkratka: MGR-EBFAk. rok: 2014/2015

Program: Economics and Management

Délka studia: 2 roky

Akreditace od: 20.7.2005Akreditace do: 31.7.2019

Profil

Studijní program European Business and Finance vychází z teoretických znalostí na úrovni magisterského vysokoškolského ekonomického vzdělání a je zaměřen zejména na výchovu odborníků v oblasti podnikání, obchodu a financí s důrazem na znalost prostředí EU. Teoretické poznatky a praktické dovednosti jsou u studentů rozvíjeny v mezinárodním kontextu, tak aby absolventi uspěli v manažerských pozicích firem, které působí nejenom v České republice, ale kdekoliv v EU. Úspěšní absolventi tohoto programu získají titul Ing. Prvek mezinárodnosti je u tohoto studijního programu zdůrazněn kooperací universit 3 členských států EU.

Klíčové výsledky učení

Absolvent je profilován pro výkon odborně a manažersky náročných pozic v rámci podnikatelských subjektů, které působí zejména v rámci EU. Absolvent tohoto studijního programu je schopen kriticky analyzovat problémy vznikající v obchodních procesech, v procesech financování a podnikání mezinárodních firem, dále je schopen vyhodnocovat tyto procesy a navrhovat standardní strategická i operativní manažerská, finanční a obchodní řešení, získaná teoretickým studiem i specifickými praktickými znalostmi a dovednostmi. V rámci osvojování manažerských praktických dovedností v prostředí mezinárodních firem absolvent porozumí základním právním administrativním a politickým procesům v EU.

Profesní profil absolventů s příklady

Manažer v mezinárodních podnikatelských subjektech, které působí zejména v rámci Evropské unie.

Garant


Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
EbePBusiness English en3Povinnýzá,zkCj - 26ano
EciemPCross Cultural Issues in the European Human Resource Managementen5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 13ano
ifPInternational Financeen6Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 13ano
EimPInternational Marketing en6Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 13ano
EsmtPStrategic Managementen5Povinnýzá,zkP - 26ano
EugebPUnderstanding Global and European Business Environment en5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 13ano
1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
Ebe2PBusiness English en3Povinnýzá,zkCj - 26ano
ciiePContemporary Issues in European Management Accounting en6Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 13ano
EfrmPFinancial Risk Management en6Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 13ano
EieblPInternational and European Business Law en6Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 13ano
EibrmPInternational Business Research Methods and Team Consultancy Projecten9Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 39ano
2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
EciesPContemporary Issues in European Strategic Management and Marketing en7Povinnýzá,zkP - 22 / C1 - 22ano
EfabsPDFinance and Accounting for Business Strategy en8Povinnýzá,zkP - 22 / C1 - 22ano
EimssPInformation Management and Systems Strategy en8Povinnýzá,zkP - 22 / C1 - 22ano
EoahrPOrganisational Analysis and Human Resource Strategyen7Povinnýzá,zkP - 22 / C1 - 22ano
2. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
EpfrpPPlacement with Focus on Research Project & Dissertation en30Povinnýzá,zkC1 - 65ano