Detail oboru

European Business and Finance

FPZkratka: MGR-EBFAk. rok: 2014/2015

Program: Economics and Management

Délka studia: 2 roky

Akreditace od: 20.7.2005Akreditace do: 31.7.2019

Profil

Studijní program European Business and Finance vychází z teoretických znalostí na úrovni magisterského vysokoškolského ekonomického vzdělání a je zaměřen zejména na výchovu odborníků v oblasti podnikání, obchodu a financí s důrazem na znalost prostředí EU. Teoretické poznatky a praktické dovednosti jsou u studentů rozvíjeny v mezinárodním kontextu, tak aby absolventi uspěli v manažerských pozicích firem, které působí nejenom v České republice, ale kdekoliv v EU. Úspěšní absolventi tohoto programu získají titul Ing. Prvek mezinárodnosti je u tohoto studijního programu zdůrazněn kooperací universit 3 členských států EU.

Klíčové výsledky učení

Absolvent je profilován pro výkon odborně a manažersky náročných pozic v rámci podnikatelských subjektů, které působí zejména v rámci EU. Absolvent tohoto studijního programu je schopen kriticky analyzovat problémy vznikající v obchodních procesech, v procesech financování a podnikání mezinárodních firem, dále je schopen vyhodnocovat tyto procesy a navrhovat standardní strategická i operativní manažerská, finanční a obchodní řešení, získaná teoretickým studiem i specifickými praktickými znalostmi a dovednostmi. V rámci osvojování manažerských praktických dovedností v prostředí mezinárodních firem absolvent porozumí základním právním administrativním a politickým procesům v EU.

Profesní profil absolventů s příklady

Manažer v mezinárodních podnikatelských subjektech, které působí zejména v rámci Evropské unie.

Garant


Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
EbePBusiness English en3zimníPovinnýzá,zkano
EciemPCross Cultural Issues in the European Human Resource Managementen5zimníPovinnýzá,zkano
ifPInternational Financeen6zimníPovinnýzá,zkano
EimPInternational Marketing en6zimníPovinnýzá,zkano
EsmtPStrategic Managementen5zimníPovinnýzá,zkano
EugebPUnderstanding Global and European Business Environment en5zimníPovinnýzá,zkano
1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
Ebe2PBusiness English en3letníPovinnýzá,zkano
ciiePContemporary Issues in European Management Accounting en6letníPovinnýzá,zkano
EfrmPFinancial Risk Management en6letníPovinnýzá,zkano
EieblPInternational and European Business Law en6letníPovinnýzá,zkano
EibrmPInternational Business Research Methods and Team Consultancy Projecten9letníPovinnýzá,zkano
2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
EciesPContemporary Issues in European Strategic Management and Marketing en7zimníPovinnýzá,zkano
EfabsPDFinance and Accounting for Business Strategy en8zimníPovinnýzá,zkano
EimssPInformation Management and Systems Strategy en8zimníPovinnýzá,zkano
EoahrPOrganisational Analysis and Human Resource Strategyen7zimníPovinnýzá,zkano
2. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
EpfrpPPlacement with Focus on Research Project & Dissertation en30letníPovinnýzá,zkano