Detail oboru

všeobecný

FASTZkratka: VSAk. rok: 2013/2014

Program: Stavební inženýrství

Délka studia: 2 roky

Akreditace od: 30.10.2003Akreditace do: 1.8.2015

Profil

Cílem studia všeobecného oboru v rámci bakalářského studijního programu Stavební inženýrství (společných prvních dvou ročníků všech studijních oborů - Pozemní stavby, Konstrukce a dopravní stavby, Stavebně materiálové inženýrství, Vodní hospodářství a vodní stavby, Management stavebnictví) je získání znalostí zejména z předmětů teoretických, v nichž student získává potřebnou úroveň vědomostí pro zvládnutí následného studia předmětů odborných, stavebně-inženýrských. Součástí tohoto společného bloku jsou i předměty ekonomického a společenskovědního zaměření a základní předměty odborného zaměření.

Klíčové výsledky učení

Studium na oboru vychází ze společného teoretického vědního základu, který spočívá ve studiu přírodovědných, základních inženýrských a stavebně-inženýrských věd. Patří k nim především stavební mechanika, pružnost a pevnost a statika. Stavební odborná náplň je získávána v předmětech pozemní stavitelství, betonové a kovové konstrukce, konstrukce dopravních staveb, vodní stavby, technická zařízení budov, technologie stavebních prací.

Profesní profil absolventů s příklady

Absolventi získali dostatečný teoretický základ pro další studium oborů (Pozemní stavby, Konstrukce a dopravní stavby, Stavebně materiálové inženýrství, Vodní hospodářství a vodní stavby, Management stavebnictví) bakalářského studijního programu Stavební inženýrství.

Garant


Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
BG01Dějiny architektury a stavitelstvícs2PovinnýP - 26ano
BV01Ekonomiecs4Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 13ano
BB01Fyzika cs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
BF01Geologie cs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
BU01Informatikacs3PovinnýP - 13 / C1 - 26ano
BA06Matematika I/1cs6Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
BH02Nauka o pozemních stavbáchcs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
BYA1Angličtina pro začátečníky Ics1DoporučenýC1 - 26ano
BYF1Francouzština pro začátečníkycs0DoporučenýC1 - 26ano
BYI1Italština pro začátečníkycs0DoporučenýC1 - 26ano
BA01Matematika Ics0Doporučenýzá,zkP - 52 / C1 - 52ano
BYN1Němčina pro začátečníkycs0DoporučenýC1 - 26ano
BYR1Ruština pro začátečníkycs0DoporučenýC1 - 26ano
BYS1Španělština pro začátečníkycs0DoporučenýC1 - 26ano
BA91Základy deskriptivní geometriecs0DoporučenýP - 26ano
1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
BA03Deskriptivní geometriecs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
BA07Matematika I/2cs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
BC01Stavební chemiecs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
BI01Stavební látkycs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
BV02Základy podnikové ekonomikycs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
BD01Základy stavební mechaniky cs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
BYA2Angličtina pro začátečníky IIcs1DoporučenýC1 - 26ano
BYF2Francouzština pro mírně pokročilécs0DoporučenýC1 - 26ano
BYI2Italština pro mírně pokročilécs0DoporučenýC1 - 26ano
BYN2Němčina pro mírně pokročilécs0DoporučenýC1 - 26ano
BYR2Ruština pro mírně pokročilécs0DoporučenýC1 - 26ano
BYS2Španělština pro mírně pokročilécs0DoporučenýC1 - 26ano
BU92Základy CAD v roviněcs1DoporučenýC1 - 26ano
2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
BE01Geodéziecs3Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
BO01Konstrukce a dopravní stavby cs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
BA02Matematika IIcs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
BD02Pružnost a pevnost cs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
BS01Vodohospodářské stavbycs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
BI02Zkušebnictví a technologiecs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
BYA3Angličtina pro mírně pokročilé Ics1DoporučenýC1 - 26ano
BYA7Angličtina pro pokročilé Ics0DoporučenýC1 - 26ano
BYA8Angličtina pro pokročilé IIcs0DoporučenýC1 - 26ano
BYF3Francouzština pro středně pokročilécs0DoporučenýC1 - 26ano
BYI3Italština pro středně pokročilécs0DoporučenýC1 - 26ano
BYN3Němčina pro středně pokročilécs0DoporučenýC1 - 26ano
BYR3Ruština pro středně pokročilécs0DoporučenýC1 - 26ano
BYS3Španělština pro středně pokročilécs0DoporučenýC1 - 26ano
2. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
BF02Mechanika zemincs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
BL01Prvky betonových konstrukcícs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
BO02Prvky kovových konstrukcícs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
BD03Statika Ics4Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 13ano
BE02Výuka v terénu z geodéziecs2PovinnýVT - 120ano
BYA12Academic Skillscs0DoporučenýC1 - 26ano
BYA4Angličtina pro mírně pokročilé IIcs1DoporučenýC1 - 26ano
BYA20First Certificate in English Ics, en0DoporučenýC1 - 26ano
BYF4Francouzština pro pokročilécs0DoporučenýC1 - 26ano
BYI4Italština pro pokročilécs0DoporučenýC1 - 26ano
BYN4Němčina pro pokročilécs0DoporučenýC1 - 26ano
BYA9Odborná angličtina Ics0DoporučenýC1 - 26ano
BN92Počítačová podpora projektování dopravních stavebcs0DoporučenýP - 13 / C1 - 26ano
BYR4Ruština pro pokročilécs0DoporučenýC1 - 26ano
BYS4Španělština pro pokročilécs0DoporučenýC1 - 26ano
BR51Hydraulika a hydrologie (K),(V)cs4Volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 133643ano
BH52Pozemní stavitelství I (S),(E)cs4Volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 133643ano
BJ53Těžba a úpravnictví surovin (M)cs4Volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 133643ano
BI52Diagnostika stavebních konstrukcí (K)cs4Volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 133644ano
BP51Inženýrské sítě (V)cs4Volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 133644ano
BJ51Maltoviny (M)cs4Volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 133644ano
BV51Pracovní inženýrství (E)cs4Volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 133644ano
BT51Technická zařízení budov I (S)cs4Volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 133644ano
BJ52Maltoviny - laboratoře (M)cs3VolitelnýklC1 - 393645ano
BH51Počítačová grafika (S)cs3VolitelnýklP - 13 / C1 - 263645ano
BU51Systémy CAD (K)cs3VolitelnýklP - 13 / C1 - 263645ano
BW51Technologie stavebních prací I (E)cs3VolitelnýklP - 26 / C1 - 133645ano
BF51Zakládání staveb (V)cs3VolitelnýklP - 13 / C1 - 263645ano
Všechny skupiny volitelných předmětů
Sk. Min. Předměty
3643 0 BR51, BH52, BJ53
3644 0 BI52, BP51, BJ51, BV51, BT51
3645 0 BJ52, BH51, BU51, BW51, BF51