Detail oboru

Konstrukční a procesní inženýrství

FSIZkratka: D-KPIAk. rok: 2011/2012Zaměření: Automobilní a dopravní inženýrství

Program: Stroje a zařízení

Délka studia: 4 roky

Akreditace od: Akreditace do: 1.3.2016

Profil

Tento obor připravuje studenty na samostanou tvůrčí práci v konstrukční praxi a klade důraz na komplexní znalosti, integrování poznatků vědy, techniky a také umění v procesu projektování. Studenti , kteří se soustředí na problémy oblasti procesního inženýrství, jsou vedeni k samostatnosti při řešení vývoje, optimálního vedení, efektivního navrhování a projekce procesů v různých průmyslových oblastech.

Garant

Vypsaná témata doktorského studijního programu

 1. Identifikace pohyblivých silových účinků na nosné konstrukce dopravních a manipulačních strojů s cílem jejich optimalizace.

  Práce bude zaměřena na výzkum identifikace pohyblivých silových účinků na nosné konstrukce dopravních a manipulačních strojů. Cílem bude tvorba ucelené koncepce metodiky pro modelování simulaci a identifikaci zatěžování pohyblivými silovými účinky, které působí na nosné konstrukce. Práce bude orientována na identifikaci zatížení vznikajících zejména u jeřábů, dopravníků a obdobných strojů. V experimentální části se bude jednat o jak o měření zatížení, tak také dynamických vlastností nosných konstrukcí.

  Školitel: Škopán Miroslav, doc. Ing., CSc.

 2. Mechatronický přístup v dynamice vozidel

  Současná vozidla představují velmi složitý mechatronický systém, ve kterém se kombinuje mechanismus podvozku vozidla s jeho elektronickými systémy. To klade velké nároky na řešení jeho provozních vlastností a spolehlivost. V současné době je v této oblasti celá řada nevyřešených problémů. Cílem práce je vytipovat problematickou oblast, a pomocí vytvořených nástrojů kombinujících výpočtové modely s měřenými signály dosáhnout podstatného zlepšení současného stavu.

  Školitel: Píštěk Václav, prof. Ing., DrSc.

 3. Pokročilé metody pro řešení dynamiky pohonných jednotek

  Cílem práce je vyvinou nové metody pro řešení dynamiky pohonné jednotky v MKP a Multi-body systémech se zaměřením na detailní řešení interakcí mezi jednotlivými částmi. Práce se zaměří na kluzné ložisko klikového mechanismu se zakomponováním elastohydrodynamických jevů.

  Školitel: Novotný Pavel, doc. Ing., Ph.D.

 4. Toky nehomogenních materiálů ve žlabech a skluzech

  Laboratorní výzkum toků nehomogenních materiálů s cílem optimalizace konstrukce žlabů a skluzů pro nehomogenní materiály. Vhodné korekce uplatňování teoretických fyzikálních i empirických popisů v technické praxi.

  Školitel: Malášek Jiří, doc. Ing., Ph.D.

 5. Toky nehomogenních materiálů ze skladovacích zásobníků

  Laboratorní výzkum toků nehomogenních materiálů s cílem optimalizace konstrukce výpustí a výtokových otvorů zásobníků a nádrží. Vhodné korekce uplatňování teoretických fyzikálních i empirických popisů v technické praxi.

  Školitel: Malášek Jiří, doc. Ing., Ph.D.

 6. Vývoj metod pro řešení únavy částí pohonných jednotek

  Cílem práce je vyvinou nové metody řešení únavy na základě MPK a MBS a tyto pak spolu s existujícími metodami aplikovat na řešení únavové životnosti pohonných jednotek.

  Školitel: Novotný Pavel, doc. Ing., Ph.D.


Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

Studijní plán oboru není zatím pro tento rok vygenerován.