Detail oboru

Stavba letadel

FSIZkratka: M-STLAk. rok: 2011/2012

Program: Strojní inženýrství

Délka studia: 2 roky

Akreditace od: Akreditace do: 1.8.2012

Profil

Absolvent specializace stavba letadel získá znalosti z aerodynamiky a mechaniky letu, teorie pevnosti leteckých konstrukcí, konstrukce a projektování letadel. Seznámí se s konstrukčními materiály, jejich zpracováním a hmotnostně úsporným využitím při dimenzování nosných prvků leteckých konstrukcí. Osvojí si rovněž zásady návrhu letadel z hlediska výrobní i provozní technologičnosti. Seznámí se se základy teorie spolehlivosti a životnosti leteckých konstrukcí.

Garant


Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
OA1Aerodynamika Ics6Povinnýzá,zkP - 52 / C1 - 11 / C2b - 2ano
OLRLetecké materiálycs6Povinnýzá,zkP - 39 / C1 - 11 / C2b - 2ano
OLELetecké motorycs5Povinnýzá,zkP - 39 / C1 - 13ano
OPKPevnost leteckých konstrukcí Ics7Povinnýzá,zkP - 52 / C1 - 33 / C2b - 6ano
OPPPočítačová podpora konstruování a výrobycs5PovinnýklP - 13 / CPP - 39ano
OZ0Základy kosmonautikycs0Volitelný (nepovinný)P - 26ano
1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
OA2Aerodynamika IIcs4Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 11 / C2b - 2ano
OKLKompozitní konstrukce v letectvícs4Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 12 / C2b - 1ano
OK1Konstrukce a projektování letadel Ics4Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 13ano
OMZMechanika letu Ics5Povinnýzá,zkP - 39 / C1 - 13ano
OLKPevnost leteckých konstrukcí IIcs6Povinnýzá,zkP - 39 / C1 - 14 / CPP - 12ano
OS1Semestrální projektcs4PovinnýklCPP - 39ano
OT1Technologie výroby letadel Ics4Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 11 / C2b - 2ano
OL0Angličtina v letectvíen0Volitelný (nepovinný)Cj - 26ano
OT0Letecké vrtulecs0Volitelný (nepovinný)P - 26ano
0PPOPrůmyslový projekt (M-LPR, M-STL)cs3Volitelný (nepovinný)klPX - 120ano
OV0Vrtulníkycs0Volitelný (nepovinný)P - 13 / C1 - 13ano
2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
OAEAeroelasticitacs4Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 12 / C2b - 1ano
OK2Konstrukce a projektování letadel IIcs6Povinnýzá,zkP - 52 / C1 - 26ano
OMLMechanika letu IIcs5Povinnýzá,zkP - 39 / C1 - 13ano
OPZPalubní soustavy letadel Ics4Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 11 / C2b - 2ano
OXMPraktická letová měřenícs2PovinnýC2b - 60ano
OSDSpolehlivost letadlové technikycs2PovinnýklP - 26 / C1 - 13ano
OT2Technologie výroby letadel IIcs4Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 11 / C2b - 2ano
OAAAeroakustikacs3Povinně volitelnýklP - 261ano
OZKZkoušení letadelcs3Povinně volitelnýklP - 13 / C1 - 11 / C2b - 21ano
OA0Angličtina v letectvíen0Volitelný (nepovinný)Cj - 26ne
2. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
OD5Diplomový projekt (M-STL)cs12PovinnýVD - 156ano
OK3Konstrukce a projektování letadel IIIcs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 13ano
OLPLetecké právo a předpisycs2PovinnýP - 13ano
OPLPalubní soustavy letadel IIcs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 12 / C2b - 1ano
ODSSeminář k diplomové práci (M-STL)cs2PovinnýC1 - 26ano
OUZÚnava a životnost leteckých konstrukcícs4PovinnýklP - 26 / C1 - 13ano
2. ročník, celoroční semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
7AZAngličtina - zkouška B1en0PovinnýzkZ - 1ano
Všechny skupiny volitelných předmětů
Sk. Min. předmětů Předměty
1 1 OAA, OZK