Detail oboru

Architektura

FAZkratka: ARCHAk. rok: 2011/2012

Program: Architektura a urbanismus

Délka studia: 3 roky

Garant

Vypsaná témata doktorského studijního programu

 1. Architektura halových objektů zoologických a botanických zahrad jako efekt interakce přírodního prostřední a technosféry

  Stavby zoologických a botanických zahrad mají specifické funkce v oblasti vědy, vzdělání a zejména ochrany biosféry. Jejich návrh a realizaci limituje stav poznání v oborech přírodních věd a přístup k adekvátním stavebním technologiím.

  Školitel: Zemánková Helena, prof. Ing. arch., CSc.

 2. Architektura chráněných dílen

  Cílem doktorandské práce je pojmenovat , ale zejména aktualizovat, některé ze základních atributů tvorby prostoru-objektů vhodných k výrobní /ekonomicky přínosné/ činnosti lidí s tzv. handicapem.

  Školitel: Urbášková Hana, prof. Ing. arch., Ph.D.

 3. Architektura v Českoslovesku po roce 1945

  Doktorandská práce bude zaměřena k prozkoumání doposud méně známých skutečností, souvislostí a konfliktů v architektuře 2. poloviny XX. století, v rámci mezinárodního kontextu.

  Školitel: Šlapeta Vladimír, prof. Ing. arch., DrSc.

 4. Determinanty průsvitných prvků historických budov

  Problematika výměny výplní okenních otvorů v historických budovách.

  Školitel: Meixner Miloslav, doc. Ing., CSc.

 5. Fotorealistické zobrazování architektonických scén

  Práce bude zaměřena globální osvětlení 3D scén

  Školitel: Viktorin Jan, doc. Ing., CSc.

 6. Nové formy prezentace architektonické tvorby

  Práce bude zaměřena na nové internetové technologie

  Školitel: Viktorin Jan, doc. Ing., CSc.

 7. Pivovary - průmyslové dědictví

  Zmapování historie areálů významného odvětví v Čechách a na Moravě. Způsoby záchrany těch, které pozbyly původní funkci.

  Školitel: Zemánková Helena, prof. Ing. arch., CSc.

 8. Problémy české architektury 1900 - 1950

  Doktorandská práce bude prověřovat a zkoumat dílčí nebo komplexní pohledy na českou architekturu, urbanismus a teorii v období 1. poloviny XX. století, v rámci mezinárodního kontextu.

  Školitel: Šlapeta Vladimír, prof. Ing. arch., DrSc.

 9. Rekonstrukce a revitalizace stávajících domů z přirodních materiálů

  Stávající domy starší 100 let byly postaveny plně z přírodních materiálů s pozitivním vlivem na zdraví člověka. Při jejich rekonstrukci se obvykle užívají současné materiály s vysokým podílem zabudované energie, často původu chemického. Práce má být zaměřena na rekonstrukce běžných domů s cílem zachování pozitivních environmentálních vlastností při zvýšení jejich hodnoty užitné a snížení spotřeby energie.

  Školitel: Žabičková Ivana, doc. Ing., CSc.

 10. Rekonstrukce a revitalizace stávajících domů z přirodních materiálů

  Stávající domy starší 100 let byly postaveny plně z přírodních materiálů s pozitivním vlivem na zdraví člověka. Při jejich rekonstrukci se obvykle užívají současné materiály s vysokým podílem zabudované energie, často původu chemického. Práce má být zaměřena na rekonstrukce běžných domů s cílem zachování pozitivních environmentálních vlastností při zvýšení jejich hodnoty užitné a snížení spotřeby energie.

  Školitel: Žabičková Ivana, doc. Ing., CSc.

 11. Sídliště Lesná v kontextu času

  Více než jednu třetinu současného bytového fondu ČR představují byty v panelových domech - na sídlištích. Na vybraném reprezentačním příkladu sídliště Lesná v Brně bude doktorská práce mapovat kořeny vzniku, proces tvorby projektu a analyzovat vlastní realizovanou podobu. Původní předpokládaný potenciál obytného prostředí pak vyhodnotí vzhledem k proměnám od doby vzniku po současnost s výhledem do budoucnosti.

  Školitel: Poslušná Iva, doc. Ing. arch., Ph.D.

 12. Superkonstrukce v architektuře na přelomu tisíciletí

  Superkonstrukce - megakonstrukce překračují rámec běžné proveditelnosti. Jsou předurčovány materiálovými a technologickými možnostmi současnosti a překonávají běžná měřítka ve smyslu horizontály a vertikály. Realizace staveb tohoto typu jsou multikriteriální úlohou, na jejímž počátku stojí vhodná volba možné nosné struktury. Popsaná nosná, graficky zpracovaná struktura jednotlivých realizací bude cílem podrobné analýzy, zkoumání a praktických závěrů.

  Školitel: Petříčková Monika, doc. Ing., Ph.D.

 13. Světlo v architektuře

  Determinanty využití osvětlovacích prvků pro účely architektonického pojetí prostoru a zároveň pro účely zajištění požadované kvality vnitřního prostředí.

  Školitel: Suchánek Petr, Ing., Ph.D.

 14. Transparentní konstrukce v architektuře

  Aplikace transparentních prvků a jejich vliv na utváření architektonického návrhu ve vztahu k vnitřnímu a vnějšímu prostředí staveb.

  Školitel: Suchánek Petr, Ing., Ph.D.


Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
D01Metodika vědecké prácecs3PovinnýzkP - 39ano
D02Teorie a vývoj urbanismucs3PovinnýzkP - 39ano
1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
D04Světový jazykcs3PovinnýzkP - 39ano
D03Teorie a vývoj architekturycs3PovinnýzkP - 39ano
DA1Architektonická typologiecs3Povinně volitelnýzkP - 39ano
DA4Konstrukce v architektuřecs3Povinně volitelnýzkP - 39ano
DA7Prostředí v architektuřecs3Povinně volitelnýzkP - 39ano
DA8Stavitelství v architektuřecs3Povinně volitelnýzkP - 39ano
2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DA3Interiér a výstavnictvícs3Povinně volitelnýzkP - 39ano
DA2Ochrana a obnova památekcs3Povinně volitelnýzkP - 39ano
DA6Výpočetní technika v architektuřecs3Povinně volitelnýzkP - 39ano
DA5aVýtvarné dílo v architektuřecs3Povinně volitelnýzkP - 39ano
2. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
D05Státní doktorská zkouškacs3Povinnýzk - 4ano