Detail oboru

Architektura

FAZkratka: ARCHAk. rok: 2011/2012

Program: Architektura a urbanismus

Délka studia: 3 roky

Garant

Vypsaná témata doktorského studijního programu

 1. Architektura chráněných dílen

  Cílem doktorandské práce je pojmenovat , ale zejména aktualizovat, některé ze základních atributů tvorby prostoru-objektů vhodných k výrobní /ekonomicky přínosné/ činnosti lidí s tzv. handicapem.

  Školitel: Urbášková Hana, prof. Ing. arch., Ph.D.

 2. Architektura v Českoslovesku po roce 1945

  Doktorandská práce bude zaměřena k prozkoumání doposud méně známých skutečností, souvislostí a konfliktů v architektuře 2. poloviny XX. století, v rámci mezinárodního kontextu.

  Školitel: Šlapeta Vladimír, prof. Ing. arch., DrSc.

 3. Architektura v Českoslovesku po roce 1945

  Doktorandská práce bude zaměřena k prozkoumání doposud méně známých skutečností, souvislostí a konfliktů v architektuře 2. poloviny XX. století, v rámci mezinárodního kontextu.

  Školitel: Šlapeta Vladimír, prof. Ing. arch., DrSc.

 4. Determinanty průsvitných prvků historických budov

  Problematika výměny výplní okenních otvorů v historických budovách.

  Školitel: Meixner Miloslav, doc. Ing., CSc.

 5. Fotorealistické zobrazování architektonických scén

  Práce bude zaměřena globální osvětlení 3D scén

  Školitel: Viktorin Jan, doc. Ing., CSc.

 6. Muzeum včera a dnes (obsah, jeho smysl a architektura v proměnách času)

  Instituce a její určení, obsah, provoz, typologie a architektura v proměnách času z pohledu odborníka - muzeologa.

  Školitel: Hrabec Josef, doc. Ing. arch., CSc.

 7. Nové formy prezentace architektonické tvorby

  Práce bude zaměřena na nové internetové technologie

  Školitel: Viktorin Jan, doc. Ing., CSc.

 8. Pozůstalost Dobroslavy Menclové a její přínos ke zkoumání torzální hradní architektury

  Průzkum a shromáždění archívních material, metody práce a zhodnocení přínosu pro současnou kastelologii.

  Školitel: Hrabec Josef, doc. Ing. arch., CSc.

 9. Problémy české architektury 1900 - 1950

  Doktorandská práce bude prověřovat a zkoumat dílčí nebo komplexní pohledy na českou architekturu, urbanismus a teorii v období 1. poloviny XX. století, v rámci mezinárodního kontextu.

  Školitel: Šlapeta Vladimír, prof. Ing. arch., DrSc.

 10. Superkonstrukce v architektuře na přelomu tisíciletí

  Superkonstrukce - megakonstrukce překračují rámec běžné proveditelnosti. Jsou předurčovány materiálovými a technologickými možnostmi současnosti a překonávají běžná měřítka ve smyslu horizontály a vertikály. Realizace staveb tohoto typu jsou multikriteriální úlohou, na jejímž počátku stojí vhodná volba možné nosné struktury. Popsaná nosná, graficky zpracovaná struktura jednotlivých realizací bude cílem podrobné analýzy, zkoumání a praktických závěrů.

  Školitel: Petříčková Monika, doc. Ing., Ph.D.

 11. Světlo v architektuře

  Determinanty využití osvětlovacích prvků pro účely architektonického pojetí prostoru a zároveň pro účely zajištění požadované kvality vnitřního prostředí.

  Školitel: Suchánek Petr, Ing., Ph.D.

 12. Transparentní konstrukce v architektuře

  Aplikace transparentních prvků a jejich vliv na utváření architektonického návrhu ve vztahu k vnitřnímu a vnějšímu prostředí staveb.

  Školitel: Suchánek Petr, Ing., Ph.D.


Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
D01Metodika vědecké prácecs3PovinnýzkP - 39ano
D02Teorie a vývoj urbanismucs3PovinnýzkP - 39ano
1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
D03Teorie a vývoj architekturycs3PovinnýzkP - 39ano
DA1Architektonická typologiecs3Povinně volitelnýzkP - 39ano
DA4Konstrukce v architektuřecs3Povinně volitelnýzkP - 39ano
DA7Prostředí v architektuřecs3Povinně volitelnýzkP - 39ano
DA8Stavitelství v architektuřecs3Povinně volitelnýzkP - 39ano
2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DA3Interiér a výstavnictvícs3Povinně volitelnýzkP - 39ano
DA2Ochrana a obnova památekcs3Povinně volitelnýzkP - 39ano
DA6Výpočetní technika v architektuřecs3Povinně volitelnýzkP - 39ano
DA5aVýtvarné dílo v architektuřecs3Povinně volitelnýzkP - 39ano
2. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
D05Státní doktorská zkouškacs3Povinnýzk - 4ano