Detail oboru

Spotřební chemie

FCHZkratka: NKCO_SCHAk. rok: 2021/2022

Program: Spotřební chemie

Délka studia: 2 roky

Akreditace od: 20.7.2001Akreditace do: 31.12.2024

Profil

Spotřební chemie je moderně koncipovaným studijním oborem vycházejícím ze současného stavu chemického průmyslu a příbuzných technologií a sledujícím jejich potenciální vývoj nejen v regionech Moravy, ale i v celé ČR.

Klíčové výsledky učení

Každý absolvent je vzdělán v obecných fyzikálně-chemických předmětech (kvantová chemie, aplikovaná kinetika a katalýza, fyzikální chemie makromolekulárních soustav), instrumentální a strukturní analýze a předmětech zaměřených na přípravu, řízení a řešení projektů, s důrazem na projekty obsahující experimentální činnost. Tento povinný základ je dle individuální volby rozvinut v zaměření na koloidní a biokoloidní systémy, na fotochemické nebo plazmochemické procesy a technologie, nebo na molekulární materiály pro elektronické aplikace. Všechna zaměření nabízejí odpovídající teoretické předměty i praktickou laboratorní výuku.

Profesní profil absolventů s příklady

Základ profilu absolventa je postaven na obecných fyzikálně-chemických předmětech (kvantová chemie, aplikovaná kinetika a katalýza, fyzikální chemie makromolekulárních soustav), instrumentální a strukturní analýze a předmětech zaměřených na přípravu, řízení a řešení projektů, s důrazem na projekty obsahující experimentální činnost. Tento povinný základ je dle individuální volby rozvíjen v zaměření na koloidní a biokoloidní systémy, na fotochemické nebo plazmochemické procesy a technologie, nebo na molekulární materiály pro elektronické aplikace. Všechna zaměření nabízejí odpovídající teoretické předměty i praktickou laboratorní výuku.
Tyto znalosti a dovednosti pak určují primární uplatnění absolventů ve vedoucích provozních i řídících funkcích firem malotonážního chemického průmyslu, vyrábějících speciální nebo spotřební chemické produkty (např. firmy kosmetické, agrochemické, zdravotnické, z oblasti povrchových úprav, stavební chemie, speciálních technologií s vysokou přidanou hodnotou aj.). Vzhledem k zaměření na specializované chemické procesy a technologie najde absolvent často uplatnění v odděleních výzkumu a vývoje uvedených firem, nebo přímo ve výzkumných a vývojových institucích. Absolvent může také nalézt uplatnění i ve státních kontrolních a správních institucí zaměřených na oblast chemických výrobků a legislativy nebo v oblasti poradenství.

Garant


Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
MCO_AKCAplikovaná koloidní chemiecs4Povinnýzkne
MCA_FCH3Fyzikální chemie IIIcs6Povinnýzá,zkne
MCT_CHL2Chemická legislativacs2PovinnýP - 13 / KK - 13ne
MCA_ISAInstrumentální a strukturní analýzacs4Povinnýzkano
MCA_ISA_SPraktikum z instrumentální a strukturní analýzy - SCHcs3Povinnýklne
MCO_BFCHBiofyzikální chemiecs4Povinně volitelnýzk1ne
MCO_BIPBiopolymerycs4Povinně volitelnýzk1ne
MCO_FCPFotochemiecs4Povinně volitelnýzk1ano
MCO_PRP_SPříprava a řízení projektu - SCHcs2Povinně volitelný1ne
1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
MCA_AB1Angličtina B1en1PovinnýzkKK - 13 / C1 - 13ano
MCO_FCMFyzikální chemie makromolekulárních soustavcs6Povinnýzá,zkne
MCO_LAB1_SLaboratoř oboru I - SCHcs4Povinnýklne
MCO_PTS1Pokroky technologií spotřebního průmyslu Ics2Povinnýne
MCO_KOSKosmetologie a technologie kosmetikycs4Povinně volitelnýzkP - 26 / KK - 261ano
MCO_PLA1Plazmochemiecs4Povinně volitelnýzk1ano
MCO_PMCHPokročilá materiálová chemiecs4Povinně volitelnýzk1ano
MCO_KOL_PPraktikum z koloidůcs2Povinně volitelný1ano
MCO_PLA_PPraktikum z plazmochemiecs3Povinně volitelný1ano
MCO_RSCReologie ve spotřební chemiics4Povinně volitelnýzk1ne
2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
MCO_AKKAplikovaná kinetika a katalýzacs6Povinnýzá,zkano
MCO_DS_SDiplomový seminář - SCHcs2Povinnýano
MCO_LAB2_SLaboratoř oboru II - SCHcs6Povinnýklano
MCO_MSMModerní spektroskopické metodycs4Povinnýzkano
MCO_KTSKoloidní transportní systémycs4Povinně volitelnýzk1ano
MCO_MRPModerní reprodukční procesycs4Povinně volitelnýzk1ano
MCO_PAMPokročilé materiálové technologiecs4Povinně volitelnýzk1ano
MCO_SKOSupramolekulární chemiecs4Povinně volitelnýzk1ano
2. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
MCO_DPDiplomová prácecs30PovinnýKK - 26 / SL - 390ano
Všechny skupiny volitelných předmětů
Sk. Min. kreditů Předměty
1 28 MCO_BFCH, MCO_BIP, MCO_FCP, MCO_PRP_S, MCO_KOS, MCO_PLA1, MCO_PMCH, MCO_KOL_P, MCO_PLA_P, MCO_RSC