Detail oboru

Materiálové inženýrství

FSIZkratka: M-MTIAk. rok: 2020/2021

Program: Aplikované vědy v inženýrství

Délka studia: 2 roky

Akreditace od: 1.9.2003Akreditace do: 31.12.2024

Profil

Cílem oboru je vychovat vysoce kvalifikované tvůrčí odborníky, využívající základní i aplikované vědecké poznatky, pro požadavky konstrukčních a technologických oblastí strojírenské výroby.
1. Materiáloví specialisté v konstrukčních týmech řeší otázky volby optimálních materiálů
2. Materiáloví inženýři navrhují ve všech zpracovatelských technologiích (slévání, tváření, svařování, tepelné zpracování) postupy výroby tak, aby bylo dosaženo nejlepších užitných vlastností výrobků
3. Materiáloví inženýři ve zkušebních provozech a laboratořích provádí měření a zkoušení materiálových vlastností a charakteristik (mechanické vlastnosti, chemické a fázové složení, metalografické studium struktury, defektoskopické zkoušky aj.)
4. Absolventi MI mohou pracovat ve výzkumu a vývoji nových materiálů. Jejich úkolem je zajistit soubor poznatků pro materiálové aplikace jejichž nedostatek by silně limitoval možnosti dalšího vývoje techniky.

Klíčové výsledky učení

Cílem oboru je vychovat vysoce kvalifikované tvůrčí odborníky, využívající základní i aplikované vědecké poznatky, pro požadavky konstrukčních a technologických oblastí strojírenské výroby.

  1. Materiáloví specialisté v konstrukčních týmech řeší otázky volby optimálních materiálů
  2. Materiáloví inženýři navrhují ve všech zpracovatelských technologiích (slévání, tváření, svařování, tepelné zpracování) postupy výroby tak, aby bylo dosaženo nejlepších užitných vlastností výrobků
  3. Materiáloví inženýři ve zkušebních provozech a laboratořích provádí měření a zkoušení materiálových vlastností a charakteristik (mechanické vlastnosti, chemické a fázové složení, metalografické studium struktury, defektoskopické zkoušky aj.)
  4. Absolventi MI mohou pracovat ve výzkumu a vývoji nových materiálů. Jejich úkolem je zajistit soubor poznatků pro materiálové aplikace jejichž nedostatek by silně limitoval možnosti dalšího vývoje techniky.

Profesní profil absolventů s příklady

  • materiálový specialista v konstrukčních týmech,
  • technolog tepelného zpracování,
  • pracovník základního i aplikovaného výzkumu materiálů a technologií,
  • řídící pracovník v oblasti zkoušení materiálů a řízení jakosti,
  • řídící pracovník technologických úseků,
  • učitel specializovaných předmětů na středních školách.

Garant


Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
WFRFraktografiecs3PovinnýklP - 26 / L - 13ano
WPKKeramické materiálycs4Povinnýzá,zkP - 26 / L - 13ano
WKOKoroze a protikorozní ochranacs4PovinnýklP - 26 / L - 26ano
WA2Metody strukturní analýzy IIcs5PovinnýklP - 26 / L - 26ano
WMQModelování materiálů IIcs6Povinnýzá,zkP - 26 / CPP - 26ano
WPLPlastycs4Povinnýzá,zkP - 26 / L - 26ano
WSTTepelné zpracování kovových materiálůcs5Povinnýzá,zkP - 26 / L - 26ano
0ZCOdborné zdroje a citovánícs2VolitelnýCPP - 13ano
2. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
7AZMAngličtina - zkouška B1 pro NMSen0PovinnýzkZ - 1ano
WDMDegradace materiálů a predikace jejich životnostics5Povinnýzá,zkP - 26 / L - 13ano
WD5Diplomový projekt (M-MTI)cs12PovinnýVD - 156ano
WFNFunkční a nanostrukturní materiálycs5Povinnýzá,zkP - 26 / L - 26ano
WD6Seminář k diplomové práci (M-MTI)cs2PovinnýC1 - 26ano
WUVUžitné vlastnosti a volba materiálucs5Povinnýzá,zkP - 26 / L - 26ano