Detail oboru

Fyzikální a materiálové inženýrství

FSIZkratka: D-FMIAk. rok: 2020/2021Zaměření: Materiálové inženýrství

Program: Fyzikální a materiálové inženýrství

Délka studia: 4 roky

Akreditace od: Akreditace do: 31.12.2024

Profil

Cílem studia je poskytnout studentům vzdělání a umožnit jim vědecký výzkum v oblastech inženýrská optika, fyzika povrchů, mikromechanika materiálů, strojírenské materiály, fyzikální metalurgie a aplikovaný výzkum keramiky.

Garant

Vypsaná témata doktorského studijního programu

  1. Svařování obtížně svařitelných materiálů metodami využívajícími koncentrované zdroje energie ve formě svazku částic

    Využití svařování obtížně svařitelných materiálů metodami využívajícími koncentrované zdroje energie ve formě elektronového svazku, případně laserového paprsku pro svařování těžko tavitelných materiálu, nebo metalurgicky nevhodných kombinací materiálů nachází často využití ve speciálních oblastech průmyslu jako je energetika, jaderný průmysl nebo jiné speciální aplikace. Použití koncentrovaných zdrojů energie umožňuje dosáhnout velmi malých pásem ztavení při zachování velkých tlouštěk svařovaného materiálu. Tím je možné omezit oblast s výskytem mechanicky nevyhovujících fází, avšak zcela zabránit vzniku křehkých fází v metalurgicky komplikovaných svarech je velmi obtížné. Práce se zaměří na studium vzniku specifických fází a mikrostruktur při svařování těžko svařitelných materiálů a následně bude cílem návrh obecné metodiky pro řešení metalurgicky komplikovaných svarů s cílem dosáhnout optimální mikrostruktury bez výskytu pevnost omezujících struktur nebo fází.

    Školitel: Jan Vít, doc. Ing., Ph.D.


Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

Studijní plán oboru není zatím pro tento rok vygenerován.