Detail oboru

Stavba letadel

FSIZkratka: M-STLAk. rok: 2020/2021

Program: Strojní inženýrství

Délka studia: 2 roky

Akreditace od: Akreditace do: 31.12.2024

Profil

Absolvent specializace stavba letadel získá znalosti z aerodynamiky a mechaniky letu, teorie pevnosti leteckých konstrukcí, konstrukce a projektování letadel. Seznámí se s konstrukčními materiály, jejich zpracováním a hmotnostně úsporným využitím při dimenzování nosných prvků leteckých konstrukcí. Osvojí si rovněž zásady návrhu letadel z hlediska výrobní i provozní technologičnosti. Seznámí se se základy teorie spolehlivosti a životnosti leteckých konstrukcí.

Klíčové výsledky učení

Absolvent oboru Stavba letadel získá znalosti z aerodynamiky a mechaniky letu, teorie pevnosti leteckých konstrukcí, konstrukce a projektování letadel. Seznámí se s konstrukčními materiály, jejich zpracováním a hmotnostně úsporným využitím při dimenzování nosných prvků leteckých konstrukcí. Osvojí si rovněž zásady návrhu letadel z hlediska výrobní i provozní technologičnosti. Seznámí se se základy teorie spolehlivosti a životnosti leteckých konstrukcí.

Profesní profil absolventů s příklady

Absolvent specializace stavba letadel se uplatní v projekčních, konstrukčně vývojových a výzkumných pracovištích státního i soukromého leteckého průmyslu a všude tam, kde se jedná o problematiku návrhu a výroby hmotnostně úsporných a spolehlivých strojů a systémů s vysokou životností. S nabytými znalostmi najde uplatnění také v jakékoli inženýrské činnosti zabývající se problematikou proudění.
Absolventi tohoto studijního oboru mají možnost pokračovat v doktorském studiu se zaměřením na problematiku projektování a stavby letadel v rámci širšího vědního oboru „Konstrukční a procesní inženýrství”.

Garant


Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
OAE-AAeroelasticitaen4Povinnýzá,zkP - 26 / L - 1 / C1 - 12ano
OK2-AKonstrukce a projektování letadel IIen3Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 13ano
OZ0-AMechanika kosmického letuen3PovinnýklP - 26ano
OML-AMechanika letu IIen5Povinnýzá,zkP - 39 / C1 - 13ano
OPZ-APalubní soustavy letadel Ien4Povinnýzá,zkP - 52 / L - 2 / C1 - 11ano
OSD-ASpolehlivost letadlové technikyen3PovinnýklP - 26 / C1 - 13ano
OT2-ATechnologie výroby letadel IIen4Povinnýzá,zkP - 26 / L - 2 / C1 - 11ano
OAA-AAeroakustikaen4Povinně volitelnýklP - 261ano
OZK-AZkoušení letadelen4Povinně volitelnýklP - 26 / L - 8 / C1 - 51ano
2. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
7AZMAngličtina - zkouška B1 pro NMSen0PovinnýzkZ - 1ano
OD5-ADiplomový projekt (M-STL)en12PovinnýVD - 156ano
OK3-AKonstrukce a projektování letadel IIIen5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 13ano
OLP-ALetecké právo a předpisyen2PovinnýP - 13ano
OPL-APalubní soustavy letadel IIen5Povinnýzá,zkP - 26 / L - 1 / C1 - 12ano
ODS-ASeminář k diplomové práci (M-STL)en2PovinnýC1 - 26ano
OUZ-AÚnava a životnost leteckých konstrukcíen4PovinnýklP - 26 / C1 - 13ano
Všechny skupiny volitelných předmětů
Sk. Min. předmětů Předměty
1 1 OAA-A, OZK-A