Detail oboru

Biomedicínské a ekologické inženýrství

FEKTZkratka: ML1-BEIAk. rok: 2020/2021

Program: Elektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technika

Délka studia: 2 roky

Akreditace od: 2.1.2002Akreditace do: 31.7.2021

Profil

Studijní obor Biomedicínské a ekologické inženýrství (BEI) je zaměřen na výchovu inženýra s orientací na mezioborou oblast biomedicínských a ekologických aplikací elektroniky a kybernetiky. Absolvent ovládá teoretické i praktické aspekty obecné elektronické inženýrské praxe a navíc je seznámen se zvláštnostmi aplikací v oblasti biomedicínského resp. klinického a ekologického inženýrství. Vedle technických obecných a specializovaných předmětů oblasti elektroniky a kybernetiky absolvuje student ucelený soubor biomedicínsky a ekologicky orientovaných předmětů, přednášených význačnými lékaři, biofyziky a environmentalisty. Student získá široké obecně použitelné znalosti z oblasti přístrojové a měřicí techniky, zpracování a analýzy měřicích dat, signálů a obrazů, a rovněž o aplikacích umělé inteligence k řešení složitých a neurčitých problémů charakteristických pro humanitní oblast. Ve specializovaných předmětech se seznámí s diagnostickou technikou pro lékařské i ekologické aplikace, se specielními zobrazovacími systémy, s terapeutickou, protetickou a laboratorní technikou, se zásadami návrhu technických systémů pro zdravotnictví, environmentalistiku a jiné humanitně orientované oblasti. Z uživatelského hlediska se také důkladně seznámí s informatizací zdravotnictví a ekologie. Absolventi oboru se mohou dík širokému obecnému základu studia, zajišťujícímu vysokou adaptabilitu, uplatnit v různých oblastech slaboproudé elektrotechniky, elektroniky a kybernetiky. Jejich mezioborové studium a stáže na klinických a ekologických pracovištích jim navíc umožňují efektivní komunikaci s medicínskými a ekologickými specialisty. Ve všech těchto oblastech jsou rovněž schopni zastávat vyšší technické řídicí a manažerské funkce.

Klíčové výsledky učení

Student získá široké obecně použitelné znalosti z oblasti přístrojové a měřicí techniky, zpracování a analýzy měřicích dat, signálů a obrazů, a rovněž o aplikacích umělé inteligence k řešení složitých a neurčitých problémů charakteristických pro humanitní oblast. Ve specializovaných předmětech se seznámí s diagnostickou technikou pro lékařské i ekologické aplikace, se specielními zobrazovacími systémy, s terapeutickou, protetickou a laboratorní technikou, se zásadami návrhu technických systémů pro zdravotnictví, environmentalistiku a jiné humanitně orientované oblasti. Z uživatelského hlediska se také důkladně seznámí s informatizací zdravotnictví a ekologie.
Absolventi oboru se mohou dík širokému obecnému základu studia, zajišťujícímu vysokou adaptabilitu, uplatnit v různých oblastech slaboproudé elektrotechniky, elektroniky, kybernetiky a aplikované informatiky. Jejich mezioborové studium a stáže na klinických a ekologických pracovištích jim navíc umožňují efektivní komunikaci s medicínskými a ekologickými specialisty.
Absolventi oboru biomedicínského a ekologického inženýrství mohou uplatnit získané specielní znalosti zejména při zaměstnání v oblasti zdravotnictví (nemocnice, kliniky, výzkumné ústavy), ve výrobních podnicích lékařské techniky, v institucích, zajišťujících diagnostiku a ochranu životního prostředí. Široký základ studia jim však umožňuje pracovat i mimo tuto oblast, jako inženýři-elektronici, zaměření na přístrojovou, měřicí a mikroprocesorou techniku a na využití informačních technologií. Ve všech těchto oblastech jsou rovněž schopni zastávat vyšší technické řídicí a manažerské funkce.

Profesní profil absolventů s příklady

Student získá široké obecně použitelné znalosti z oblasti přístrojové a měřicí techniky, zpracování a analýzy měřicích dat, signálů a obrazů, a rovněž o aplikacích umělé inteligence k řešení složitých a neurčitých problémů charakteristických pro humanitní oblast. Ve specializovaných předmětech se seznámí s diagnostickou technikou pro lékařské i ekologické aplikace, se specielními zobrazovacími systémy, s terapeutickou, protetickou a laboratorní technikou, se zásadami návrhu technických systémů pro zdravotnictví, environmentalistiku a jiné humanitně orientované oblasti. Z uživatelského hlediska se také důkladně seznámí s informatizací zdravotnictví a ekologie.
Absolventi oboru se mohou dík širokému obecnému základu studia, zajišťujícímu vysokou adaptabilitu, uplatnit v různých oblastech slaboproudé elektrotechniky, elektroniky, kybernetiky a aplikované informatiky. Jejich mezioborové studium a stáže na klinických a ekologických pracovištích jim navíc umožňují efektivní komunikaci s medicínskými a ekologickými specialisty.
Absolventi oboru biomedicínského a ekologického inženýrství mohou uplatnit získané specielní znalosti zejména při zaměstnání v oblasti zdravotnictví (nemocnice, kliniky, výzkumné ústavy), ve výrobních podnicích lékařské techniky, v institucích, zajišťujících diagnostiku a ochranu životního prostředí. Široký základ studia jim však umožňuje pracovat i mimo tuto oblast, jako inženýři-elektronici, zaměření na přístrojovou, měřicí a mikroprocesorou techniku a na využití informačních technologií. Ve všech těchto oblastech jsou rovněž schopni zastávat vyšší technické řídicí a manažerské funkce.

Vstupní požadavky

Podmínkou přijetí je dosažení VŠ titulu bakalář a úspěšné absolvování přijímacího řízení.

Garant


Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
LABDAnalýza a interpretace biologických datcs5zimníPovinnýzá,zkano
LASOAnalýza signálů a obrazůcs5zimníPovinnýzá,zkano
LBCLBiologie člověkacs5zimníPovinnýzá,zkano
LMOBModelování biologických systémůcs4zimníVolitelný oborovýzá,zkano
LUENÚvod do environmentalistikycs4zimníVolitelný oborovýzkano
MKC-EFE1Angličtina pro život 1cs2zimníVolitelný všeobecnýano
XEPOEtika podnikánícs2zimníVolitelný všeobecnýano
XKPTKultura projevu a tvorba textůcs5zimníVolitelný všeobecnýano
XLADLaboratorní didaktikacs0zimníVolitelný všeobecnýano
XPSOPedagogická psychologiecs5zimníVolitelný všeobecnýzkano
XPOUPodvojné účetnictvícs4zimníVolitelný všeobecnýzkano
LBFYBiofyzikacs5zimníTeoretická nadstavbazá,zkano
1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
LDBEDiagnostika bio- a ekosystémůcs5letníPovinnýzá,zkano
LEKIEkologické inženýrstvícs5letníPovinnýzá,zkano
LKZSKlasické zobrazovací systémy v medicíně a ekologiics5letníPovinnýzá,zkano
LKFLKlinická fyziologiecs4letníPovinnýzá,zkano
LMZSVyšší metody zpracování signálůcs6letníVolitelný oborovýzá,zkano
LZISZdravotnické informační systémycs5letníVolitelný oborovýzá,zkano
MKC-EFE1Angličtina pro život 1cs2letníVolitelný všeobecnýano
MKC-EFE2Angličtina pro život 2cs2letníVolitelný všeobecnýzá,zkano
XEPOEtika podnikánícs2letníVolitelný všeobecnýano
XKPTKultura projevu a tvorba textůcs5letníVolitelný všeobecnýano
XLADLaboratorní didaktikacs0letníVolitelný všeobecnýano
XPSOPedagogická psychologiecs5letníVolitelný všeobecnýzkano
XPOUPodvojné účetnictvícs4letníVolitelný všeobecnýzkano
MKC-MNMModerní numerické metodycs5letníTeoretická nadstavbazá,zkano
2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
LM2BSemestrální práce 2cs2zimníPovinnýklano
LALESpeciální lékařská a ekologická technikacs5zimníPovinnýzá,zkano
LTZSTomografické zobrazovací systémycs5zimníPovinnýzá,zkano
LZDPZdravotní péčecs5zimníPovinnýzá,zkano
LNPSNávrh a provoz komplexních systémůcs4zimníVolitelný oborovýzá,zkano
LPDGPočítačová podpora lékařské diagnostikycs4zimníVolitelný oborovýzá,zkano
MKC-EFE2Angličtina pro život 2cs5zimníVolitelný všeobecnýzá,zkano
2. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
LMSBDiplomová prácecs30letníPovinnýano