Detail oboru

Aplikovaná informatika a řízení

FSIZkratka: M-AIŘAk. rok: 2019/2020

Program: Strojní inženýrství

Délka studia:

Profil

Cílem je výchova odborníků pro vývoj a aplikace informačních technologií, navrhování, realizaci a užívání automatizačních prvků a systémů s využitím moderní výpočetní techniky. Zaměřuje se přitom nejen na problematiku průmyslové výroby, ale také na oblasti nevýrobní automatizace, důraz je kladen na komplexní systémový přístup k automatizaci. Značná pozornost je také věnována moderním a perspektivním přístupům založeným na umělé inteligenci. Absolventi se mohou uplatnit ve firmách, zabývajících se projektováním a vývojem informačních, řídicích a regulačních systémů, tvorbou softwarových produktů, prodejem programů a počítačů. Dále se mohou s výhodou uplatnit u organizací z nejrůznějších oblastí lidské činnosti jako odborníci pro zavádění a provoz automatizačních prostředků, informačních systémů a systémů podpory projekčních, výrobních, marketingových a ekonomicko-správních činností. Mohou pracovat např. jako analytici, systémoví inženýři, správci počítačových sítí a informačních systémů, systémoví programátoři, projektanti a provozní inženýři automatizačních a informačních systémů, operátoři či jako poradci v oblasti automatizace.

Klíčové výsledky učení

Cílem studia je výchova odborníků pro navrhování, realizaci a užívání automatizačních prvků a systémů s využitím moderní výpočetní techniky a pro vývoj a aplikace informačních technologií zejména v oblasti strojírenství.

Profesní profil absolventů s příklady

Absolventi mají široké možnosti uplatnění jako specialisté pro vytváření a provoz informačních a automatizačních systémů či jako poradci v oblastech automatizace a informatiky. Mohou se uplatnit rovněž jako analytici, systémoví či specializovaní programátoři, správci počítačových sítí a informačních a znalostních systémů.
Absolventi magisterského oboru mohou pokračovat ve studiu v příbuzných doktorských studijních programech a získat titul doktor (Ph.D.).

Garant


Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
VAP-AAplikovaná elektronikaen5zimníPovinnýzá,zkano
FSI-ASimulace dynamických systémůen5zimníPovinnýzá,zkano
VSV-AStrojové viděníen5zimníPovinnýzá,zkano
VTG-ATeorie grafů a grafové algoritmyen5zimníPovinnýzá,zkano
VVF-AVyšší formy řízeníen6zimníPovinnýzá,zkano
VPG-APočítače a grafikaen4zimníPovinně volitelnýkl1ano
VPW-AProgramování pro Windowsen4zimníPovinně volitelnýzá,zk1ano
2. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
VTR-AAlgebraická teorie řízeníen4letníPovinnýklano
VD9-ADiplomový projekt (M-AIŘ)en12letníPovinnýano
VPP-AOptimalizace procesů a projektůen5letníPovinnýzá,zkano
VPK-APočítačová komunikaceen5letníPovinnýzá,zkano
VD8-ASeminář k diplomové práci (M-AIŘ)en4letníPovinnýano
2. ročník, celoroční semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
7AZAngličtina - zkouška B1en0celoročníPovinnýzkano
Všechny skupiny volitelných předmětů
Sk. Min. předmětů Předměty
1 1 VPG-A, VPW-A