Detail oboru

Fyzikální inženýrství a nanotechnologie

FSIZkratka: B-FINAk. rok: 2019/2020

Program: Aplikované vědy v inženýrství

Délka studia: 3 roky

Profil

Cílem studia je, aby jeho absolvent byl vybaven znalostmi a dovednostmi, které mu umožní orientaci buď na další vzdělávání v oblasti aplikované fyziky, metrologie, materiálových a technických věd, nebo na činnosti v těch inženýrských oblastech, jejichž rozvoj je založen na fyzikálně-matematických znalostech. Obsah studia proto vychází ze základního studia strojního inženýrství s rozšířenou výukou fyziky, fyzikálního laboratorního praktika a matematického modelování fyzikálních jevů uplatňujících se v inženýrské praxi.

Klíčové výsledky učení

Cílem studia je, aby jeho absolvent byl vybaven znalostmi a dovednostmi, které mu umožní orientaci buď na další vzdělávání v oblasti aplikované fyziky, metrologie, materiálových a technických věd, nebo na činnosti v těch inženýrských oblastech, jejichž rozvoj je založen na fyzikálně-matematických znalostech. Obsah studia proto vychází ze základního studia strojního inženýrství s rozšířenou výukou fyziky, fyzikálního laboratorního praktika a matematického modelování fyzikálních jevů uplatňujících se v inženýrské praxi.

Profesní profil absolventů s příklady

Absolventi studia se mohou uplatnit v konstrukčních kancelářích, v oblasti speciálních technologií, v metrologických laboratořích, ve zkušebnách a na základě širších fyzikálně - matematických znalostí jsou schopni rychlému přizpůsobení v různých inženýrských oblastech.
Absolventi tohoto bakalářského studia jsou především připravováni k pokračování ve vysokoškolském vzdělávání ve dvouletém navazujícím magisterském studiu oboru Fyzikální inženýrství a nanotechnologie, ve kterém se seznámí s efektivním uplatňováním optoelektroniky při konstrukci strojů a přístrojů, s kvalifikovaným využíváním optických metod v metrologii, se zaváděním a využíváním nových technologií a nanotechnologií a s odpovídajícími zařízeními pro vytváření ochranných povlaků, modifikaci povrchů a přípravu tenkých vrstev pro strojírenské, optické a elektrotechnické účely a s využitím počítačů ke konstruování a k vědeckým výpočtům.

Garant


Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
TR2Fyzikální praktikum IIcs4zimníPovinnýklano
TA3Matematická analýza III Fcs7zimníPovinnýzá,zkano
TF3Obecná fyzika III (Kmity, vlny, optika)cs7zimníPovinnýzá,zkano
TMMTeoretická mechanika a mechanika kontinuacs6zimníPovinnýzá,zkano
A3Angličtina 3en0zimníPovinně volitelnýangličtinaano
A5Angličtina 5en0zimníPovinně volitelnýangličtinaano
3CDCADcs2zimníPovinně volitelný1ano
TOMOrganická a makromolekulární chemiecs6zimníPovinně volitelnýzá,zk1ano
3STStatikacs5zimníPovinně volitelnýzá,zk1ano
0FOFyzikální proseminář IIIcs3zimníVolitelný (nepovinný)klano
SG0Grupy a okruhycs2zimníVolitelný (nepovinný)ano
T2FPočítačová fyzika IIcs3zimníVolitelný (nepovinný)klano
0F2Semestrální projekt IIcs3zimníVolitelný (nepovinný)klano
0MISeminář a praktická cvičení materiálového inženýrstvícs0zimníVolitelný (nepovinný)ano
2. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
TDEElektrodynamika a speciální teorie relativitycs6letníPovinnýzá,zkano
TR3Fyzikální praktikum IIIcs4letníPovinnýklano
4MMatematika IVcs5letníPovinnýzá,zkano
TF4Obecná fyzika IV (Moderní fyzika)cs7letníPovinnýzá,zkano
T1KVybrané kapitoly z matematiky Ics4letníPovinnýzá,zkano
A4Angličtina 4en0letníPovinně volitelnýangličtinaano
A6Angličtina 6en0letníPovinně volitelnýangličtinaano
TSMModelování molekulárních strukturcs4letníPovinně volitelnýzá,zk2ano
4PPPružnost a pevnost Ics7letníPovinně volitelnýzá,zk2ano
TVNStruktura a vlastnosti moderních materiálůcs4letníPovinně volitelnýzá,zk2ano
TKCÚvod do konstrukce přístrojů a speciální CADcs4letníPovinně volitelnýzá,zk2ano
0FQFyzikální proseminář IVcs3letníVolitelný (nepovinný)klano
TK0Kryogenikacs3letníVolitelný (nepovinný)klano
0F3Semestrální projekt IIIcs3letníVolitelný (nepovinný)klano
0SSStatistický softwarecs2letníVolitelný (nepovinný)ano
0PPVybrané kapitoly z pružnosti a pevnostics2letníVolitelný (nepovinný)ano
3. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
TTVFyzika a technika vakuacs3zimníPovinnýzá,zkano
TQSKvantová a statistická fyzikacs6zimníPovinnýzá,zkano
TPXPlánování a vyhodnocování experimentůcs2zimníPovinnýklano
T2KVybrané kapitoly z matematiky IIcs4zimníPovinnýzá,zkano
TZOZáklady optikycs6zimníPovinnýzá,zkano
CKPKonstruování strojů a strojních součástícs5zimníPovinně volitelnýkl1ano
TBIMolekulární biologiecs5zimníPovinně volitelnýzá,zk1ano
TP0Fyzikální principy technologie výroby polovodičůcs2zimníVolitelnýkolano
0FSFyzikální proseminář Vcs3zimníVolitelnýkolano
0ZCOdborné zdroje a citovánícs2zimníVolitelný (nepovinný)ano
0PMPraktická metalografiecs2zimníVolitelný (nepovinný)ano
0F4Semestrální projekt IVcs3zimníVolitelný (nepovinný)klano
3. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
6BFBakalářský projekt (ÚFI)cs6letníPovinnýano
TEFElektrotechnika a elektronika ve fyzikálním experimentucs3letníPovinnýklano
TPLFyzika pevných látekcs5letníPovinnýzá,zkano
TPZ-APrincipy zařízení pro fyzikální technologieen3letníPovinnýzá,zkano
TBSSeminář k bakalářské práci (B-FIN)cs2letníPovinnýano
TSSpeciální praktikum Ics3letníPovinnýklano
TZNZáklady nanovědcs3letníPovinnýzá,zkano
TCSCAD Scs3letníPovinně volitelnýkl1ano
TNSMetody přípravy nízkodimenzionálních strukturcs3letníPovinně volitelnýkol1ano
TFMFourierovské metody v optice a ve strukturní analýzecs4letníVolitelný (nepovinný)zá,zkano
TF0Fyziologická optikacs2letníVolitelný (nepovinný)ano
TK0Kryogenikacs3letníVolitelný (nepovinný)klano
T0PPython v aplikované věděcs2letníVolitelný (nepovinný)ano
6KPŘešení základních úloh mechaniky těles pomocí MKPcs4letníVolitelný (nepovinný)klano
3. ročník, celoroční semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
5AZAngličtina - základní zkouškaen6celoročníPovinně volitelnýzkangličtinaano
7AZAngličtina - zkouška B1en6celoročníPovinně volitelnýzkangličtinaano
Všechny skupiny volitelných předmětů
Sk. Min. předmětů Předměty
1 1 TCS, TNS
angličtina 1 A4, A6
angličtina 1 A3, A5
1 1 CKP, TBI
angličtina 1 5AZ, 7AZ
1 6 3CD, TOM, 3ST
2 4 TSM, 4PP, TVN, TKC