Detail oboru

Aplikovaná informatika a řízení

FSIZkratka: B-AIŘAk. rok: 2019/2020

Program: Strojírenství

Délka studia: 3 roky

Akreditace od: Akreditace do: 31.12.2020

Profil

Cílem je zejména dokonalé praktické zvládnutí práce s výpočetní a řídicí technikou. V informatické části oboru je důraz kladen na aplikace výpočetní techniky, jako jsou databázové systémy, systémy CAD/CAM, navrhování, provoz a správa počítačových sítí a telekomunikace. Těžiště oblasti automatizace a řízení je zaměřeno na moderní technické prostředky automatizace včetně neprůmyslových automatizačních a zabezpečovacích systémů. Vedle uvedených oblastí se studenti seznámí také se základy disciplin potřebných pro podnikatelskou a manažerskou činnost.
Absolventi mohou získat místo ve firmách, zabývajících se vývojem softwaru, prodejem programů a počítačů, projektováním regulačních a řídicích systémů, zaváděním počítačových sítí, a to jak v malých soukromých firmách, tak i ve velkých společnostech.

Klíčové výsledky učení

Cílem je zejména dokonalé praktické zvládnutí práce s výpočetní a řídicí technikou. V informatické části oboru je důraz kladen na aplikace výpočetní techniky, k nimž patří navrhování a správa počítačových sítí, vývoj informačních systémů a síťových aplikací. Těžištěm oblasti automatizace a řízení jsou moderní technické prostředky automatizace včetně neprůmyslových automatizačních a zabezpečovacích systémů.

Profesní profil absolventů s příklady

Absolventi mají široké možnosti uplatnění plynoucí z potřeby zavádění informačních technologií a automatizace činností ve všech oblastech hospodářství v průmyslových i neprůmyslových odvětvích a ve státní správě. Absolventi mohou získat místo ve firmách, zabývajících se vývojem softwaru, prodejem programů a počítačů, projektováním regulačních a řídicích systémů, zaváděním a správou počítačových sítí, a to jak v malých soukromých firmách, tak i ve velkých společnostech.
O absolventy je velký zájem, protože v oblasti informačních technologií a automatizace vznikl v poslední době velký počet nových, dynamicky se rozvíjejících firem. Všichni naši absolventi doposud našli uplatnění a někteří jsou dokonce majiteli specializovaných společností. V současné době poptávka firem překračuje možnou nabídku absolventů oboru. Další rozvoj informačních technologií a automatizace zaručuje absolventům dlouhodobou perspektivu uplatnění a dobrého finančního ohodnocení.
Absolventi bakalářského oboru Aplikovaná informatika a řízení mohou pokračovat studiem stejnojmenného dvouletého oboru navazujícího magisterského studia a získat titul inženýr.

Garant


Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
CEL-KElektrotechnika a elektronikacs5Povinnýzá,zkK - 9 / L - 9 / S - 34ano
VHT-KHardware a mikroprocesorová technikacs4PovinnýklK - 17 / S - 35ano
VCP-KJazyky C a C++cs4Povinnýzá,zkK - 17 / S - 35ano
CM-KMatematika III-Bcs4Povinnýzá,zkK - 13 / S - 26ano
4PP-KPružnost a pevnost Ics7Povinnýzá,zkK - 26 / S - 52ano
VZR-KZáklady automatického řízenícs5Povinnýzá,zkK - 22 / S - 43ano
2. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DPT-KAlgoritmizace a programovací technikycs5Povinnýzá,zkK - 17 / S - 35ano
VEA-KElektrické automatizační prostředkycs5Povinnýzá,zkK - 4 / L - 9 / S - 26ano
VPN-KPočítačové sítě a IoTcs5Povinnýzá,zkK - 17 / S - 35ano
VSP-KSimulace, plánování a rozvrhování výrobycs4PovinnýklK - 17 / S - 35ano
DTM-KTechnická mechanikacs7Povinnýzá,zkK - 26 / S - 52ano
VAT-KTekutinové automatizační prostředkycs5Povinnýzá,zkK - 4 / L - 9 / S - 26ano
3. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
CKP-KKonstruování strojů a strojních součástícs5PovinnýklK - 17 / S - 35ano
VO1-KOptimalizační metodycs6Povinnýzá,zkK - 22 / S - 43ano
VPL-KProgramovatelné automatycs5Povinnýzá,zkK - 9 / L - 9 / S - 34ano
FSI-KSimulace dynamických systémůcs5Povinnýzá,zkK - 17 / S - 35ano
VTM-KTechnická měřenícs5Povinnýzá,zkK - 13 / L - 9 / S - 43ano
VTI-KTeorie informace a kódovánícs4Povinnýzá,zkK - 17 / S - 35ano
3. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
VAD-KAutomatická diagnostikacs5Povinnýzá,zkK - 9 / L - 9 / S - 34ano
FDI-KBakalářský projekt (B-AIŘ)cs10PovinnýK - 35 / VB - 78 / S - 69ano
VDS-KDatabázové systémycs5Povinnýzá,zkK - 17 / S - 35ano
FEI-KSeminář k bakalářské práci (B-AIŘ)cs4PovinnýK - 9 / S - 17ano