Detail oboru

Výrobní stroje, systémy a roboty

FSIZkratka: M-VSRAk. rok: 2019/2020

Program: Strojní inženýrství

Délka studia: 2 roky

Akreditace od: 1.9.2003Akreditace do: 31.12.2020

Profil

Cílem oboru Stavba výrobních strojů a zařízení je poskytnout vzdělání v konstrukci, projektování, stavbě, řízení i provozu výrobních strojů, systémů, průmyslových robotů a manipulátorů. Výuka zahrnuje rovněž problematiku retrofitu a diagnostiky obráběcích a tvářecích strojů.

Klíčové výsledky učení

Obor Výrobní stroje, systémy a roboty zahrnuje výuku problematiky konstrukce, projektování, stavby, řízení, provozu, retrofitu a diagnostiky obráběcích a tvářecích strojů, průmyslových robotů a manipulátorů a výrobních systémů z nich vytvářených.

Profesní profil absolventů s příklady

Úspěšní absolventi oboru nacházejí budoucí výborné uplatnění jako projektanti, konstruktéři, vývojoví pracovníci, provozní inženýři, pracovníci odborných zkušeben, prodejci zejména ve společnostech, zabývajících se vývojem, výrobou a prodejem výrobních strojů, projektováním a řízením výrobních systémů ale i jako manažeři řízení výroby ve strojírenských a typem výroby jim příbuzných firmách nebo i jako manageři řízení výroby ve strojírenských a jim příbuzných firmách, tedy společnostech, zabývajících se vývojem, výrobou a prodejem výrobních strojů, projektováním a řízením výrobních systémů.
Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky zabezpečuje doktorské studium v oboru Konstrukční a procesní inženýrství, což dává studentům perspektivu pro budoucí vědeckou aktivitu v celém studijním oboru. Úspěšné studium je ukončeno získáním titulu Ph.D.

Garant


Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
GDVDynamika výrobních strojůcs4Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 13ano
GHPHydraulické a pneumatické mechanismycs4Povinnýzá,zkP - 26 / L - 13ano
GPNProjektový managementcs4PovinnýklP - 26 / CPP - 13ano
GPZPrůmyslové roboty a manipulátory Ics4PovinnýklP - 26 / L - 26ano
G1SStavba výrobních strojů Ics6PovinnýzkP - 52ano
GVKVýpočty a simulace v konstrukci strojůcs6Povinnýzá,zkP - 26 / CPP - 52ano
GMRManagement rizik u výrobních strojůcs4Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 131ano
GPSProvoz obráběcích strojůcs4Povinně volitelnýklL - 391ano
GVRVirtuální a rozšířená realitacs4Povinně volitelnýklCPP - 391ano
GS0Mezní stavy materiálůcs4Volitelný (nepovinný)zkP - 26ano
VG0Základy grafického programování v LabVIEWcs3Volitelný (nepovinný)L - 39ano
1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
GEVElektrotechnika výrobních strojůcs4Povinnýzá,zkP - 26 / CPP - 26ano
GIFInformační systémy a počítačové sítěcs5Povinnýzá,zkP - 26 / CPP - 13ano
GPLPrůmyslové roboty a manipulátory IIcs4PovinnýzkP - 26ano
GARPrvky automatického řízení výrobních strojůcs7Povinnýzá,zkP - 39 / L - 39ano
GNPNavrhování a programování robotických pracovišťcs4Povinně volitelnýklL - 522ano
G3SStavba výrobních strojů IIcs4Povinně volitelnýzkP - 262ano
GMSModelování a simulace výrobních strojůcs4Povinně volitelnýklCPP - 393ano
GMVModelování a simulace výrobních systémůcs4Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / CPP - 263ano
GTNTeorie obrábění, tváření a nástrojecs4Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 263ne
GX0Ekonomické nástroje technické praxecs4Volitelný (nepovinný)zkP - 26ano
GK0Konvenční obráběcí a tvářecí strojecs4Volitelný (nepovinný)zkP - 26ano
GMAMechatronika autonomních servisních robotůcs3Volitelný (nepovinný)klC1 - 26ano
GPGProgramování pro výrobní systémycs4Volitelný (nepovinný)klP - 26 / CPP - 26ano
0PPGPrůmyslový projekt (M-VSR)cs3Volitelný (nepovinný)klPX - 120ano
GT0Technologie výroby strojů, výrobní postupy, ekonomika výrobycs4Volitelný (nepovinný)zkP - 26ano
2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
GRIManagement kvalitycs4Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 13ano
G2SStavba výrobních strojů IIIcs4PovinnýklP - 52ano
GTATeorie a stavba výrobních systémůcs4Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 13ano
GMMMechanika manipulačních zařízenícs5Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / CPP - 131ano
GMKModerní metody konstrukčních a pevnostních výpočtůcs5Povinně volitelnýklCPP - 521ano
GPIPočítačová podpora výroby (CAD/CAM)cs5Povinně volitelnýklCPP - 521ano
GE2Elektrotechnika výrobních strojů IIcs5Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / CPP - 262ano
GROPrůmyslové roboty a manipulátory IIIcs5Povinně volitelnýzkL - 392ano
GSPSemestrální projektcs5Povinně volitelnýklCPP - 262ano
GTSTestování obráběcích strojůcs5Povinně volitelnýzá,zkP - 13 / L - 392ano
GA0Analýza příčin poruchcs4Volitelný (nepovinný)zkP - 26ano
5EMEkonomika a management podnikucs3Volitelný (nepovinný)klP - 26 / C1 - 26ano
GV0-AManufacturing Machines Technologyen4Volitelný (nepovinný)zá,zkP - 26 / C1 - 13ano
0ZCOdborné zdroje a citovánícs2Volitelný (nepovinný)CPP - 13ano
2. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
GZPDiplomový projekt (M-VSR)cs10PovinnýVD - 156ano
GD3Seminář k diplomové práci (M-VSR)cs3PovinnýklC1 - 26ano
GSZSenzorika a zpracování datcs5Povinnýzá,zkP - 26 / L - 26ano
GTETechnicko-právní problematikacs2PovinnýklP - 26ano
GESElektrické servopohonycs4Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / CPP - 263ano
GISInteligentní výrobní systémycs4Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / CPP - 133ne
GTCTechnologičnost konstrukce a oprav (retrofitting) VScs4Povinně volitelnýzkP - 263ano
XB0Bezpečnost práce v elektrotechnicecs5Volitelný (nepovinný)zá,zkP - 26 / L - 26ano
GSUSenzorika a umělá inteligencecs4Volitelný (nepovinný)zkP - 26ano
2. ročník, celoroční semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
7AZAngličtina - zkouška B1en0PovinnýzkZ - 1ano
Všechny skupiny volitelných předmětů
Sk. Min. předmětů Předměty
1 2 GMM, GMK, GPI
3 2 GES, GIS, GTC
1 1 GMR, GPS, GVR
2 1 GNP, G3S
3 1 GMS, GMV, GTN
2 2 GE2, GRO, GSP, GTS