Detail oboru

Základy strojního inženýrství

FSIZkratka: B-STIAk. rok: 2019/2020

Program: Strojírenství

Délka studia: 3 roky

Poplatek za studium: 3000 EUR/ročně pro studenty z EU, 3000 EUR/ročně pro studenty mimo EU

Akreditace od: Akreditace do: 31.8.2022

Profil

Bakalářský obor „Strojní inženýrství“ je primárně určen jako nejefektivnější příprava ke studiu ve vyšším (magisterském studiu). Absolventi oboru získají široký odborný základ, který jim umožní pokračovat ve studiu některého oboru v dvouletém navazujícím magisterském studijním programu v oblasti strojního inženýrství.

  • Absolventi tohoto oboru si mohou vybrat libovolný z oborů dvouletého navazujícího magisterského studijního programu (v současné době cca 20 oborů).

  • Po absolvování bakalářského studia však mohou rovněž ihned odejít do praxe, kde se mohou uplatnit například v technických funkcích ve vývojových, konstrukčních a technologických pracovištích podniků, ve strojírenských podnicích, službách a obchodu.

Klíčové výsledky učení

Bakalářský obor „Strojní inženýrství” je primárně určen jako nejefektivnější příprava ke studiu ve vyšším (magisterském studiu). Absolventi oboru získají široký odborný základ, který jim umožní pokračovat ve studiu některého oboru v dvouletém navazujícím magisterském studijním programu v oblasti strojního inženýrství.

  • Absolventi tohoto oboru si mohou vybrat libovolný z oborů dvouletého navazujícího magisterského studijního programu (v současné době cca 20 oborů).
  • Po absolvování bakalářského studia však mohou rovněž ihned odejít do praxe, kde se mohou uplatnit například v technických funkcích ve vývojových, konstrukčních a technologických pracovištích podniků, ve strojírenských podnicích, službách a obchodu.

Profesní profil absolventů s příklady

  • Obor „Strojní inženýrství” je koncipován tak, aby poskytl studentům co nejširší všeobecné technické vzdělání z oblasti strojírenství. Tento všeobecný záběr oboru může být pro studenty výhodou. Absolventi totiž nejsou úzce profilováni, což jim umožní širší uplatnění na trhu práce. Řada zaměstnavatelů totiž požaduje zejména všeobecně vzdělané technické pracovníky, přičemž užší specializaci provede sám zaměstnavatel formou školení v daném podniku.
  • Širší odborný a teoretický základ oboru může být výhodou při dalším eventuálním studiu na jiné vysoké škole či fakultě u nás i v zahraničí.
  • Další výhodou všeobecně koncipovaného bakalářského oboru „Strojní inženýrství” je skutečnost, že studenti odloží konečné rozhodnutí o výběru cílového oboru magisterského studia. Většina absolventů středních škol nemá dostatečně přesný přehled o možných oborech v oblasti strojního inženýrství a studenti potřebují získat k takovému rozhodnutí určité zkušenosti.

Garant


Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
A5Angličtina 5en0PovinnýCj - 26ano
3CD-ACADen2PovinnýCPP - 26ano
1CH-AChemieen3PovinnýzkP - 26ano
1IN-AInformatikaen5PovinnýklP - 26 / CPP - 26ano
1M-AMatematika Ien9Povinnýzá,zkP - 52 / C1 - 44 / CPP - 8ano
1PG-APočítačová geometrie a grafikaen5Povinnýzá,zkP - 26 / CPP - 26ano
1K-AZáklady konstruováníen4Povinnýzá,zkP - 13 / CPP - 26ano
1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
A6Angličtina 6en0PovinnýCj - 26ano
2F-AFyzika Ien7Povinnýzá,zkP - 39 / L - 13 / C1 - 26ano
2IVInformační výchova - informační gramotnostcs1PovinnýCPP - 13ano
2K-AKonstruováníen3PovinnýklP - 13 / CPP - 26ano
2M-AMatematika IIen8Povinnýzá,zkP - 39 / C1 - 44 / CPP - 8ano
2NU-ANumerické metodyen4Povinnýzá,zkP - 13 / CPP - 26ano
BUM-AÚvod do materiálových věd a inženýrstvíen6Povinnýzá,zkP - 39 / L - 26ano
2VT-AVýrobní technologie Ien3PovinnýklL - 26ano
Všechny skupiny volitelných předmětů
Sk. Min. předmětů Předměty
4 1
1 1
2 1