Detail oboru

Kvalita, spolehlivost a bezpečnost

FSIZkratka: B-KSBAk. rok: 2019/2020

Program: Strojírenství

Délka studia: 3 roky

Akreditace od: 1.9.2012Akreditace do: 31.12.2020

Profil

Obor Kvalita, spolehlivost a bezpečnost je určen pro středoškolsky vzdělané studenty, kteří mají zájem získat znalosti z technických disciplín a zároveň z oblasti perspektivních věd, jako je kvalita, spolehlivost a bezpečnost. V současné době se technické vědy ve světě značně rozvíjí, to také platí pro kvalitu, spolehlivost a bezpečnost technických systémů. I v ČR je znatelný stálý nedostatek odborníků s odpovídajícím vzděláním připravených na řešení rozsáhlých úkolů spojených s danou problematikou. Studium oboru Kvalita, spolehlivost a bezpečnost má interdisciplinární charakter. Student při studiu absolvuje předměty běžného teoretického základu, předměty zaměřené na konstrukci a technologii a rovněž předměty specializované, jako např. Management kvality, Průmyslová bezpečnost, Základy technické diagnostiky, Provoz a údržba strojů, Průmyslová metrologie, Základy spolehlivosti, Průmyslová bezpečnost a Základy managementu rizik. Při studiu oboru je kladen velký důraz na jeho aplikace v praxi. Bakalářský program je ukončen státní závěrečnou zkouškou, jejíž součástí je obhajoba bakalářské práce. Volbou tématu bakalářské práce se může student hlouběji zaměřit na problematiku kvality nebo spolehlivosti, případně bezpečnosti. Tímto získává hlubší znalosti pro působení v praxi a především pro případné další studium magisterské navazující.

Klíčové výsledky učení

Absolvent získá široký odborný základ z oblasti strojírenských věd a dále potřebné znalosti a dovednosti v oboru kvality, spolehlivosti a bezpečnosti, což mu umožní jak efektivní přípravu k navazujícímu magisterskému studiu, tak i případné bezproblémové zapojení do řešení úkolů technické praxe v různých průmyslových podnicích.

Profesní profil absolventů s příklady

Vzhledem k širokému teoretickému a i praktickému rozsahu získaných vědomostí se absolventi bakalářského studia mohou uplatnit jako technici v různých oblastech průmyslu, nebo odborníci v různých oblastech veřejného sektoru. Především se jedná o techniky kvality, spolehlivosti, diagnostiky, údržby a bezpečnosti zaměstnaných v průmyslu a odborně způsobilé osoby působící ve veřejném sektoru. Na základě širokého rozsahu získaných znalostí jsou absolventi schopni se rychle přizpůsobit aktuálním požadavkům pracovního trhu.
Absolventi bakalářského oboru Kvalita, spolehlivost a bezpečnost mají následující možnosti dalšího studia:

  • Pokračování v dvouletém navazujícím magisterském studiu „Kvalita, spolehlivost, bezpečnost“
  • Pokračování v libovolném oboru magisterského navazujícího studijního programu „Strojní inženýrství“ na VUT v Brně
  • Pokračování v příbuzném oboru magisterského navazujícího studijního programu na ostatních vysokých školách v ČR nebo zahraničí.

Garant


Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
1CHChemiecs3zimníPovinnýzkano
1INInformatikacs5zimníPovinnýklano
1MMatematika Ics9zimníPovinnýzá,zkano
1ZMTeoretické základy technických měřenícs5zimníPovinnýklano
1KZáklady konstruovánícs4zimníPovinnýzá,zkano
A3Angličtina 3en0zimníPovinně volitelnýangličtinaano
A5Angličtina 5en0zimníPovinně volitelnýangličtinaano
1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
2FFyzika Ics7letníPovinnýzá,zkano
2IVInformační výchova - informační gramotnostcs1letníPovinnýano
2KKonstruovánícs3letníPovinnýklano
2MMatematika IIcs8letníPovinnýzá,zkano
3STStatikacs5letníPovinnýzá,zkano
2VTVýrobní technologie Ics3letníPovinnýklano
BMKZáklady managementu kvality a životního prostředícs3letníPovinnýzá,zkano
BZIZpracování informacícs4letníPovinnýano
A4Angličtina 4en0letníPovinně volitelnýangličtinaano
A6Angličtina 6en0letníPovinně volitelnýangličtinaano
2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
3FFyzika IIcs8zimníPovinnýzá,zkano
3MMatematika IIIcs8zimníPovinnýzá,zkano
CPBPrůmyslová bezpečnostcs7zimníPovinnýzá,zkano
4PPPružnost a pevnost Ics7zimníPovinnýzá,zkano
A3Angličtina 3en0zimníPovinně volitelnýangličtinaano
A5Angličtina 5en0zimníPovinně volitelnýangličtinaano
2. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
4MMatematika IVcs5letníPovinnýzá,zkano
DPMPrůmyslová metrologiecs6letníPovinnýzá,zkano
BZEZáklady elektrotechnikycs6letníPovinnýzá,zkano
DMRZáklady managementu rizikcs6letníPovinnýzá,zkano
CTDZáklady technické diagnostikycs7letníPovinnýzá,zkano
A4Angličtina 4en0letníPovinně volitelnýangličtinaano
A6Angličtina 6en0letníPovinně volitelnýangličtinaano
3. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
EPSProvoz a údržba strojůcs5zimníPovinnýzá,zkano
6TTTermomechanikacs6zimníPovinnýzá,zkano
3VTVýrobní technologie IIcs2zimníPovinnýklano
EZSZáklady spolehlivostics5zimníPovinnýzá,zkano
5KS-AKonstruování strojů - strojní součástien5zimníPovinně volitelnýzá,zk1ano
5KSKonstruování strojů - strojní součástics5zimníPovinně volitelnýzá,zk1ano
6MSMezní stavy materiálůcs4zimníPovinně volitelnýkl2ano
6SRStavba výrobních strojů a robotůcs4zimníPovinně volitelnýkl2ano
0ZCOdborné zdroje a citovánícs2zimníVolitelný (nepovinný)ano
3. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
6BRBakalářský projekt (ÚVSSR)cs6letníPovinnýano
5HYHydromechanikacs5letníPovinnýzá,zkano
6BSSeminář k bakalářské práci (B-KSB)cs3letníPovinnýano
DTMTechnická mechanikacs7letníPovinnýzá,zkano
BUMÚvod do materiálových věd a inženýrstvícs6letníPovinnýzá,zkano
3. ročník, celoroční semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
5AZAngličtina - základní zkouškaen6celoročníPovinně volitelnýzkangličtinaano
7AZAngličtina - zkouška B1en6celoročníPovinně volitelnýzkangličtinaano
Všechny skupiny volitelných předmětů
Sk. Min. předmětů Předměty
angličtina 1 5AZ, 7AZ
1 1 5KS-A, 5KS
angličtina 1 A4, A6
angličtina 1 A3, A5
angličtina 1 A4, A6
angličtina 1 A3, A5
2 1 6MS, 6SR