Detail oboru

Architecture

FAZkratka: ARCHAk. rok: 2019/2020

Program: Architecture and urbanism

Délka studia: 2 roky

Profil

Příprava absolventa - architekta, jako odborníka - tvůrčího pracovníka, který v celém komplexu své profese zvládne projekční a řídící činnost v procesu investiční výstavby. Současně mu jeho kvalifikace umožní vykonávání činností v orgánech státní správy. Důsledně je dbáno toho, aby získané vzdělání vytvořilo základní předpoklady k činnostem, které budou splňovat všechny atributy optimální tvorby životního prostředí a principů trvale udržitelného rozvoje.

Profesní profil absolventů s příklady

Dvouletý magisterský studijní program je Českou komorou architektů (ČKA) pokládán za uznané vzdělání. Absolvent tohoto programu může po splnění předepsané doby praxe žádost o autorizaci ČKA.

Garant


Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

Studijní plán oboru není zatím pro tento rok vygenerován.