Detail oboru

Soudní inženýrství

ÚSIZkratka: SOIAk. rok: 2019/2020Zaměření: Analýza silničních nehod

Program: Soudní inženýrství (kombinovaná forma)

Délka studia: 4 roky

Akreditace od: 24.4.2008Akreditace do: 31.3.2020

Profil

Cílem studia doktorského studijního programu P 3917 Soudní inženýrství je příprava studentů pro vědeckou a výzkumnou činnost zaměřenou na zkoumání příčin, průběhu a důsledků negativních technických jevů nejrůznějších technických oborů a dále příprava studentů na výzkumnou a vývojovou činnost zaměřenou na rozvoj metod, založených na vědeckém základě, které se uplatňují při objasňování těchto negativních technických jevů, při ekonomickém hodnocení důsledků těchto jevů i při ekonomickém hodnocení majetku. Tato činnost bude prováděna jak z hledisek potřeb státních orgánů (justice, policie, orgánů státní správy apod.) tak i z hledisek privátního sektoru (podniků příp. občanů).
Výše uvedený cíl vyplývá z požadavků praxe, kdy rozvoj vědy a techniky vyžaduje výchovu vědeckých pracovníků, kteří se budou podílet na rozvoji nových vědeckých metod použitelných pro znaleckou i expertizní činnost v různých technických oborech.

Garant

Vypsaná témata doktorského studijního programu

  1. Analýza rizikových faktorů ovlivňujících tendenci k nehodovosti u chodců v urbánním prostředí

    Práce se bude zabývat analýzou faktorů ovlivňujících tendenci k nehodovosti chodců v systémovém pojetí, jejich tendencí k nehodám, vlivem věku a dalších osobnostních faktorů, kognitivní problematikou pohybu na komunikacích, vlivem věku na rozhodování, možnostmi kompenzace negativních vlivů a rizik, problematickými chodci a vlivem uvedených faktorů na nehodovost a posuzování příčin jejich vzniku.

    Školitel: Schmeidler Karel, doc. Ing.arch. PhDr., CSc.

  2. Bezpečnostní rizika používání asistentů řízení dopravě

    Rozvoj aktivních prvků bezpečnosti, konkrétně asistentů řízení patří stále častěji do výbavy osobních automobilů. Tyto asistenční systémy mají za úkol upozornit řidiče na nebezpečnou situaci, která může zapříčinit dopravní nehodu a v některých případech mohou zasáhnout i do jízdního manévru, což má zvýšit bezpečnost jízdy. Využití těchto systémů ovšem může nést i svá rizika, kdy řidič může například ztrácet pozornost a spoléhat na zásah bezpečnostního prvku, může docházet k prodloužení doby mezi zásahem systému a dobou kdy řidič převezme kontrolu nad vozidlem nebo může dojít k poruše systému a jeho nefunkčnosti. To může vést ke vzniku dopravní nehody nebo zhoršení jejích následků. Je proto nezbytné, tato rizika identifikovat, posoudit jejich míru a v případě nutnosti najít vhodná opatření k jejímu snížení, která povedou ke zvýšení bezpečnosti provozu vozidel vybavených těmito asistenčnímu systémy.

    Školitel: Adamec Vladimír, prof. Ing., CSc.


Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
DSS01Doktorský seminář Ics0zimníPovinnýkolano
DSC01Soudní inženýrství - obecná metodikacs0zimníPovinnýdrzkano
DSB01Základy práva pro znaleckou činnostcs0zimníPovinnýdrzkano
1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
DSS02Doktorský seminář IIcs0letníPovinnýkolano
DSA02Pravděpodobnost a matematická statistikacs0letníPovinnýdrzkano
DSB02Právní aspekty vědecké prácecs0letníPovinnýkolano
DSD11Psychologie a socilogie v soudním inženýrstvícs0letníPovinně volitelnýdrzkano
DSD08Teorie měření, měřicí techniky a technické diagnostikycs0letníPovinně volitelnýdrzkano
DSD12Využití metod analýzy rizika v soudním inženýrstvícs0letníPovinně volitelnýdrzkano
2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
DSS03Doktorský seminář IIIcs0zimníPovinnýkolano
DSE01Speciální metodika soudního inženýrství - analýza silničních nehodcs0zimníPovinně volitelnýdrzkano
2. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
DSS04Doktorský seminář IVcs0letníPovinnýkolano
2. ročník, celoroční semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
DSJ01Cizí jazyk pro doktorské studiumcs0celoročníPovinnýdrzkano
3. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
DSS05Doktorský seminář Vcs0zimníPovinnýkolano
3. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
DSS06Doktorský seminář VIcs0letníPovinnýkolano
4. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
DSS07Doktorský seminář VIIcs0zimníPovinnýkolano