Detail oboru

Biomedicínská technika a bioinformatika

FEKTZkratka: A-BTBAk. rok: 2019/2020

Program: Biomedicínská technika a bioinformatika

Délka studia: 3 roky

Akreditace od: 1.3.2007Akreditace do: 31.3.2021

Profil

Cílem studijního programu Biomedicínská technika a bioinformatika je vychovat prakticky zaměřené absolventy, ale také budoucí studenty navazujících magisterských oborů vysokých škol zaměřených na obory biomedicínského inženýrství, medicínské informatiky bioinformatiky a matematické biologie. Absolvent studia bude vybaven teoretickými znalostmi z matematiky, fyziky a chemie, biologie, anatomie, fyziologie a patofyziologie člověka, které jsou potřebné pro pochopení základních biologických procesů v lidském organismu, obecnými i odbornými jazykovými dovednostmi, dále také schopnostmi pro komunikaci s lékaři a dalším zdravotnickým personálem. Absolvent bude ovládat principy činnosti a zásady využití prostředků zdravotnické techniky a biomedicínské informatiky, bude schopen programově komunikovat s těmito prostředky; bude mít přehled o aktuálních informacích z oblasti legislativy, které bude umět vhodně aplikovat v praxi. Důraz je kladen i na obecnou i odbornou jazykovou průpravu.

Klíčové výsledky učení

Absolvent studijního oboru Biomedicínská technika a bioinformatika je prakticky zaměřený bakalář s technickým a přírodovědným přehledem v oblasti biomedicínské techniky, zdravotnické informatiky a bioinformačních technologií. Má schopnosti pracovat v odborném týmu, je velmi dobře jazykově připraven v oblasti obecné i odborné, a má předpoklady dále se vzdělávat a rozvíjet v souladu s rozvojem poznání v oblasti biomedicínského inženýrství a bioinformatiky.

Profesní profil absolventů s příklady

Absolvent studijního oboru Biomedicínská technika a bioinformatika je prakticky zaměřený bakalář s technickým a přírodovědným přehledem v oblasti biomedicínské techniky, zdravotnické informatiky a bioinformačních technologií. Má schopnosti pracovat v odborném týmu, je velmi dobře jazykově připraven v oblasti obecné i odborné, a má předpoklady dále se vzdělávat a rozvíjet v souladu s rozvojem poznání v oblasti biomedicínského inženýrství a bioinformatiky. Je schopen spolupracovat v oblasti týmového experimentálního výzkumu a vývoje, ve vývojových týmech výzkumných a vzdělávacích institucí, v rámci vývojových a výrobních firem v oboru medicínské techniky a informatiky, firem zabývajících se prodejem a servisem zdravotnické techniky či tvorbou programového vybavení, v biologických a genetických laboratořích.
Absolvent má dobré znalosti z matematiky, fyziky, biochemie, biologie, fyziologie člověka a zdravotnické etiky. Je seznámen se současnými trendy v oboru zdravotnické techniky a informatiky. Bude schopen aplikovat národní a mezinárodní normy a standardy v oblasti zdravotnické techniky. Znalosti a dovednosti absolventa jsou zaměřeny především na přípravu pro uplatnění v praxi, tj. na zdravotnickém pracovišti a ve výrobních, servisních či obchodních společností. Obecný základ studia však umožňuje i další studium v navazujícím magisterském oboru v rámci VUT, či na jiné vysoké škole.
Absolvent je oprávněn vykonávat nelékařské zdravotnické povolání "Biomedicínský technik" podle zákona č. 96/2004 Sb. Poskytuje zdravotní péči v souladu s právními předpisy a standardy, dbá na dodržování hygienicko-epidemiologického režimu, vede zdravotnickou dokumentaci, pracuje s informačním systémem zdravotnického zařízení, poskytuje pacientovi informace v souladu se svou odbornou způsobilostí, podílí se na praktickém vyučování ve studijních oborech k získání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání uskutečňovaných středními školami, vyššími odbornými školami a vysokými školami, podílí se na přípravě standardů.
Biomedicínský technik dále bez odborného dohledu a bez indikace pracuje se zdravotnickými přístroji, pokud nemůže svojí činností přímo ovlivnit zdravotní stav pacientů. Přitom zejména může kontrolovat a opravovat zdravotnické přístroje, organizovat a koordinovat technické služby související s provozem zdravotnické techniky, a pokud splňuje kvalifikační předpoklady, opravuje zdravotnické přístroje, provádí technické instruktáže pracovníků v oblasti obsluhy zdravotnických přístrojů a bezpečnosti práce, přejímá, kontroluje a ukládá zdravotnické prostředky.
Biomedicínský technik pod odborným dohledem klinického inženýra nebo klinického technika na základě indikace lékaře a v souladu s diagnózou stanovenou lékařem může pracovat se zdravotnickými přístroji, pokud může svojí činností přímo ovlivnit zdravotní stav pacientů. Pod přímým vedením klinického inženýra nebo klinického technika se specializovanou způsobilostí v oboru může vykonávat činnosti při výběru zdravotnických přístrojů, zejména hodnotit jejich vlastnosti ve vztahu k poskytované zdravotní péči, koncipování kompletů zdravotnických technologií, obsluze zdravotnických přístrojů pro mimotělní oběh, hodnocení a klinických zkouškách zdravotnických přístrojů.

Vstupní požadavky

Podmínkou přijetí je dosažení úplného středního nebo středního odborného vzdělání.

Garant


Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
ABCHBiochemiecs6zimníPovinnýzá,zkano
AFY1Fyzika 1cs6zimníPovinnýzá,zkano
AFYZFyziologie člověkacs6zimníPovinnýzá,zkano
AMA1Matematika 1cs7zimníPovinnýzá,zkano
AANAZáklady anatomie a histologiecs5zimníPovinnýzá,zkano
AELSElektrotechnický seminářcs2zimníVolitelný všeobecnýano
XLS2Odborná aktivitacs, en2zimníVolitelný všeobecnýne
1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
APRGAlgoritmizace a programovánícs, en4letníPovinnýklano
AFY2Fyzika 2cs6letníPovinnýzá,zkano
AMA2Matematika 2cs6letníPovinnýzá,zkano
APFYPatologická fyziologiecs5letníPovinnýzá,zkano
AMOLÚvod do molekulární biologie a genetikycs5letníPovinnýzá,zkano
XAN4Angličtina pro bakaláře - středně pokročilí 2cs2letníVolitelný všeobecnýzkano
XAEIAngličtina pro elektrotechnické inženýrstvícs, en2letníVolitelný všeobecnýzkano
XLS2Odborná aktivitacs, en2letníVolitelný všeobecnýne
BPZEVybrané partie základů elektrotechniky v angličtiněen3letníVolitelný všeobecnýklano
BPA-POPComputers and Programmingen4letníVolitelnýklano
2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
ASTABiostatistikacs5zimníPovinnýzá,zkano
AZSOČíslicové zpracování signálů a obrazů cs6zimníPovinnýzá,zkano
AMA3Matematika 3cs5zimníPovinnýzá,zkano
ASPESilnoproudá a přístrojová elektrotechnikacs4zimníPovinnýklano
AKMEÚvod do klinické medicínycs5zimníPovinnýzá,zkano
AUMIÚvod do medicínské informatikycs5zimníPovinnýzá,zkano
XAN4Angličtina pro bakaláře - středně pokročilí 2cs2zimníVolitelný všeobecnýzkano
XAEIAngličtina pro elektrotechnické inženýrstvícs, en2zimníVolitelný všeobecnýzkano
XEKEEkologie v elektrotechnicecs4zimníVolitelný všeobecnýzá,zkne
AELSElektrotechnický seminářcs2zimníVolitelný všeobecnýano
XIPDInženýrská pedagogika a didaktikacs5zimníVolitelný všeobecnýzkano
XKPTKultura projevu a tvorba textůcs5zimníVolitelný všeobecnýano
XLADLaboratorní didaktikacs0zimníVolitelný všeobecnýano
XPSOPedagogická psychologiecs5zimníVolitelný všeobecnýzkano
XPOUPodvojné účetnictvícs4zimníVolitelný všeobecnýzkano
2. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
AABSAnalýza biologických signálůcs5letníPovinnýzá,zkano
ABINBioinformatikacs5letníPovinnýzá,zkano
AOBFObecná biofyzikacs6letníPovinnýzá,zkano
ARADRadiologie a nukleární medicínacs6letníPovinnýzá,zkano
AZLPZdravotnická legislativa a právocs3letníPovinnýklano
AZSLZobrazovací systémy v lékařstvícs5letníPovinnýzá,zkano
XAN4Angličtina pro bakaláře - středně pokročilí 2cs2letníVolitelný všeobecnýzkano
XAEIAngličtina pro elektrotechnické inženýrstvícs, en2letníVolitelný všeobecnýzkano
XIPDInženýrská pedagogika a didaktikacs5letníVolitelný všeobecnýzkano
XKPTKultura projevu a tvorba textůcs5letníVolitelný všeobecnýano
XLADLaboratorní didaktikacs0letníVolitelný všeobecnýano
XPSOPedagogická psychologiecs5letníVolitelný všeobecnýzkano
XPOUPodvojné účetnictvícs4letníVolitelný všeobecnýzkano
BPZEVybrané partie základů elektrotechniky v angličtiněen3letníVolitelný všeobecnýklano
3. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
ABEJBioelektrické jevycs5zimníPovinnýzá,zkano
ABSNElektronika a biosenzorycs5zimníPovinnýzá,zkano
ALDTLékařská diagnostická technika cs5zimníPovinnýzá,zkano
ABSESemestrální prácecs2zimníPovinnýklano
AUINUmělá inteligence v medicíněcs5zimníPovinnýzá,zkano
APRPZáklady první pomocics3zimníPovinnýano
AETIZdravotnická etikacs3zimníPovinnýzá,zkano
XAN4Angličtina pro bakaláře - středně pokročilí 2cs2zimníVolitelný všeobecnýzkano
XAEIAngličtina pro elektrotechnické inženýrstvícs, en2zimníVolitelný všeobecnýzkano
XIPDInženýrská pedagogika a didaktikacs5zimníVolitelný všeobecnýzkano
XKPTKultura projevu a tvorba textůcs5zimníVolitelný všeobecnýano
XLADLaboratorní didaktikacs0zimníVolitelný všeobecnýano
XPSOPedagogická psychologiecs5zimníVolitelný všeobecnýzkano
XPOUPodvojné účetnictvícs4zimníVolitelný všeobecnýzkano
3. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
ABCEBakalářská prácecs5letníPovinnýano
APBTElektronické systémy a měřenícs4letníPovinnýano
AMBMMateriály a komponenty pro biomedicínucs5letníPovinnýzá,zkano
AMODModely v biologii a epidemiologiics4letníPovinnýzá,zkano
AXBEOdborná praxecs0letníPovinnýano
APBIPraktika z bioinformatikycs3letníPovinnýklano
ASTDStandardizace ve zdravotnictvícs3letníPovinnýzkano
ATPTTerapeutická a protetická technika cs5letníPovinnýzá,zkano
XIPDInženýrská pedagogika a didaktikacs5letníVolitelný všeobecnýzkano
XKPTKultura projevu a tvorba textůcs5letníVolitelný všeobecnýano
XLADLaboratorní didaktikacs0letníVolitelný všeobecnýano
XPSOPedagogická psychologiecs5letníVolitelný všeobecnýzkano
XPOUPodvojné účetnictvícs4letníVolitelný všeobecnýzkano
BPZEVybrané partie základů elektrotechniky v angličtiněen3letníVolitelný všeobecnýklano
XAN4Angličtina pro bakaláře - středně pokročilí 2cs2letníVolitelný všeobecnýzkA-BTB 3r LS VVV-Angličtinaano
XAEIAngličtina pro elektrotechnické inženýrstvícs, en2letníVolitelný všeobecnýzkA-BTB 3r LS VVV-Angličtinaano
XPC-ELBBezpečná elektrotechnikacs2letníVolitelnýzkano
Všechny skupiny volitelných předmětů
Sk. Min. předmětů Předměty
A-BTB 3r LS VVV-Angličtina 2 XAN4, XAEI