Detail oboru

Automation and Measurement

FEKTZkratka: BC-AMTAk. rok: 2019/2020

Program: Electrical, Electronic, Communication and Control Technology

Délka studia: 3 roky

Akreditace od: 2.1.2002Akreditace do: 31.8.2019

Profil

Absolvent oboru je schopen řešit praktické úkoly z oblasti automatizace technologických procesů, měření elektrických i neelektrických veličin, aplikované informatiky a umělé inteligence. Uplatní se při realizaci, provozu, seřizování a opravách výše uvedených systémů. Volitelně se student může zaměřit na oblast biomedicínských aplikací, vizualizaci technologií, implementaci informačních systémů a průmyslových počítačových sítí. Ve všech těchto oblastech je rovněž schopen pracovat v nižších řídicích a manažerských funkcích.
Odbornou výuku v oboru zajišťuje především Ústav automatizace a měřicí techniky (ÚAMT). Rozsáhlá nabídka oborových volitelných předmětů spolu se samostatným technickým projektem a bakalářskou prací umožňuje studentům úžeji se zaměřit na problematiku automatizace, řízení, měření, aplikované informatiky či biomedicínských aplikací. Pro rozšíření spektra svých vědomostí si student oboru může zvolit rovněž odborné předměty ze všech ostatních oborů bakalářského studia FEKT VUT v Brně a rovněž předměty jazykové, ekonomické, manažersko správní či ekologické.

Klíčové výsledky učení

Znalosti matematiky, fyziky, elektrotechniky a alikované informatiky na úrovni odpovídající prvnímu stupni univerzitního vzdělání. Speciální znalosti měřicí a řídicí techniky, robotiky a automatizace.
Provozní inženýr pro měřicí,řídicí a automatizační systémy. Aplikace číslicové techniky v průmyslu.
Veškeré průmyslové technologie a výroby. Všechny oblasti aplikované informatiky a další místa, kde se uplatní systémový přístup a znalostní inženýrství.

Profesní profil absolventů s příklady

Absolvent bakalářského oboru AUTOMATIZAČNÍ A MĚŘICÍ TECHNIKA má kvalitní znalosti matematiky, fyziky, elektrotechniky a aplikované informatiky na úrovni odpovídající prvnímu stupni univerzitního vzdělání a dále má speciální znalosti měřicí a řídicí techniky, robotiky a automatizace.
Absolvent je kvalifikován jako provozní inženýr pro měřicí, řídicí a automatizační systémy a ve všech oblastech aplikace číslicové techniky v průmyslu.
Absolventi bakalářského oboru AUTOMATIZAČNÍ A MĚŘICÍ TECHNIKA naleznou své uplatnění v nejrůznějších oblastech veškerých průmyslových technologií a výrob. Mohou pracovat v systémech aplikované informatiky a na dalších místech, kde se uplatňuje systémový přístup a znalostní inženýrství. Ve všech těchto oblastech jsou rovněž schopni vykonávat nižší technicko-řídicí a manažerské funkce. Výrazně prakticky zaměřené vysokoškolské vzdělání umožňuje přímé nasazení absolventů do výrobní, provozní či servisní technické praxe a poskytuje dobrý základ pro případné doplnění teoretických znalostí v možném navazujícím magisterském studiu.

Vstupní požadavky

Podmínkou přijetí je dosažení úplného středního nebo středního odborného vzdělání.

Garant


Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
CPC1Computers and Programming 1en5zimníPovinnýklne
CEL1Electrical Engineering 1en5zimníPovinnýzá,zkano
CEL2Electrical Engineering 2en6zimníPovinnýzá,zkne
CMTDMaterials and Technical Documentationen6zimníPovinnýzá,zkne
CMA1Mathematics 1en7zimníPovinnýzá,zkano
CFY1Physics 1en6zimníPovinnýzá,zkano
CKPTCulture of Speech and the Generation of Textsen5zimníVolitelný všeobecnýne
CCJ1Czech language en6zimníVolitelný všeobecnýzkano
CEKEEcology in electrotechnical professionen4zimníVolitelný všeobecnýzá,zkne
CPOMManagement Minimumen4zimníVolitelný všeobecnýne
CMASMathematical Seminaren2zimníVolitelný všeobecnýne
CEPOProfessional Successen2zimníVolitelný všeobecnýne
1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
CEL1Electrical Engineering 1en5letníPovinnýzá,zkne
CEL2Electrical Engineering 2en6letníPovinnýzá,zkano
CESOElectronic devicesen7letníPovinnýzá,zkano
CMA2Mathematics 2en6letníPovinnýzkne
CFY2Physics 2en6letníPovinnýzá,zkano
CVTAComputer Science in Automationen2letníVolitelný oborovýne
CISEComputer Science in High Power Engineeringen2letníVolitelný oborovýne
CMEPMicroelectronic practicalsen2letníVolitelný oborovýne
CPISPractical exercises in information networksen2letníVolitelný oborovýne
CKPTCulture of Speech and the Generation of Textsen5letníVolitelný všeobecnýne
CCJ2Czech language 2en4letníVolitelný všeobecnýzkne
CAN4English for bachelors 2en3letníVolitelný všeobecnýzkne
CEPOProfessional Successen2letníVolitelný všeobecnýne
CRKJQuality management and checkingen3letníVolitelný všeobecnýne
2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
CPC2Computer Programming 2en5zimníPovinnýklano
CREBControl Electronicsen6zimníPovinnýzá,zkne
CMA3Mathematics 3en5zimníPovinnýzkano
CMVEMeasurement in electroengineeringen6zimníPovinnýzá,zkne
CPPCPractical programming in C++en6zimníPovinnýzá,zkne
CSASSignals and Systemsen6zimníPovinnýzkne
CKPTCulture of Speech and the Generation of Textsen5zimníVolitelný všeobecnýne
CCJ3Czech language 3en2zimníVolitelný všeobecnýzkne
CAN4English for bachelors 2en3zimníVolitelný všeobecnýzkne
CLADLaboratory didacticen0zimníVolitelný všeobecnýne
CEPOProfessional Successen2zimníVolitelný všeobecnýne
2. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
CRR1Control Theory 1en6letníPovinnýzá,zkne
CMFVMeasurement of physical quantitiesen6letníPovinnýzá,zkne
CMICMicroprocessorsen6letníPovinnýzá,zkne
CMODModeling and Simulationen5letníPovinnýzá,zkne
CROBFundamentals of Roboticsen6letníVolitelný oborovýzá,zkne
CMPAModern means in automationen6letníVolitelný oborovýzá,zkne
CPMTPCs in Intrumentationen6letníVolitelný oborovýzá,zkne
CPGAProgrammable logics controllersen6letníVolitelný oborovýzá,zkne
CKEZDesign of electronic devicesen6letníVolitelný mimooborovýzá,zkne
CIPDEngineering Pedagogy and Didacticsen5letníVolitelný mimooborovýzkne
CPSOPedagogical Psychologyen5letníVolitelný mimooborovýzkne
CRMKRádiové a mobilní komunikaceen5letníVolitelný mimooborovýzá,zkne
CVPMSelected parts from mathematicsen5letníVolitelný mimooborovýzkano
CMAUBookkeeping for managersen2letníVolitelný všeobecnýne
CKPTCulture of Speech and the Generation of Textsen5letníVolitelný všeobecnýne
CCJ4Czech language 4en2letníVolitelný všeobecnýzkne
CAN4English for bachelors 2en3letníVolitelný všeobecnýzkne
CLADLaboratory didacticen0letníVolitelný všeobecnýne
CEPOProfessional Successen2letníVolitelný všeobecnýne
CRKJQuality management and checkingen3letníVolitelný všeobecnýne
3. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
CRR2Control Theory 2en6zimníPovinnýzá,zkne
CBPAPractical Projecten3zimníPovinnýklne
CCRTComputer Controlen6zimníVolitelný oborovýzá,zkne
CEPBElectrical drivesen5zimníVolitelný oborovýzá,zkne
CPPAIndustrial automationen6zimníVolitelný oborovýzá,zkne
CZDAProcessing and digitizing of analogue signalsen6zimníVolitelný oborovýzá,zkne
CZVSProcessing of Multidimensional signalsen6zimníVolitelný oborovýzá,zkne
CALGAlgorithmsen5zimníVolitelný mimooborovýzkne
CKOMCommunication technologyen6zimníVolitelný mimooborovýzá,zkano
CNSPDesign systems of printed circuit boardsen6zimníVolitelný mimooborovýzá,zkne
CIPDEngineering Pedagogy and Didacticsen5zimníVolitelný mimooborovýzkne
CLDTMedical diagnostic devicesen5zimníVolitelný mimooborovýzá,zkne
CPSOPedagogical Psychologyen0zimníVolitelný mimooborovýzkne
CVELPower electronicsen6zimníVolitelný mimooborovýzá,zkano
CMAUBookkeeping for managersen2zimníVolitelný všeobecnýne
CKPTCulture of Speech and the Generation of Textsen5zimníVolitelný všeobecnýne
CEKEEcology in electrotechnical professionen4zimníVolitelný všeobecnýzá,zkne
CAN4English for bachelors 2en3zimníVolitelný všeobecnýzkne
CLADLaboratory didacticen0zimníVolitelný všeobecnýne
CPOMManagement Minimumen4zimníVolitelný všeobecnýne
CEPOProfessional Successen2zimníVolitelný všeobecnýne
3. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
CBCABachelor Thesisen5letníPovinnýne
CEMSElectronic Measurement Systemsen5letníPovinnýzá,zkne
CXBAProfessional Practiceen0letníPovinnýne
CIZGComputer Graphics Principlesen6letníVolitelný oborovýzkne
CDBSDatabases systemsen6letníVolitelný oborovýzá,zkne
COSYOperating Systemsen5letníVolitelný oborovýzkne
CSPCPC systemsen6letníVolitelný oborovýzá,zkne
CTPTTherapeutic and prothetic instrumentsen5letníVolitelný mimooborovýzá,zkne
CKPTCulture of Speech and the Generation of Textsen5letníVolitelný všeobecnýne
CAN4English for bachelors 2en3letníVolitelný všeobecnýzkne
CLADLaboratory didacticen0letníVolitelný všeobecnýne
CEPOProfessional Successen2letníVolitelný všeobecnýne