Detail specializace

Urbanismus

FAZkratka: URBANAk. rok: 2019/2020

Program: Architektura a urbanismus - N

Garant

Vypsaná témata doktorského studijního programu

 1. Geneze urbanistických teorií v průběhu 20. století

  Geneze teorií, které zásadně ovlivnily urbanismus a stavbu měst v průběhu 20. století. Téma se bude zabývat především evropským kulturním prostorem v kontextu celosvětových společenských změn v tomto století.

  Školitel: Havliš Karel, doc. Ing. arch.

 2. Historismus a tradicionalismus v postmoderních teoriích urbanismu po druhé světové válce

  Historismus a tradicionalismus jako součást postmoderních kritických teorií aplikovaných v urbanismu a stavbě měst po druhé světové válce v evropském kulturním prostoru. Téma se zaměří především na poválečný vývoj ve střední Evropě, ale zejména v Československu.

  Školitel: Havliš Karel, doc. Ing. arch.

 3. Zahrádkářské kolonie - fenomén urbanistické struktury měst

  Zahrádkářské kolonie jsou v systému plánování měst chápány jako funkční plocha specifického významu, nebo plocha pro zemědělské využití, nebo plochy zeleně spojené s rekreací. Fenomén zahrádkářských kolonií je ale také součástí komunitních občanských vztahů se samosprávnými pravidly fungování. Téma se bude zabývat komplexně specifikou městského zahradničení s aspektem komunitního způsobu využívání prostředí v zahrádkářských koloniích.

  Školitel: Havliš Karel, doc. Ing. arch.


Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
D06Filosofie a sociologie cs0zimníPovinnýdrzkano
D01Základy vědecké práce cs0zimníPovinnýdrzkano
1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
D03Teorie architekturycs0letníPovinnýdrzkano
D02Teorie a vývoj urbanismucs0letníPovinnýdrzkano
D011Základy vědeckého publikovánícs0letníPovinnýdrzkano
2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
D04Odborná a akademická angličtinacs0zimníPovinnýdrzkano
DA2Ochrana a obnova památekcs0zimníPovinně volitelnýdrzkano
DU6Problémy městských centercs0zimníPovinně volitelnýdrzkano
DU3Tvorba a ochrana krajinycs0zimníPovinně volitelnýdrzkano
DU7Udržitelný rozvoj městcs0zimníPovinně volitelnýdrzkano
2. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
DA3Architektonický prostorcs0letníPovinně volitelnýdrzkano
DA6Digitální zobrazovánícs0letníPovinně volitelnýdrzkano
DU8Geografické informační systémycs0letníPovinně volitelnýdrzkano
DA1Jazyk architekturycs0letníPovinně volitelnýdrzkano
DA11Krajinářská architekturacs0letníPovinně volitelnýdrzkano
DU2Prostorové plánovánícs0letníPovinně volitelnýdrzkano
DU1Rozvoj měst a regionůcs0letníPovinně volitelnýdrzkano
DA4Technika a konstrukce v architektuřecs0letníPovinně volitelnýdrzkano
3. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
D05Státní doktorská zkouškacs0letníPovinnýdrzkne