Detail specializace

Urbanismus

FAZkratka: URBANAk. rok: 2019/2020

Program: Architektura a urbanismus - N

Garant

Vypsaná témata doktorského studijního programu

 1. Geneze urbanistických teorií v průběhu 20. století

  Geneze teorií, které zásadně ovlivnily urbanismus a stavbu měst v průběhu 20. století. Téma se bude zabývat především evropským kulturním prostorem v kontextu celosvětových společenských změn v tomto století.

  Školitel: Havliš Karel, doc. Ing. arch.

 2. Historismus a tradicionalismus v postmoderních teoriích urbanismu po druhé světové válce

  Historismus a tradicionalismus jako součást postmoderních kritických teorií aplikovaných v urbanismu a stavbě měst po druhé světové válce v evropském kulturním prostoru. Téma se zaměří především na poválečný vývoj ve střední Evropě, ale zejména v Československu.

  Školitel: Havliš Karel, doc. Ing. arch.

 3. Zahrádkářské kolonie - fenomén urbanistické struktury měst

  Zahrádkářské kolonie jsou v systému plánování měst chápány jako funkční plocha specifického významu, nebo plocha pro zemědělské využití, nebo plochy zeleně spojené s rekreací. Fenomén zahrádkářských kolonií je ale také součástí komunitních občanských vztahů se samosprávnými pravidly fungování. Téma se bude zabývat komplexně specifikou městského zahradničení s aspektem komunitního způsobu využívání prostředí v zahrádkářských koloniích.

  Školitel: Havliš Karel, doc. Ing. arch.


Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
D06Filosofie a sociologie cs0PovinnýdrzkP - 26 / K - 2ano
D01Základy vědecké práce cs0PovinnýdrzkP - 26 / K - 2 / S - 26ano
1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
D03Teorie architekturycs0PovinnýdrzkP - 12 / K - 2 / S - 6ano
D02Teorie a vývoj urbanismucs0PovinnýdrzkP - 26 / K - 2 / S - 13ano
D011Základy vědeckého publikovánícs0PovinnýdrzkP - 26 / K - 2ano
2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
D04Odborná a akademická angličtinacs0PovinnýdrzkK - 2 / C1 - 26ano
DA2Ochrana a obnova památekcs0Povinně volitelnýdrzkP - 10 / K - 2 / S - 10 / EX - 6ano
DU6Problémy městských centercs0Povinně volitelnýdrzkP - 13 / K - 2 / S - 13ano
DU3Tvorba a ochrana krajinycs0Povinně volitelnýdrzkP - 13 / K - 2 / S - 13ano
DU7Udržitelný rozvoj městcs0Povinně volitelnýdrzkP - 13 / K - 2 / S - 13ano
2. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DA3Architektonický prostorcs0Povinně volitelnýdrzkP - 4 / K - 2 / S - 6ano
DA6Digitální zobrazovánícs0Povinně volitelnýdrzkK - 2 / CPP - 26ano
DU8Geografické informační systémycs0Povinně volitelnýdrzkP - 14 / K - 2 / S - 6ano
DA1Jazyk architekturycs0Povinně volitelnýdrzkP - 4 / K - 2 / S - 6ano
DA11Krajinářská architekturacs0Povinně volitelnýdrzkP - 13 / K - 2 / S - 26ano
DU2Prostorové plánovánícs0Povinně volitelnýdrzkP - 13 / K - 2 / S - 13ano
DU1Rozvoj měst a regionůcs0Povinně volitelnýdrzkP - 26 / K - 2ano
DA4Technika a konstrukce v architektuřecs0Povinně volitelnýdrzkP - 26 / K - 2ano
3. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
D05Státní doktorská zkouškacs0Povinnýdrzk - 4ne