Detail oboru

Výtvarná tvorba

FaVUZkratka: VU-VTAk. rok: 2019/2020Zaměření: Ateliér sochařství 1

Program: Výtvarná umění

Délka studia: 4 roky

Akreditace od: 1.12.2015Akreditace do: 31.12.2024

Profil

Studijní obor výtvarná tvorba je rozvíjen ve třech malířských ateliérech (Ateliér malířství 1–3), dále ve dvou sochařských ateliérech (Ateliér sochařství 1, 2) a v Ateliéru kresby a grafiky. Tento obor na Fakultě výtvarných umění reprezentuje tradiční umělecké disciplíny, které svou relevanci neztratily ani v době označované jako „postmediální“. V oblasti malířství a sochařství odráží existence většího počtu ateliérů vnitřní diferencovanost umělecké praxe v těchto disciplínách. Studenti zde mohou volit mezi ateliéry sledujícími tradiční problémy, jako je figurální sochařství nebo malba ve vztahu k architektuře, a mezi ateliéry akcentujícími vývoj, jímž tradiční disciplíny prošly od 60. let minulého století a který bychom mohli v návaznosti na Rosalind Krauss souhrnně označit jako pohyb v „rozšířeném poli“. Malířství, sochařství, kresba nebo grafika v tomto pojetí nejsou do sebe uzavřenými disciplínami sledujícími výhradně specifičnost média. Naopak, jsou otevřeny experimentu, intermediálním přesahům, konceptuálnímu myšlení a dekonstrukci jako nezbytným předpokladům pro to, aby se udržely v živém kontaktu s proměňující se společenskou a kulturní realitou. Všem uvedeným ateliérům a oboru jako celku je nicméně stále společný důraz na zvládnutí řemeslné stránky tvorby jako nezbytného předpokladu autonomního rozvoje umělecké osobnosti. Tuto oblast zajišťují technologické kurzy, v nichž se studenti seznamují s tradičními i současnými materiály a technologickými postupy. Silně je v tomto oboru akcentována důkladná kreslířská průprava. Ateliérovou výuku a nabídku zmíněných technologických kurzů doplňují povinné přednášky z dějin umění a úvody do filosofie umění a estetiky a lekce anglického jazyka. Své individuální zájmy mohou studenti dále rozvíjet díky bohaté nabídce volitelných kurzů vypisovaných Katedrou teorií a dějin umění, kabinety a ateliéry.

Klíčové výsledky učení

Ateliérový charakter studia s vysokým podílem konzultativní formy výuky vede absolventy k samostatnosti, k autonomnímu a aktivnímu přístupu. Absolventi bakalářského stupně disponují obecnými znalostmi v celé šíři oboru a zkušenostmi ve své dílčí specializaci. Jsou schopni s porozuměním ovládat technologie příslušející oboru. Zvládají též základní administrativní dovednosti, umožňující úspěšně rozvíjet profesionální činnost.

Profesní profil absolventů s příklady

Absolvent oboru Výtvarná tvorba je výrazná osobnost s předpoklady prosadit se v oblasti provozu umění. Získané kompetence mu umožňují profesní uplatnění také v příbuzných oborech, jako jsou např. výtvarná pedagogika, grafický design nebo kurátorství. Ovládnutí technologií a řemeslných postupů absolventům poskytuje základ pro svobodné rozvíjení vlastních uměleckých záměrů. Znalosti získané v kurzech z oblasti dějin a teorie umění umožňují absolventům oboru Výtvarná umění zaujímat kritický odstup od vlastní tvůrčí činnosti (což je odlišuje od amatérských tvůrců).

Garant


Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
B1S1-ZOborový ateliér I - Sochařství 1 - zimnícs15zimníPovinnýzá,zkano
1DUPS-ZPřehled dějin umění pravěku a starověkucs3zimníPovinnýzkano
1SDU-ZPřehled světových dějin umění 20. století do roku 1945 1cs, en3zimníPovinnýzkano
VK1-ZVečerní kresba 1 - zimnícs2zimníPovinnýano
ZVT-ZZáklady výpočetní techniky - zimnícs2zimníPovinnýano
1APINV-ZAngličtina B1 nižší (zimní)en3zimníVolitelnýzá,zkano
1AINBA-ZAngličtina B1 vyšší (zimní)en3zimníVolitelnýzá,zkano
1UPPV-ZAngličtina B2 (zimní)en3zimníVolitelnýzá,zkano
ATM-ZAplikovaná technologie malby 1cs3zimníVolitelnýzkano
AIS-ZArtists and Issues/Vybrané problémy v současném umění - zimníen4zimníVolitelnýzkne
AUP-ZAutorská práva - zimnícs2zimníVolitelnýne
CVKČeskoslovenská vizuální kultura 1945–1970cs3zimníVolitelnýzkano
DKFI-ZDějiny a kontexty fotografie 1 - zimnícs3zimníVolitelnýzkano
DAFDějiny animovaného filmucs3zimníVolitelnýzkano
DEDE1-ZDějiny designu 1 - zimnícs3zimníVolitelnýzkano
1DS-LDigitální sochařství – 3D robotické obrábění 1cs2zimníVolitelnýne
1DS-ZDigitální sochařství - 3D tisk 1cs2zimníVolitelnýano
POGR2D-ZDTP a 2D grafika - zimnícs2zimníVolitelnýano
1GF1Grafické techniky 1cs2zimníVolitelnýano
1HS-ZHerní studiacs3zimníVolitelnýzkano
KV1Knižní vazba 1cs2zimníVolitelnýano
KOHISO-ZKomiks – historie a současnost - zimnícs3zimníVolitelnýzkne
KREAP1Kreativní programování 1cs2zimníVolitelnýano
KPO-ZKurz pornostudiícs3zimníVolitelnýzkano
MEA-ZMédia akce 1 - zimnícs2zimníVolitelnýano
MED-ZMédia akce 2 - zimnícs2zimníVolitelnýne
1PMA-ZMedia Archive Presentation - winteren3zimníVolitelnýano
1MWT-ZModulární výuka technologií (workshop) 1cs2zimníVolitelnýano
MWT3Modulární výuka technologií (workshop) 3cs2zimníVolitelnýano
PEM2,3-ZPedagogické minimum 2, 3 - zimnícs4zimníVolitelnýano
PAPoválečná architekturacs3zimníVolitelnýzkne
SIT-ZSítotisk - zimnícs2zimníVolitelnýano
ST2-ZSochařské technologie - zimnícs2zimníVolitelnýano
TEAUDI-ZTechnologie audio 1cs2zimníVolitelnýano
TAIFThe Art of Interpreting Filmen4zimníVolitelnýzkano
1u20hs-zUmění 20. století v historických souvislostechcs3zimníVolitelnýzkano
UDKSAÚvod do kulturní a sociální antropologie cs3zimníVolitelnýzkano
1SU-1Úvod do sociologického myšlenícs2zimníVolitelnýano
VK2-ZVečerní kresba 2 - zimnícs3zimníVolitelnýano
VK3-ZVečerní kresba 3 - zimnícs3zimníVolitelnýano
PR1-ZVideogram / Projekce 1cs2zimníVolitelnýano
VKO-ZVizuální kompozice v čase 1cs3zimníVolitelnýzkano
VSDH1Vizuální styly digitálních her 1cs2zimníVolitelnýano
VUGMPVýtvarný umělec v galerijní a muzejní praxics2zimníVolitelnýano
ZADIVI-ZZáklady digitálního videacs3zimníVolitelnýzkano
ZAFOTZáklady fotografiecs2zimníVolitelnýano
ZMT-ZZáklady multimediálních technologiícs2zimníVolitelnýano
ZPS1Základy psychologie 1 - zimnícs3zimníVolitelnýzkano
ZVMZáklady výpočetní techniky: Mac OScs, en2zimníVolitelnýano
1ZT-ZZvuková tvorba 1cs2zimníVolitelnýano
1ODI-Z3D optická digitalizace - zimnícs2zimníVolitelnýano
1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
1DUUS-LDějiny umění – umění středověku cs3letníPovinnýzkano
1IVIG-LInformační výchova – informační gramotnostcs1letníPovinnýano
B1S1-LOborový ateliér I - Sochařství 1 - letnícs15letníPovinnýzá,zkano
1SDU-LPřehled světových dějin umění 20. století do roku 1945 2cs3letníPovinnýzkano
1SU1945Světové umění po roce 1945cs3letníPovinnýzkano
VK1-LVečerní kresba 1 - letnícs3letníPovinnýzá,zkano
ZVT-LZáklady výpočetní techniky - letnícs3letníPovinnýzkano
1APINV-LAngličtina B1 nižší (letní)en3letníVolitelnýzá,zkano
1AINBA-LAngličtina B1 vyšší (letní)en3letníVolitelnýzá,zkano
1UPPV-LAngličtina B2 (letní)en3letníVolitelnýzá,zkano
1AHS-LAplikovaná herní studia - výzkum a designcs3letníVolitelnýzkano
ATM-LAplikovaná technologie malby 2cs2letníVolitelnýano
AIS-LArtists and Issues/Vybrané problémy v současném umění - letníen4letníVolitelnýzkne
AUP-LAutorská práva - letnícs2letníVolitelnýne
CTUČtení současné teorie uměnícs2letníVolitelnýne
DKFII-LDějiny a kontexty fotografie 2 - letnícs3letníVolitelnýzkano
DEDE1-LDějiny designu 1 - letnícs3letníVolitelnýzkano
DEGD1Dějiny grafického designu 1cs2letníVolitelnýano
DEGD2Dějiny grafického designu 2cs2letníVolitelnýkolne
DS3D2Digitální sochařství – 3D robotické obrábění 2cs2letníVolitelnýano
1DS-2Digitální sochařství - 3D tisk 2cs2letníVolitelnýano
POGR2D-LDTP a 2D grafika - letnícs3letníVolitelnýzkano
1GF2Grafické techniky 2cs2letníVolitelnýano
1IAT-LInteraktivní technologiecs2letníVolitelnýano
1IEMA-LInventing Ecological Media Artsen3letníVolitelnýne
JSJunk Space cs2letníVolitelnýne
KV2Knižní vazba 2cs2letníVolitelnýano
KREAP2Kreativní programování 2cs2letníVolitelnýano
1KADH-LKritická analýza digitálních hercs3letníVolitelnýzkano
MEA-LMédia akce 1 - letnícs2letníVolitelnýano
MED-LMédia akce 2 - letnícs2letníVolitelnýne
1PMA-LMedia Archive Presentation - summeren3letníVolitelnýano
MUUMMóda v umění – umění v móděcs3letníVolitelnýzkano
1MWT-LModulární výuka technologií (workshop) 2cs2letníVolitelnýano
MWT4Modulární výuka technologií (workshop) 4cs2letníVolitelnýano
OBRPO-LObrazová postprodukcecs2letníVolitelnýano
PEM1Pedagogické minimum 1cs4letníVolitelnýano
PEM2,3-LPedagogické minimum 2, 3 - letnícs4letníVolitelnýano
1SECSUSeminář ze současného českého a světového umění cs2letníVolitelnýne
SIT-LSítotisk - letnícs2letníVolitelnýano
1SU-2Sociologie a uměnícs2letníVolitelnýano
ST2-LSochařské technologie - letnícs2letníVolitelnýano
STDESSoučasná teorie designucs2letníVolitelnýano
TEAUDI-LTechnologie audio 2cs2letníVolitelnýano
1POA-ZThe Purpose Of Art Now? en4letníVolitelnýzkne
TAPTvorba autorského portfoliacs2letníVolitelnýano
UV3Umělecký výzkumcs3letníVolitelnýzkne
VK2-LVečerní kresba 2 - letnícs3letníVolitelnýzá,zkano
VK3-LVečerní kresba 3 - letnícs3letníVolitelnýzá,zkano
PR1-LVideogram / Projekce 2cs2letníVolitelnýano
VKO-LVizuální kompozice v čase 2cs2letníVolitelnýano
VSDH2Vizuální styly digitálních her 2cs2letníVolitelnýano
ZPS2Základy psychologie 2 - letnícs3letníVolitelnýzkano
1ZT-LZvuková tvorba 2cs2letníVolitelnýano
2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
B2S1-ZOborový ateliér II - Sochařství 1 - zimnícs15zimníPovinnýzá,zkano
1DUR-ZPřehled dějin umění renesancecs3zimníPovinnýzkano
1CSUSoučasné české a světové umění cs3zimníPovinnýzkano
1UFIL-ZÚvod do filosofie umění - zimnícs3zimníPovinnýzkano
1APINV-ZAngličtina B1 nižší (zimní)en3zimníVolitelnýzá,zkano
1AINBA-ZAngličtina B1 vyšší (zimní)en3zimníVolitelnýzá,zkano
1UPPV-ZAngličtina B2 (zimní)en3zimníVolitelnýzá,zkano
ATM-ZAplikovaná technologie malby 1cs3zimníVolitelnýzkano
AIS-ZArtists and Issues/Vybrané problémy v současném umění - zimníen4zimníVolitelnýzkne
AUP-ZAutorská práva - zimnícs2zimníVolitelnýne
CVKČeskoslovenská vizuální kultura 1945–1970cs3zimníVolitelnýzkano
DKFI-ZDějiny a kontexty fotografie 1 - zimnícs3zimníVolitelnýzkano
DAFDějiny animovaného filmucs3zimníVolitelnýzkano
DEDE1-ZDějiny designu 1 - zimnícs3zimníVolitelnýzkano
1DS-LDigitální sochařství – 3D robotické obrábění 1cs2zimníVolitelnýne
1DS-ZDigitální sochařství - 3D tisk 1cs2zimníVolitelnýano
POGR2D-ZDTP a 2D grafika - zimnícs2zimníVolitelnýano
1GF1Grafické techniky 1cs2zimníVolitelnýano
1HS-ZHerní studiacs3zimníVolitelnýzkano
KV1Knižní vazba 1cs2zimníVolitelnýano
KOHISO-ZKomiks – historie a současnost - zimnícs3zimníVolitelnýzkne
KREAP1Kreativní programování 1cs2zimníVolitelnýano
KPO-ZKurz pornostudiícs3zimníVolitelnýzkano
MEA-ZMédia akce 1 - zimnícs2zimníVolitelnýano
MED-ZMédia akce 2 - zimnícs2zimníVolitelnýne
1PMA-ZMedia Archive Presentation - winteren3zimníVolitelnýano
1MWT-ZModulární výuka technologií (workshop) 1cs2zimníVolitelnýano
MWT3Modulární výuka technologií (workshop) 3cs2zimníVolitelnýano
PEM2,3-ZPedagogické minimum 2, 3 - zimnícs4zimníVolitelnýano
PAPoválečná architekturacs3zimníVolitelnýzkne
SIT-ZSítotisk - zimnícs2zimníVolitelnýano
ST2-ZSochařské technologie - zimnícs2zimníVolitelnýano
TEAUDI-ZTechnologie audio 1cs2zimníVolitelnýano
TAIFThe Art of Interpreting Filmen4zimníVolitelnýzkano
1u20hs-zUmění 20. století v historických souvislostechcs3zimníVolitelnýzkano
UDKSAÚvod do kulturní a sociální antropologie cs3zimníVolitelnýzkano
1SU-1Úvod do sociologického myšlenícs2zimníVolitelnýano
VK2-ZVečerní kresba 2 - zimnícs2zimníVolitelnýano
VK3-ZVečerní kresba 3 - zimnícs3zimníVolitelnýano
PR1-ZVideogram / Projekce 1cs2zimníVolitelnýano
VKO-ZVizuální kompozice v čase 1cs3zimníVolitelnýzkano
VSDH1Vizuální styly digitálních her 1cs2zimníVolitelnýano
VUGMPVýtvarný umělec v galerijní a muzejní praxics2zimníVolitelnýano
ZADIVI-ZZáklady digitálního videacs3zimníVolitelnýzkano
ZAFOTZáklady fotografiecs2zimníVolitelnýano
ZMT-ZZáklady multimediálních technologiícs2zimníVolitelnýano
ZPS1Základy psychologie 1 - zimnícs3zimníVolitelnýzkano
ZVMZáklady výpočetní techniky: Mac OScs, en2zimníVolitelnýano
1ZT-ZZvuková tvorba 1cs2zimníVolitelnýano
1ODI-Z3D optická digitalizace - zimnícs2zimníVolitelnýano
2. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
B2S1-LOborový ateliér II - Sochařství 1 - letnícs15letníPovinnýzá,zkano
1DUB-LPřehled dějin umění barokacs3letníPovinnýzkano
1UFIL-LÚvod do filosofie umění - letnícs3letníPovinnýzkano
1APINV-LAngličtina B1 nižší (letní)en3letníVolitelnýzá,zkano
1AINBA-LAngličtina B1 vyšší (letní)en3letníVolitelnýzá,zkano
1UPPV-LAngličtina B2 (letní)en3letníVolitelnýzá,zkano
1AHS-LAplikovaná herní studia - výzkum a designcs3letníVolitelnýzkano
ATM-LAplikovaná technologie malby 2cs2letníVolitelnýano
AIS-LArtists and Issues/Vybrané problémy v současném umění - letníen4letníVolitelnýzkne
AUP-LAutorská práva - letnícs2letníVolitelnýne
CTUČtení současné teorie uměnícs2letníVolitelnýne
DKFII-LDějiny a kontexty fotografie 2 - letnícs3letníVolitelnýzkano
DEDE1-LDějiny designu 1 - letnícs3letníVolitelnýzkano
DEGD1Dějiny grafického designu 1cs2letníVolitelnýano
DEGD2Dějiny grafického designu 2cs2letníVolitelnýkolne
DS3D2Digitální sochařství – 3D robotické obrábění 2cs2letníVolitelnýano
1DS-2Digitální sochařství - 3D tisk 2cs2letníVolitelnýano
POGR2D-LDTP a 2D grafika - letnícs3letníVolitelnýzkano
1GF2Grafické techniky 2cs2letníVolitelnýano
1IAT-LInteraktivní technologiecs2letníVolitelnýano
1IEMA-LInventing Ecological Media Artsen3letníVolitelnýne
JSJunk Space cs2letníVolitelnýne
KV2Knižní vazba 2cs2letníVolitelnýano
KREAP2Kreativní programování 2cs2letníVolitelnýano
1KADH-LKritická analýza digitálních hercs3letníVolitelnýzkano
MEA-LMédia akce 1 - letnícs2letníVolitelnýano
MED-LMédia akce 2 - letnícs2letníVolitelnýne
1PMA-LMedia Archive Presentation - summeren3letníVolitelnýano
MUUMMóda v umění – umění v móděcs3letníVolitelnýzkano
1MWT-LModulární výuka technologií (workshop) 2cs2letníVolitelnýano
MWT4Modulární výuka technologií (workshop) 4cs2letníVolitelnýano
OBRPO-LObrazová postprodukcecs2letníVolitelnýano
PEM1Pedagogické minimum 1cs4letníVolitelnýano
PEM2,3-LPedagogické minimum 2, 3 - letnícs4letníVolitelnýano
1SECSUSeminář ze současného českého a světového umění cs2letníVolitelnýne
SIT-LSítotisk - letnícs2letníVolitelnýano
1SU-2Sociologie a uměnícs2letníVolitelnýano
ST2-LSochařské technologie - letnícs2letníVolitelnýano
STDESSoučasná teorie designucs2letníVolitelnýano
TEAUDI-LTechnologie audio 2cs2letníVolitelnýano
1POA-ZThe Purpose Of Art Now? en4letníVolitelnýzkne
TAPTvorba autorského portfoliacs2letníVolitelnýano
UV3Umělecký výzkumcs3letníVolitelnýzkne
VK2-LVečerní kresba 2 - letnícs3letníVolitelnýzá,zkano
VK3-LVečerní kresba 3 - letnícs3letníVolitelnýzá,zkano
PR1-LVideogram / Projekce 2cs2letníVolitelnýano
VKO-LVizuální kompozice v čase 2cs2letníVolitelnýano
VSDH2Vizuální styly digitálních her 2cs2letníVolitelnýano
ZPS2Základy psychologie 2 - letnícs3letníVolitelnýzkano
1ZT-LZvuková tvorba 2cs2letníVolitelnýano
3. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
1CU20st-ZČeské umění 1. pol. 20. stol. v souvislostechcs3zimníPovinnýzkano
B3S1-ZOborový ateliér III - Sochařství 1 - zimnícs15zimníPovinnýzá,zkano
1SCU19st-ZSvětové a české umění 1. pol. 19. století v souvislostechcs3zimníPovinnýzkano
1APINV-ZAngličtina B1 nižší (zimní)en3zimníVolitelnýzá,zkano
1AINBA-ZAngličtina B1 vyšší (zimní)en3zimníVolitelnýzá,zkano
1UPPV-ZAngličtina B2 (zimní)en3zimníVolitelnýzá,zkano
ATM-ZAplikovaná technologie malby 1cs3zimníVolitelnýzkano
AIS-ZArtists and Issues/Vybrané problémy v současném umění - zimníen3zimníVolitelnýzkne
AUP-ZAutorská práva - zimnícs3zimníVolitelnýzkne
CVKČeskoslovenská vizuální kultura 1945–1970cs3zimníVolitelnýzkano
DKFI-ZDějiny a kontexty fotografie 1 - zimnícs3zimníVolitelnýzkano
DAFDějiny animovaného filmucs3zimníVolitelnýzkano
DEDE1-ZDějiny designu 1 - zimnícs3zimníVolitelnýzkano
1DS-LDigitální sochařství – 3D robotické obrábění 1cs2zimníVolitelnýne
1DS-ZDigitální sochařství - 3D tisk 1cs2zimníVolitelnýano
POGR2D-ZDTP a 2D grafika - zimnícs2zimníVolitelnýano
1GF1Grafické techniky 1cs2zimníVolitelnýano
1HS-ZHerní studiacs3zimníVolitelnýzkano
KV1Knižní vazba 1cs2zimníVolitelnýano
KOHISO-ZKomiks – historie a současnost - zimnícs3zimníVolitelnýzkne
KREAP1Kreativní programování 1cs2zimníVolitelnýano
KPO-ZKurz pornostudiícs3zimníVolitelnýzkano
MEA-ZMédia akce 1 - zimnícs2zimníVolitelnýano
MED-ZMédia akce 2 - zimnícs2zimníVolitelnýne
1PMA-ZMedia Archive Presentation - winteren3zimníVolitelnýano
1MWT-ZModulární výuka technologií (workshop) 1cs2zimníVolitelnýano
MWT3Modulární výuka technologií (workshop) 3cs2zimníVolitelnýano
PEM2,3-ZPedagogické minimum 2, 3 - zimnícs4zimníVolitelnýano
PAPoválečná architekturacs3zimníVolitelnýzkne
SIT-ZSítotisk - zimnícs2zimníVolitelnýano
ST2-ZSochařské technologie - zimnícs2zimníVolitelnýano
TEAUDI-ZTechnologie audio 1cs2zimníVolitelnýano
TAIFThe Art of Interpreting Filmen4zimníVolitelnýzkano
1u20hs-zUmění 20. století v historických souvislostechcs3zimníVolitelnýzkano
UDKSAÚvod do kulturní a sociální antropologie cs3zimníVolitelnýzkano
1SU-1Úvod do sociologického myšlenícs2zimníVolitelnýano
VK2-ZVečerní kresba 2 - zimnícs3zimníVolitelnýano
VK3-ZVečerní kresba 3 - zimnícs3zimníVolitelnýano
PR1-ZVideogram / Projekce 1cs2zimníVolitelnýano
VKO-ZVizuální kompozice v čase 1cs3zimníVolitelnýzkano
VSDH1Vizuální styly digitálních her 1cs2zimníVolitelnýano
VUGMPVýtvarný umělec v galerijní a muzejní praxics2zimníVolitelnýano
ZADIVI-ZZáklady digitálního videacs3zimníVolitelnýzkano
ZAFOTZáklady fotografiecs2zimníVolitelnýano
ZMT-ZZáklady multimediálních technologiícs2zimníVolitelnýano
ZPS1Základy psychologie 1 - zimnícs3zimníVolitelnýzkano
ZVMZáklady výpočetní techniky: Mac OScs, en2zimníVolitelnýano
1ZT-ZZvuková tvorba 1cs2zimníVolitelnýano
1ODI-Z3D optická digitalizace - zimnícs2zimníVolitelnýano
3. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
1CU20st-LČeské umění 2. pol. 20. stol. v souvislostechcs3letníPovinnýzkano
B3S1-LOborový ateliér III - Sochařství 1 - letnícs15letníPovinnýzá,zkano
1SCU19st-LSvětové a české umění 2. pol. 19. století v souvislostechcs3letníPovinnýzkano
1APINV-LAngličtina B1 nižší (letní)en3letníVolitelnýzá,zkano
1AINBA-LAngličtina B1 vyšší (letní)en3letníVolitelnýzá,zkano
1UPPV-LAngličtina B2 (letní)en3letníVolitelnýzá,zkano
1AHS-LAplikovaná herní studia - výzkum a designcs3letníVolitelnýzkano
ATM-LAplikovaná technologie malby 2cs2letníVolitelnýano
AIS-LArtists and Issues/Vybrané problémy v současném umění - letníen4letníVolitelnýzkne
AUP-LAutorská práva - letnícs3letníVolitelnýzkne
CTUČtení současné teorie uměnícs2letníVolitelnýne
DKFII-LDějiny a kontexty fotografie 2 - letnícs3letníVolitelnýzkano
DEDE1-LDějiny designu 1 - letnícs3letníVolitelnýzkano
DEGD1Dějiny grafického designu 1cs2letníVolitelnýano
DEGD2Dějiny grafického designu 2cs2letníVolitelnýkolne
DS3D2Digitální sochařství – 3D robotické obrábění 2cs2letníVolitelnýano
1DS-2Digitální sochařství - 3D tisk 2cs2letníVolitelnýano
POGR2D-LDTP a 2D grafika - letnícs3letníVolitelnýzkano
1GF2Grafické techniky 2cs2letníVolitelnýano
1IAT-LInteraktivní technologiecs2letníVolitelnýano
1IEMA-LInventing Ecological Media Artsen3letníVolitelnýne
JSJunk Space cs2letníVolitelnýne
KV2Knižní vazba 2cs2letníVolitelnýano
KREAP2Kreativní programování 2cs2letníVolitelnýano
1KADH-LKritická analýza digitálních hercs3letníVolitelnýzkano
MEA-LMédia akce 1 - letnícs2letníVolitelnýano
MED-LMédia akce 2 - letnícs2letníVolitelnýne
1PMA-LMedia Archive Presentation - summeren3letníVolitelnýano
MUUMMóda v umění – umění v móděcs3letníVolitelnýzkano
1MWT-LModulární výuka technologií (workshop) 2cs2letníVolitelnýano
MWT4Modulární výuka technologií (workshop) 4cs2letníVolitelnýano
OBRPO-LObrazová postprodukcecs2letníVolitelnýano
PEM1Pedagogické minimum 1cs4letníVolitelnýano
PEM2,3-LPedagogické minimum 2, 3 - letnícs4letníVolitelnýano
1SECSUSeminář ze současného českého a světového umění cs2letníVolitelnýne
SIT-LSítotisk - letnícs2letníVolitelnýano
1SU-2Sociologie a uměnícs2letníVolitelnýano
ST2-LSochařské technologie - letnícs2letníVolitelnýano
STDESSoučasná teorie designucs2letníVolitelnýano
TEAUDI-LTechnologie audio 2cs2letníVolitelnýano
1POA-ZThe Purpose Of Art Now? en4letníVolitelnýzkne
TAPTvorba autorského portfoliacs2letníVolitelnýano
UV3Umělecký výzkumcs3letníVolitelnýzkne
VK2-LVečerní kresba 2 - letnícs3letníVolitelnýzá,zkano
VK3-LVečerní kresba 3 - letnícs3letníVolitelnýzá,zkano
PR1-LVideogram / Projekce 2cs2letníVolitelnýano
VKO-LVizuální kompozice v čase 2cs2letníVolitelnýano
VSDH2Vizuální styly digitálních her 2cs2letníVolitelnýano
ZPS2Základy psychologie 2 - letnícs3letníVolitelnýzkano
1ZT-LZvuková tvorba 2cs2letníVolitelnýano
4. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
BSK-TBakalářský seminář 1cs, en5zimníPovinnýano
B4S1-ZOborový ateliér IV - Sochařství 1 - zimnícs15zimníPovinnýzá,zkano
1APINV-ZAngličtina B1 nižší (zimní)en3zimníVolitelnýzá,zkano
1AINBA-ZAngličtina B1 vyšší (zimní)en3zimníVolitelnýzá,zkano
1UPPV-ZAngličtina B2 (zimní)en3zimníVolitelnýzá,zkano
ATM-ZAplikovaná technologie malby 1cs3zimníVolitelnýzkano
AIS-ZArtists and Issues/Vybrané problémy v současném umění - zimníen3zimníVolitelnýzkne
AUP-ZAutorská práva - zimnícs3zimníVolitelnýzkne
CVKČeskoslovenská vizuální kultura 1945–1970cs3zimníVolitelnýzkano
DKFI-ZDějiny a kontexty fotografie 1 - zimnícs3zimníVolitelnýzkano
DAFDějiny animovaného filmucs3zimníVolitelnýzkano
DEDE1-ZDějiny designu 1 - zimnícs3zimníVolitelnýzkano
1DS-LDigitální sochařství – 3D robotické obrábění 1cs2zimníVolitelnýne
1DS-ZDigitální sochařství - 3D tisk 1cs2zimníVolitelnýano
POGR2D-ZDTP a 2D grafika - zimnícs2zimníVolitelnýano
1GF1Grafické techniky 1cs2zimníVolitelnýano
1HS-ZHerní studiacs3zimníVolitelnýzkano
KV1Knižní vazba 1cs2zimníVolitelnýano
KOHISO-ZKomiks – historie a současnost - zimnícs3zimníVolitelnýzkne
KREAP1Kreativní programování 1cs2zimníVolitelnýano
KPO-ZKurz pornostudiícs3zimníVolitelnýzkano
MEA-ZMédia akce 1 - zimnícs2zimníVolitelnýano
MED-ZMédia akce 2 - zimnícs2zimníVolitelnýne
1PMA-ZMedia Archive Presentation - winteren3zimníVolitelnýano
1MWT-ZModulární výuka technologií (workshop) 1cs2zimníVolitelnýano
MWT3Modulární výuka technologií (workshop) 3cs2zimníVolitelnýano
PEM2,3-ZPedagogické minimum 2, 3 - zimnícs4zimníVolitelnýano
PAPoválečná architekturacs3zimníVolitelnýzkne
SIT-ZSítotisk - zimnícs2zimníVolitelnýano
ST2-ZSochařské technologie - zimnícs2zimníVolitelnýano
TEAUDI-ZTechnologie audio 1cs2zimníVolitelnýano
TAIFThe Art of Interpreting Filmen4zimníVolitelnýzkano
1u20hs-zUmění 20. století v historických souvislostechcs3zimníVolitelnýzkano
UDKSAÚvod do kulturní a sociální antropologie cs3zimníVolitelnýzkano
1SU-1Úvod do sociologického myšlenícs2zimníVolitelnýano
VK2-ZVečerní kresba 2 - zimnícs3zimníVolitelnýano
VK3-ZVečerní kresba 3 - zimnícs3zimníVolitelnýano
PR1-ZVideogram / Projekce 1cs2zimníVolitelnýano
VKO-ZVizuální kompozice v čase 1cs3zimníVolitelnýzkano
VSDH1Vizuální styly digitálních her 1cs2zimníVolitelnýano
VUGMPVýtvarný umělec v galerijní a muzejní praxics2zimníVolitelnýano
ZADIVI-ZZáklady digitálního videacs3zimníVolitelnýzkano
ZAFOTZáklady fotografiecs2zimníVolitelnýano
ZMT-ZZáklady multimediálních technologiícs2zimníVolitelnýano
ZPS1Základy psychologie 1 - zimnícs3zimníVolitelnýzkano
ZVMZáklady výpočetní techniky: Mac OScs, en2zimníVolitelnýano
1ZT-ZZvuková tvorba 1cs2zimníVolitelnýano
1ODI-Z3D optická digitalizace - zimnícs2zimníVolitelnýano
4. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
BSK-PBakalářská prácecs, en0letníPovinnýano
BSK-P2Bakalářský seminář 2cs5letníPovinnýano
B4S1-LOborový ateliér IV - Sochařství 1 - letnícs15letníPovinnýano
1APINV-LAngličtina B1 nižší (letní)en3letníVolitelnýzá,zkano
1AINBA-LAngličtina B1 vyšší (letní)en3letníVolitelnýzá,zkano
1UPPV-LAngličtina B2 (letní)en3letníVolitelnýzá,zkano
1AHS-LAplikovaná herní studia - výzkum a designcs3letníVolitelnýzkano
ATM-LAplikovaná technologie malby 2cs2letníVolitelnýano
AIS-LArtists and Issues/Vybrané problémy v současném umění - letníen4letníVolitelnýzkne
AUP-LAutorská práva - letnícs3letníVolitelnýzkne
CTUČtení současné teorie uměnícs2letníVolitelnýne
DKFII-LDějiny a kontexty fotografie 2 - letnícs3letníVolitelnýzkano
DEDE1-LDějiny designu 1 - letnícs3letníVolitelnýzkano
DEGD1Dějiny grafického designu 1cs2letníVolitelnýano
DEGD2Dějiny grafického designu 2cs2letníVolitelnýkolne
DS3D2Digitální sochařství – 3D robotické obrábění 2cs2letníVolitelnýano
1DS-2Digitální sochařství - 3D tisk 2cs2letníVolitelnýano
POGR2D-LDTP a 2D grafika - letnícs3letníVolitelnýzkano
1GF2Grafické techniky 2cs2letníVolitelnýano
1IAT-LInteraktivní technologiecs2letníVolitelnýano
1IEMA-LInventing Ecological Media Artsen3letníVolitelnýne
JSJunk Space cs2letníVolitelnýne
KV2Knižní vazba 2cs2letníVolitelnýano
KREAP2Kreativní programování 2cs2letníVolitelnýano
1KADH-LKritická analýza digitálních hercs3letníVolitelnýzkano
MEA-LMédia akce 1 - letnícs2letníVolitelnýano
MED-LMédia akce 2 - letnícs2letníVolitelnýne
1PMA-LMedia Archive Presentation - summeren3letníVolitelnýano
MUUMMóda v umění – umění v móděcs3letníVolitelnýzkano
1MWT-LModulární výuka technologií (workshop) 2cs2letníVolitelnýano
MWT4Modulární výuka technologií (workshop) 4cs2letníVolitelnýano
OBRPO-LObrazová postprodukcecs2letníVolitelnýano
PEM1Pedagogické minimum 1cs4letníVolitelnýano
PEM2,3-LPedagogické minimum 2, 3 - letnícs4letníVolitelnýano
1SECSUSeminář ze současného českého a světového umění cs2letníVolitelnýne
SIT-LSítotisk - letnícs2letníVolitelnýano
1SU-2Sociologie a uměnícs2letníVolitelnýano
ST2-LSochařské technologie - letnícs2letníVolitelnýano
STDESSoučasná teorie designucs2letníVolitelnýano
TEAUDI-LTechnologie audio 2cs2letníVolitelnýano
1POA-ZThe Purpose Of Art Now? en4letníVolitelnýzkne
TAPTvorba autorského portfoliacs2letníVolitelnýano
UV3Umělecký výzkumcs3letníVolitelnýzkne
VK2-LVečerní kresba 2 - letnícs3letníVolitelnýzá,zkano
VK3-LVečerní kresba 3 - letnícs3letníVolitelnýzá,zkano
PR1-LVideogram / Projekce 2cs2letníVolitelnýano
VKO-LVizuální kompozice v čase 2cs2letníVolitelnýano
VSDH2Vizuální styly digitálních her 2cs2letníVolitelnýano
ZPS2Základy psychologie 2 - letnícs3letníVolitelnýzkano
1ZT-LZvuková tvorba 2cs2letníVolitelnýano