Detail oboru

Stavebně materiálové inženýrství

FASTZkratka: MAk. rok: 2019/2020

Program: Stavební inženýrství

Délka studia: 4 roky

Akreditace od: 10.11.2004Akreditace do: 31.8.2023

Profil

Cílem studia čtyřletého bakalářského programu Stavební inženýrství v oboru Stavebně materiálové inženýrství je získání uceleného základu nezbytných teoretických vědomostí a všeobecných technických poznatků v celé šíři oblasti stavitelství, dále zvládnutí základních poznatků zejména z výrobně technologických a stavebně odborných disciplínách a navíc dosažení stavu znalostí a orientace v problematice oboru na vyšší úrovni cestou prohlubování znalostí teoretických, technologických i stavebně-inženýrských. Získané odborné znalosti absolventa mu umožní pochopení problematiky oboru v širších souvislostech a zvýší jeho schopnosti působit v praxi.
Průkazem o splnění konečného cíle studia, totiž zvládnutí studované látky a schopnosti komplexnějšího samostatného přístupu, bude zpracování a úspěšné obhájení zadaného tématu bakalářské práce z oblasti technologie výroby nebo z oblasti aplikace stavebních látek.

Klíčové výsledky učení

Absolventi oboru Stavebně materiálové inženýrství jsou připraveni teoreticky, zejména v oblasti struktury silikátů, stavební fyziky a termodynamiky, což jim vytváří předpoklady pro dosažení komplexnějších znalostí v návaznosti na praktickou výchovu v laboratořích.
V laboratořích se absolventi seznámili s vlastnostmi a zkoušením základních stavebních látek, zejména maltovin, keramiky a speciální keramiky, betonu, lehkých hmot a izolací včetně speciálních, dřeva a kovů, takže propojení praktických znalostí s teoretickými splní dílčí cíl, totiž dosažení komplexnějších znalostí a dovedností absolventů.
Důraz kladený na spojení teoretické a experimentální přípravy, spojený s poznáním reálných provozních technologií na odborných exkurzích je podložen záměrem vybavit absolventa ucelenými znalostmi i praktickými dovednostmi.
Vedle toho absolvent ovládá aplikování stavebních hmot a materiálů v konstrukcích, včetně prefabrikovaných dílců a jejich montáží, diagnostických metod a praktických ukázek na stavbách, což podporuje základní cílový předpoklad pro uplatnění absolventa v praxi.

Garant


Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

3. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
BC002Chemie stavebních látekcs5zimníPovinnýzá,zkano
BJ001Keramikacs4zimníPovinnýzá,zkano
BJ002Keramika – laboratořecs4zimníPovinnýano
BA004Matematika 4cs, en5zimníPovinnýzá,zkano
BJ003Technologie betonu – laboratořecs2zimníPovinnýano
BJ004Technologie betonu 1cs5zimníPovinnýzá,zkano
BJ005Základy technologických procesůcs5zimníPovinnýzá,zkano
3. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
BY001Angličtina pro mírně pokročilé (zkouška)cs2letníPovinnýzkano
BI003Diagnostické metody ve stavebnictvícs4letníPovinnýklano
BJ006Fyzika stavebních látekcs5letníPovinnýzá,zkano
BJ008Kovové a dřevěné materiály cs5letníPovinnýzá,zkano
BJ017Laboratorní experimentální metodycs4letníPovinnýzá,zkano
BJ016Maltoviny 2cs5letníPovinnýzá,zkano
BJ009Technologie stavebních dílcůcs5letníPovinnýzá,zkano
4. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
BL008Betonové konstrukce (M)cs5zimníPovinnýzá,zkano
BO005Dřevěné konstrukce (M)cs3zimníPovinnýklano
BJ007Izolační materiálycs5zimníPovinnýzá,zkano
BJ010Lehké stavební látkycs5zimníPovinnýzá,zkano
BH008Pozemní stavitelství 2 (M)cs5zimníPovinnýzá,zkano
BZ002Stavební právo (S, K, M)cs, en2zimníPovinnýano
BJ012Technologie montovaných stavebcs5zimníPovinnýzá,zkano
4. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
BJ013Speciální izolace cs3letníPovinnýklano
BJ014Speciální keramikacs5letníPovinnýzá,zkano
BW003Strojní zařízenícs2letníPovinnýano
BJ011Technická termodynamikacs5letníPovinnýzá,zkano
BT004Technická zařízení budov (M)cs2letníPovinnýano
BJ015Technologie betonu 2cs5letníPovinnýzá,zkano
BJ055Vlastnosti a užití stavebních materiálů v konstrukcíchcs5letníVolitelnýzá,zk5386ano
BJ056Vybrané statě z technologie stavebních hmot cs5letníVolitelnýzá,zk5386ano
BJ054Bakalářský seminář (M)cs3letníVolitelný5387ano
Všechny skupiny volitelných předmětů
Sk. Min. Předměty
5386 0 BJ055, BJ056
5387 0 BJ054