Detail oboru

Konstrukční a procesní inženýrství

FSIZkratka: D-KPIAk. rok: 2018/2019Zaměření: Stavba letadel a provoz letadel

Program: Stroje a zařízení

Délka studia: 4 roky

Akreditace od: 1.1.1999Akreditace do: 31.12.2020

Profil

Tento obor připravuje studenty na samostanou tvůrčí práci v konstrukční praxi a klade důraz na komplexní znalosti, integrování poznatků vědy, techniky a také umění v procesu projektování. Studenti , kteří se soustředí na problémy oblasti procesního inženýrství, jsou vedeni k samostatnosti při řešení vývoje, optimálního vedení, efektivního navrhování a projekce procesů v různých průmyslových oblastech.

Garant

Vypsaná témata doktorského studijního programu

 1. Analýza a modelování tuhostních charakteristik hydraulických a elektrických aktuátorů řízení letadla.

  Současným trendem ve stavbě malých dopravních letadel, vybavených automatickými soustavami řízení, je využití hydraulických a elektrických agregátů pro ovládání řídicích ploch letounu. Na tyto agregáty jsou kladeny vysoké požadavky na hmotnostní, energetické a dynamické vlastnosti. Při analýze soustav řízení letounu je nutné uvažovat účinky aeroelastických jevů na konstrukci a letové režimy letounu. Negativní účinky těchto aeroelastických jevů mohou vést až k haváriím letounu. Zařazení hydraulických nebo elektrických aktuátorů do soustav řízení letounu přináší zvýšené nebezpečí vzniku těchto aeroelastických jevů. Cílem disertační práce je stanovení vlivu tuhostních vlastností hydraulických a elektrických aktuátorů na aeroelastické jevy letounu. Na základě teoretické analýzy a modelování vlastností aktuátorů řízení navrhnout metodiku posuzování jejich účinků na vznik nebezpečných aerodynamických jevů a stanovit metodiku experimentálního určení jejich tuhostních charakteristik.

  Školitel: Třetina Karel, doc. Ing., CSc.

 2. Analýza a modelování tuhostních charakteristik hydraulických a elektrických aktuátorů řízení letadla.

  Současným trendem ve stavbě malých dopravních letadel, vybavených automatickými soustavami řízení, je využití hydraulických a elektrických agregátů pro ovládání řídicích ploch letounu. Na tyto agregáty jsou kladeny vysoké požadavky na hmotnostní, energetické a dynamické vlastnosti. Při analýze soustav řízení letounu je nutné uvažovat účinky aeroelastických jevů na konstrukci a letové režimy letounu. Negativní účinky těchto aeroelastických jevů mohou vést až k haváriím letounu. Zařazení hydraulických nebo elektrických aktuátorů do soustav řízení letounu přináší zvýšené nebezpečí vzniku těchto aeroelastických jevů. Cílem disertační práce je stanovení vlivu tuhostních vlastností hydraulických a elektrických aktuátorů na aeroelastické jevy letounu. Na základě teoretické analýzy a modelování vlastností aktuátorů řízení navrhnout metodiku posuzování jejich účinků na vznik nebezpečných aerodynamických jevů a stanovit metodiku experimentálního určení jejich tuhostních charakteristik.

  Školitel: Třetina Karel, doc. Ing., CSc.

 3. Automatické zpracování informací o leteckém provozu na civilním letišti

  Současný stav. Požadované aplikace. volba odpovídajících parametrů. Použité metody zpracování dat. Indikace výsledků zpracování dat potenciálnímu uživateli.

  Školitel: Vosecký Slavomír, doc. Ing., CSc.

 4. Automatický přenos a využití METEO dat za letu a jejich využití na palubě.

  Automatický sběr, archivace a přenos informací METEO na paluby letících letadel a jejich využití pro činnost FMS.

  Školitel: Vosecký Slavomír, doc. Ing., CSc.

 5. Hodnocení stavu leteckých konstrukcí v průběhu technického života letounu

  Doktorand bude zapojen do výzkumných aktivit v rámci projektu OP-VVV Centrum pokročilých leteckých technologií , které je zaměřeno na monitorování stavu konstrukce a diagnostiku. Toto spojeníí pomůže rozvinout výzkumné téma disertační práce a začlenění studenta do výzkumného týmu Leteckého ústavu.

  Školitel: Píštěk Antonín, prof. Ing., CSc.


Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

Studijní plán oboru není zatím pro tento rok vygenerován.