Detail oboru

Konstrukční a procesní inženýrství

FSIZkratka: D-KPIAk. rok: 2018/2019Zaměření: Automobilní a dopravní inženýrství

Program: Stroje a zařízení

Délka studia: 4 roky

Akreditace od: 1.1.1999Akreditace do: 31.12.2020

Profil

Tento obor připravuje studenty na samostanou tvůrčí práci v konstrukční praxi a klade důraz na komplexní znalosti, integrování poznatků vědy, techniky a také umění v procesu projektování. Studenti , kteří se soustředí na problémy oblasti procesního inženýrství, jsou vedeni k samostatnosti při řešení vývoje, optimálního vedení, efektivního navrhování a projekce procesů v různých průmyslových oblastech.

Garant

Vypsaná témata doktorského studijního programu

 1. Akustická energie při neustáleném proudění tekutin

  Cílem doktorské práce je výzkum a vývoj metod vhodných pro popis akustické energie při neustáleném proudění tekutin. Výzkumné činnosti zahrnují sestavení fyzikálního popisu, návrh diskretizačních přístupů a vývoj numerických metod pro řešení daného fyzikálního problému. Předpokládá se využití komerčních softwarových prostředků (např. ANSYS, ADAMS, ACTRAN atd.) a tvorba nových dílčích programů v programovacích jazycích (Python, Matlab, Fortran nebo C). Výsledky budou ověřeny pomocí technických experimentů v bezdozvukové komoře a na specializovaném experimentálním stavu. Práce bude podpořená společností Honeywell. V průběhu studia se předpokládá úzká spolupráce s průmyslovým partnerem a reálné uplatnění výsledků práce. Součástí studia jsou dlouhodobá stáž na světově významném výzkumném pracovišti v zahraničí, pravidelná účast na mezinárodních konferencích v oboru a publikace v časopisech. Studium bude podpořeno pracovním úvazkem s finančním ohodnocením ve výši srovnatelné s průmyslem. Další informace ke studiu: http://www.iae.fme.vutbr.cz/studium-doktorske

  Školitel: Novotný Pavel, doc. Ing., Ph.D.

 2. Matematický model vozidlového tlumiče

  Cílem práce je vytvořit matematický model tlumiče využitelného pro simulace dynamiky vozidla, se strukturou parametrů snadno identifikovatelných pomocí dynamometru.

  Školitel: Porteš Petr, doc. Ing., Ph.D.

 3. Modelování dynamických vlastností převodových ústrojí pomocí virtuálních prototypů

  Práce bude zaměřena na pokročilé modelování dynamických vlastností převodových ústrojí užitím výpočtových metod, založených na MKP a MBS. Vypracované výpočtové modely na úrovni virtuálních prototypů budou validovány navrženými technickými experimenty.

  Školitel: Píštěk Václav, prof. Ing., DrSc.

 4. Optimalizace tvaru struktury pro snížení hluku

  Cílem práce jsou algoritmy a postupy vhodné pro optimalizaci tvaru rotorů turbodmychadel vedoucí ke snížení aerodynamického hluku. Činnosti zahrnují popis fyzikální podstaty vzniku hluku při neustáleném proudění tekutin, výzkum optimalizačních metod a aplikaci na reálná turbodmychadla. Předpokládá se využití komerčních softwarů (CFX, ANSYS), vlastních algoritmů v programovacích jazycích (Python, Matlab, Fortran nebo C++) a zpracování výsledků s podporou software pro řešení akustiky (ACTRAN). Výsledky budou ověřeny pomocí technických experimentů v bezdozvukové komoře a na specializovaném experimentálním stavu. Práce bude podpořená společností Honeywell. V průběhu studia se předpokládá úzká spolupráce s průmyslovým partnerem a reálné uplatnění výsledků práce. Součástí studia jsou dlouhodobá stáž na světově významném výzkumném pracovišti v zahraničí, pravidelná účast na mezinárodních konferencích v oboru a publikace v časopisech. Studium bude podpořeno pracovním úvazkem s finančním ohodnocením ve výši srovnatelné s průmyslem. Další informace ke studiu: http://www.iae.fme.vutbr.cz/studium-doktorske

  Školitel: Novotný Pavel, doc. Ing., Ph.D.

 5. Tepelné modely pneumatik

  Práce je zaměřená na tvorbu matematických modelů a metod měření pro účely predikce teploty a tlaku vzduchu v pneumatikách během jízdy vozidla.

  Školitel: Porteš Petr, doc. Ing., Ph.D.

 6. Vibrační a akustické vzorce vozidel

  Cílem doktorské práce je výzkum a vývoj metod vhodných pro analýzu vibrací a hluku s následným uplatněním v reálných aplikacích. Výzkumné činnosti zahrnují vývoj algoritmů pro vyhodnocení vibrací a hluku vozidel, pohonných jednotek a hnacích traktů. Předpokládá se využití komerčních softwarových prostředků (např. ANSYS, ADAMS, ACTRAN atd.) a tvorba nových dílčích programů v programovacích jazycích (Python, Matlab, Fortran nebo C++). Výsledky budou ověřeny pomocí technických experimentů na specializovaném experimentálním stavu a v konkrétních aplikacích. V průběhu studia se předpokládá úzká spolupráce s průmyslovým partnerem a reálné uplatnění výsledků práce. Součástí studia jsou dlouhodobá stáž na světově významném výzkumném pracovišti v zahraničí, pravidelná účast na mezinárodních konferencích v oboru a publikace v časopisech. Studium bude podpořeno pracovním úvazkem s finančním ohodnocením ve výši srovnatelné s průmyslem. Další informace ke studiu: http://www.iae.fme.vutbr.cz/studium-doktorske

  Školitel: Novotný Pavel, doc. Ing., Ph.D.


Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

Studijní plán oboru není zatím pro tento rok vygenerován.