Detail oboru

Konstrukční a procesní inženýrství

FSIZkratka: D-KPIAk. rok: 2018/2019Zaměření: Stroje a zařízení

Program: Stroje a zařízení

Délka studia: 4 roky

Akreditace od: 1.1.1999Akreditace do: 31.12.2020

Profil

Tento obor připravuje studenty na samostanou tvůrčí práci v konstrukční praxi a klade důraz na komplexní znalosti, integrování poznatků vědy, techniky a také umění v procesu projektování. Studenti , kteří se soustředí na problémy oblasti procesního inženýrství, jsou vedeni k samostatnosti při řešení vývoje, optimálního vedení, efektivního navrhování a projekce procesů v různých průmyslových oblastech.

Garant

Vypsaná témata doktorského studijního programu

 1. Metodika modelování pohonné soustavy obráběcího stroje

  Cílem dizertační práce je vypracování metodiky pro tvorbu komplexních matematických modelů soustavy elektrických pohonů pro potřeby příprava tzv. virtuálních dvojčat. V rámci práce budou zpracovány modely různých složitostí dle požadavků (např. modely pro energetickou náročnost vs. modely pro dynamiku). V rámci modelu bude také řešena problematika změny parametrů vlivem tolerancí, změny provozních podmínek, nelinearit apod.

  Školitel: Huzlík Rostislav, Ing., Ph.D.

 2. Návrh kráčejícího autonomního mechanismu a jeho simulace pohybu v obtížném terénu

  Pro zvolený, kráčející autonomně pracující mechanismus, je nutné navrhnout prostředky simulace vhodnou metodu dynamické chůze, kdy nesmí dojít k jeho pádu nebo zaklínění. Návrh je nutné optimalizovat podle času tak, aby se mechanismus bezpečně a rychle pohyboval. Pro zpracování dílčích procesů modelování chůze mechnanismu se zvolenou strukturou 2 a 4 noh se využije i virtuální reality.

  Školitel: Knoflíček Radek, doc. Ing., Dr.

 3. Robotické výrobní systémy v kontextu s vizemi Průmyslu 4.0

  Budoucí téma dizertační práce je založeno na analýze požadavků Průmyslu 4.0 ve vztahu k robotizovaným výrobním systémům s cíle dosažení vzájemného interaktivního působení v podobě metodiky návrhu RTP.

  Školitel: Knoflíček Radek, doc. Ing., Dr.

 4. Systémový přístup při tvorbě virtuálního modelu CNC obráběcího stroje

  Cílem této dizertační práce je na základě systémového přístupu vytvoření vhodného virtuálního modelu CNC obráběcího stroje. Virtuální model je předpokládán jako interaktivní. Tento virtuální model bude simulovat budoucí práci reálného CNC obráběcího stroje. Očekávaným výstupem práce je, že na základě vytvořeného virtuálního modelu budou eliminovány případné konstrukční a provozní chyby, které by se projevily až na hotovém stroji.

  Školitel: Marek Jiří, prof. Dr. Ing., Ph.D., DBA

 5. Totální produktivní údržba (TPM) v nesériové strojírenské výrobě

  V současné době se údržba ve strojírenské praxi rozvíjí směrem k totální produktivní údržbě. Uvedené se řeší ve firmách se sériovou výrobou. V případě výroby nesériové se objevuje značné množství specifických problémů, proto metoda TPM zde není zatím zaváděna. Téma navrhované doktorské práce je orientováno na nesériovou strojírenskou výrobu se snahou řešit jednotlivé oblasti TPM, jako jsou např. technické kompetence, technické ztráty, náklady na údržbu, náhradní díly a skladové zásoby, generální opravy, autonomní, preventivní a prediktivní údržba a know-how management. Vše výše uvedené bude řešeno důsledně i v souladu s tendencemi Průmysl 4.0 a Údržba 4.0 s důrazem na patřičné výstupy a jejich začlenění do moderních řídicích systémů údržby a managementu konkrétních strojírenských firem.

  Školitel: Hammer Miloš, doc. Ing., CSc.


Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

Studijní plán oboru není zatím pro tento rok vygenerován.